با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۷-۱ موج های اصلاحی

بازارها در نبردی ظاهری در خلاف جهت روند بزرگتر با دشواری حرکت می کنند.مقاومتی که از سوی روند بزرگتر وجود دارد، اجازه نمی دهد که حرکت اصلاحی، کل حرکت جنبشی روند را بازگشت کند.این مبارزه بین دو درجه متضاد از روند، معمولا موجهای اصلاحی را کمتر از امواج جنبشی که نسبتا به سهولت در مسیر روند از درجه بزرگتر حرکت می کنند، قابل شناسایی و تشخیص می کند. نتیجه دیگری که از این تقابل حاصل می شود اینستکه امواج اصلاحی دارای تنوع بیشتری نسبت به موجهای جنبشی هستند.علاوه بر این گاهی اوقات پیچیدگی آتها افزایش یا کاهش می یابد بطوریکه این امر سبب میشود که موجهایی که از لحاظ تکنیکی زیر موجهای همان درجه از روند هستند ، به دلیل پیچیدگی و طول زمان، چنین به نظر برسند که به درجه دیگری از موج تعلق دارند ( شکلهای ۲-۴ و ۲-۵ را ببینید ). به خاطر همه این دلایل شناسایی کامل الگوهای امواج اصلاحی  قبل از تکمیل شدن آنها کار بسیار مشکلی است. بنابراین چون پیش بینی تکمیل امواج اصلاحی دشوارتر از امواج جنبشی است، لذا شما باید در زمانیکه بازار در مسیر پر پیچ و خم اصلاح قرار دارد در تحلیلهای خود از صبر و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به اوقاتی که بازار در یک روند مطمئن جنبشی است،  برخوردار باشید .

تنها قانون مهمی که پس از مطالعه انواع الگوهای اصلاحی ، حاصل می شود این است که امواج اصلاحی هیچگاه دارای ۵ موج نیستند و تنها موجهای جنبشی از ۵ موج برخوردارند. به همین دلیل وقتی که یک حرکت ۵ موجی خلاف روند آغاز می شود ، می توانیم نتیجه گیری کنیم که  آن حرکت پایان اصلاح نیست، بلکه تنها بخشی از آن است. در این بخش به تشریح این نکته خواهیم پرداخت.

فرایندهای اصلاحی در دو سبک و شیوه صورت می گیرد. اصلاحی های تند و تیز با شیب زیاد که در خلاف جهت روند بزرگتر حرکت می کنند و اصلاحی های حاشیه ای و جنبی که درصد کمتری از موج پیشین را پوشش میدهند و معمولا به نقطه شروع یا حتی فراتر از نقطه شروع برگشت میکنند ولی در نهایت پس از تکمیل الگو یک اصلاح عرضی را به نمایش می گذارند. بحث در باره دستورالعمل (خطوط راهنما) تناوب یا جایگزینی در فصل ۲ دلیل توجه به این دو سبک را توضیح می دهد. 

الگوهای اصلاحی به سه دسته تقسیم می شوند: 


زیگزاگ -  Zigzag (به شکل ۵-۳-۵ است ، که خود شامل ۳ نوع است: تک "single "، دو گانه "double" و سه گانه "triple")


فلت - FLAT (به شکل ۵-۳-۳ ، شامل سه دسته می باشد: معمولی"regular"، ممتد یا گسترده "expanding"، سریع " running")


مثلث - Triangle (به صورت ۳-۳-۳-۳-۳ ، مشتمل بر سه نوع است: جمع شونده "contracting" ، افزایشی و کاهشی و باز شونده "contracting ,barrier and expanding"، سریع "running")


ترکیبی از الگوهای بالا به دو صورت ظاهر می شود: سه تایی های دو گانه، سه تایی های سه گانه.


Zigzag - زیگزاگ ( ۵-۳-۵ ) 


الگوی زیگزاگ تک در یک بازار صعودی عبات است از یک حرکت ساده نزولی که از سه بخش تشکیل شده است و به صورت A-B-C نام گذاری می شود. ساختار زیر موجهای آن به شکل ۵-۳-۵ است، که در آن موج B به وضوح پایینتر از نقطه شروع موج A قرار دارد ، همانطور که در شکلهای ۱-۲۲ و ۱-۲۳ نشان داده شده است.

در یک بازار با روند کاهشی ، اصلاح زیگزاگ در جهت مخالف انجام می شود ( شکلهای ۱-۲۴ و ۱-۲۵ ).به همین دلیل یک زیگزاگ در بازار کاهشی اغلب به عنوان زیگزاگ معکوس نامیده می شود.

گاهی لازم است که الگوهای زیگزاگ دو بار یا حداکثر سه بار تشکیل شوند، بویژه در اوقاتی که زیگزاگ اول نتواند هدف قیمتی حرکت اصلاحی را پوشش دهد. در چنین مواردی هر یک از زیگزاگها توسط یک ساختار سه تایی از یکدیگر مجزا می شوند ( شکل ۱-۲۶ ) . این ساختارها شبیه به حالت امتداد در یک موج انگیزشی عمل می کنند، اما کمتر رایج هستند. الگوی اصلاحی که از جولای تا اکتبر سال ۱۹۷۵ در داو جونز شکل گرفته( شکل ۱-۲۷ ) را همانند الگوی اصلاحی شاخص S&P 500 که از ژانویه ۱۹۷۷ تا مارس ۱۹۷۸ ( شکل ۱-۲۸ ) به طول انجامیده ، هر دو را می توان الگوی زیگزاگ دوگانه، نامید. در امواج اصلاحی موج ۲ معمولا به شکل الگوی زیگزاگ ظاهر می شود ، که این امر به ندرت در موج ۴ ، اتفاق می افتد.

 شماره گذاری اصلی الیوت برای زیگزاگهای دو گانه و سه گانه و همچنین سه تایی های دوگانه و سه تایی های سه گانه ( بخش بعد را ببینید)، یک خلاصه نویسی شتابزده است. او موجهای واصل بین  زیگزاگ ها را X نامید، به این ترتیب اصلاحی های دوگانه را به صورت    A-B-C-X-A-B-C نامگذاری کرد. متاسفانه این شماره گذاری نامناسب باعث می شود که درجه زیر موجهای فعال ( Actionary ) هر الگوی مجزا را نتوانیم به درستی تشخیص دهیم. در شماره گذاری الیوت همه آنها یک درجه پایینتر از موج اصلی  محسوب می شوند، حال آنکه موجهای A-B-C ، دو درجه پایینتر از موج اصلی هستند. ما این مشکل را با تغییر علامت گذاری کل موجها به صورت ( W-X-Y)حل کرده ایم. حرف W نشان دهنده اولین موج اصلاحی در یک الگوی دو گانه یا سه گانه است.به همین ترتیب Y نشان دهنده دومین و حرف Z نشان دهنده سومین موج هستند. هر موج شامل موجهای فرعی ( A-B-C و در مثلثها D وE) است، که این موج های فرعی دو درجه از روند اصلی کوچک ترند. هر موج مانند X بیانگر اینستکه زیگراگی دیگر در راه است.                               تصویر ۱-۲۴                                                       تصویر ۱-۲۲ 

                                                         تصویر ۱-۲۵                                                        تصویر ۱-۲۴


تصویر ۱-۲۶


تصویر ۱-۲۷


تصویر ۱-۲۸


FLAT - فلت ( ۵-۳-۳ )   


اصلاح فلت با زیگزاگ تفاوت دارد و ترتیب زیرموجهای آن همانطور که در شکلهای ۱-۲۹ و ۱-۳۰ نشان داده شده است به صورت ۵-۳-۳ است. از آنجا که اولین موج فعال یعنی موج A ، از قدرت کافی برای ادامه روند اصلاح در ۵ موج برخوردار نیست ، پس جای تعجب ندارد که موج B از این ضعف استفاده کرده و کل مسیر پیموده شده را تا نزدیکی شروع موج A بازگشت کند. در نهایت موج C کمی فراتر از انتهای موج A اصلاح را به پایان می رساند.


                                      تصویر ۱-۳۰                                                             تصویر ۱-۲۹


در یک بازار نزولی همانطور که در شکلهای زیر نشان داده شده اند، به صورت معکوس شکل می گیرند. 
                                          تصویر ۱-۳۲                                                                 تصویر ۱-۳۱


الگوی اصلاحی فلت معمولا خیلی کمتر نسبت به الگوی زیگزاگ موج قبلی خود را اصلاح می کند.این الگو بیشتر در مواقعی رخ می دهد که روند بزرگتر از قدرت بالایی برخوردار باشد، بنابراین اغلب اوقات در قبل یا بعد از یک الگوی اصلاحی فلت یک موج ممتد ظهور می کند. هرچه قدرت روند بیشتر باشد ، عمق الگوی اصلاحی فلت کمتر می شود.در یک موج انگیزشی ، این الگو معمولا در موج ۴ شکل می گیرد، در حالیکه به ندرت در موج ۲ ظاهر می شود.

اصلاحی که می توان آن را " فلت دوگانه" نامید نیز گاهی بوجود می آید، که الیوت آن را " سه تایی دوگانه" نامیده است (double three).

هر اصلاح A-B-C که دارای توالی موجی ۵-۳-۳ باشد را فلت می نامیم. اگرچه در فرهنگ الیوت با سه نوع فلت سر و کار داریم که شکلهای کلی آنها با هم متفاوت هستند.در یک الگوی فلت معمولی (regular)، موج B در نزدیک شروع موج A، به پایان می رسد و موج C از انتهای موج A ، کمی فراتر می رود ( شکلهای ۱-۲۹ تا ۱-۳۲). نوع دیگری از این الگو که شایعتر است وجود دارد که آن را فلت ممتد یا گسترده ( expanding)، می نامیم که در این الگو قیمت از انتهای موج انگیزشی قبلی فراتر می رود. الیوت این نوع از فلت را "نامنظم ، غیر معمول" نامید، در حالیکه این لغت نامناسبی است زیرا این الگو از الگوی فلت معمولی ، رایجتر است.

در این الگو قیمت در موج B از شروع موج  A، فراتر میرود و موج C به طرزی چشمگیر فراتراز انتهای موج A ،  به پایان می رسد . شکلهای  ۱-۳۳ و ۱-۳۴ این الگو را در یک بازار صعودی و شکلهای ۱-۳۵ و ۱-۳۶ ، آن را در یک بازار نزولی نشان می دهند. الگویی که در داوجونز در تاریخ اگوست تا نوامبر ۱۹۷۳ ، تشکیل شده است یک الگوی فلت ممتد است (شکل ۱-۳۷ ).                                               تصویر ۱-۳۴                                                          تصویر ۱-۳۳

 


                                        

                                                  تصویر ۱-۳۵                                                                تصویر ۱-۳۶


                                                                                      تصویر ۱-۳۷


یکی از الگوهای ۵-۳-۳ که کمتر دیده شده ، فلت دونده (running) نام دارد. موج B در این الگوهمانند الگوی ممتد به مراتب از شروع موج A فراتر رفته ، اما موج نمی تواند کل مسیر را ادامه دهد ونرسیده به نقطه انتهایی  موج A به پایان می رسد (شکلهای ۱-۳۸ تا ۱-۴۱ ) . ظاهرا در این مورد قدرت روند بزرگتر به حدی زیاد است که الگوی اصلاحی را تحت تاثیر قرار داده و آن را به سمت خود متمایل می کند. نتیجه یک کوتاه شدگی در موج انگیزشی می باشد.

در هنگامیکه الگوی فلت دونده ظاهر می شود ، بسیار اهمیت دارد که بخشهای آن مطابق با قوانین الیوت شکل گرفته باشد. مثلا اگر موجی را که موج B فرض کرده ایم به جای ۳ موج از ۵ موج تشکیل شده باشد، ممکن است که اولین موج صعودی انگیزشی از درجه بالاتر در حال شکل گیری باشد. قدرت موجهای انگیزشی مجاور در شناسایی اصلاح فلت دونده که در بازارهای سریع و قدرتمند ایجاد می شود ، عامل بسیار مهمی است. 

باید هشدار دهیم که نمونه هایی از این الگوی اصلاحی، بسیار سخت پیدا می شود. هرگز قبل از اتمام الگو آن را شماره گذاری نکنید، چرا که ممکن است از هر ۱۰ مرتبه ۹ مرتبه آن را اشتباه کنید.اما در عوض ،الگوی مثلث دونده که در بخش بعد به آن می پردازیم الگوی  بسیار رایجی است.                                              تصویر ۱-۳۹                                                             تصویر ۱-۳۸


                                                 تصویر ۱-۴۱                                                      تصویر ۱-۴۰


مثلث  

 

به نظر می رسد که مثلث ها متعادل کننده نیروها هستند، و باعث ایجاد حرکات جنبی توام با کاهش حجم معامله می شوند.الگوی مثلث از ۵ موج همپوشاننده که ساختار ۳-۳-۳-۳-۳ دارند ، تشکیل می شود. مثلث را با حروف A-B-C-D-E نامگذاری می کنیم . از طریق اتصال نقاط A و، وB و D به یکدیگر می توانیم مثلث را رسم کنیم. موج E ، هم می تواند از خط AC عبور کند یا عبور نکند،اما تجربه نشان داده است که در بیشتر مواقع از آن عبور می کند.

مثلث ها به سه دسته تقسیم می شوند: 

مثلث های جمع شونده یا همگرا( contracting)، مثلث های با مانع (barrier) و مثلث های پهن شونده (expanding)( به شکل ۱-۴۲ نگاه کنید). الیوت ادعا کرد که خط افقی در یک مثلث می تواند در دو طرف مثلث تشکیل شود، اما چنین نیست ، بلکه اغلب در سمتی تشکیل می شود که موج بعدی حرکت را ادامه می دهد.اصطلاح مثلث "افزایشی" یا "کاهشی" که الیوت به کار می برد هرگز مشخص نمی کند که این مثلث ها در بازار افزایشی یا کاهشی تشکیل می شوند.

در شکل ۱-۴۲ مثلث های همگرا را مشاهده می کنید و همانطور که مشخص است آنها در محدوده حرکت قیمتی قبلی ظاهر می شوند به همین دلیل به آنها مثلثهای معمولی نیز می گویند. بسیار رایج است که موج B در یک مثلث همگرا از نقطه شروع موج A فراتر رود، که در ایتصورت یک مثلث دونده تشکیل می شود( شکل ۱-۴۳). علی رغم حرکت جنبی آنها ، تمام مثلث ها از جمله مثلث های دونده مقدار مشخصی نسبت به موج قبلی خود بازگشت می کنند و در انتهای موج E الگوی خود را تکمیل می کنند.

مثالهای واقعی زیادی در این کتاب ارائه شده است( شکلهای ۱-۲۷ ،۳-۱۵ ، ۵-۵ ، ۶-۹ ،۶-۱۰ و ۶-۱۲ ). همانطور که مشاهده می کنید، اکثر زیر موجهای یک مثلث به شکل زیگزاگ هستند، اما گاهی اوقات یکی از زیر موجها( معمولا موج C)، پیچیده تر از بقیه است و ممکن است به شکل زیگراگ چند گانه ظاهر شود. در موارد نادر یکی اززیر موجها ( معمولا موج E)خودش به تنهایی یک مثلث است در اینصورت الگوی کلی شامل ۹ موج می شود. بنابراین مثلث ها مانند زیگزاگ ها گاهی وسعتی طولانی را پوشش می دهند که شبیه به امتداد است. یک نمونه از آن را می توانید در چارت نقره که از سال ۱۹۷۳ تا سال ۱۹۷۷ طول کشید در شکل ۱-۴۴ مشاهده کنید.


 تصویر ۱-۴۲


تصویر ۱-۴۳تصویر ۱-۴۴


یک مثلث معمولا قبل از اخرین موج فعال از یک الگوی با درجه بزرگتر تشکیل می شود یعنی به عنوان موج ۴ از یک موج انگیزشی . آنها می توانند در موج از یک اصلاح A-B-C ، یا در آخرین موج X  از یک زیگزاگ دو گانه یا سه گانه یا در الگوهای ترکیبی ( فصل بعد) ، نیز تشکیل شوند.یک مثلث همچنین ممکن است به عنوان موج فعال نهایی در یک اصلاح ترکیبی همانطور که در فصل بعد شرح داده شده است، بوجود آید، اگرچه در آن صورت نیز آنها اغلب قبل از آخرین موج فعال با الگویی از یک درجه بزرگتر نسبت به موج ترکیبیی تشکیل می شوند. ( شکل 3-12 )

در بازار سهام ، هنگامی که یک مثلث در موج ۴ تشکیل می شود، معمولا موج ۵ به سرعت مسافتی تقریبا برابر با دهانه مثلث را پوشش می دهد. الیوت از واژه "پرتاب " ، برای اشاره به سرعت این موج جنبشی کوتاه که بعد از مثلث ایجاد می شود، استفاده کرد.این موج پرتابی می تواند که یک موج انگیزشی یا یک الگوی "گوه" خاتمه دهنده باشد. در بازار های قوی به جای موج پرتابی با یک موج ۵ طولانی مواجه هستیم. بنابراین یک موج ۵ که بعد از مثلث تشکیل می شود اگر مسافتی بیش از مسافت معمول (دهانه مثلث) را طی کند نشانه ای بر تشکیل یک موج ممتد خواهد بود. موجهای انگیزشی که پس از مثلث در بازار کالا تشکیل می شوند، اغلب از درجه بالای متوسط"intermediate" ، هستند و معمولا طولانی ترین موج از گروه خود هستند. درفصل ۶ به تشریح این موضوع خواهیم پرداخت.

بسیاری از تحلیلگران اشتباه می کنند و زودتر از موعد یک مثلث را تکمیل شده فرض می کنند. اگر به شکل۱-۴۴ توجه کنید در می یابید که بعضی ها ممکن است  در وسط موج B گمان کنند که ۵ موج اصلاحی همگرا تکمیل شده است. اما باید توجه داشت که خطوط بیرونی مثلث هیچگاه به این سرعت شکسته نمی شود.معمولا زیر موج C یک موج ترکیبی است ( موج وD هم می توانند ترکیبی باشند).بهتر است که زمان کافی را برای تکمیل شدن مثلث در نظر بگیرید. 

بر اساس تجربه ای که ازعملکرد مثلث ها به دست آورده ایم ، فرض ما بر اینستکه هرگاه خطوط ترسیمی مثلث به نقطه تلاقی میرسند( نوک مثلث) حرکت برگشتی در بازار اتفاق می افتد. به شکل ۱-۲۷ ،۳-۱۱ و ۳-۱۲ نگاه کنید. فراوانی این رویداد در حدی است که روشن می سازد چرا آن را جزو خطوط راهنما به حساب آورده ایم.


اصلاحات ترکیبی سه تایی های دو گانه و سه گانه   

 

الیوت ترکیب دو الگوی اصلاحی را "سه تایی دوگانه "  و ترکیب سه الگو را "سه تایی سه گانه "نامید.در حالیکه بک الگوی اصلاحی تک می تواند یک زیگزاگ یا فلت باشد مثلث می تواند به عنوان جزء نهایی این ترکیبات به کار رود. اصلاح ترکیبی ار اجزای ساده تری مانند زیگزاگ ، فلت ومثلث تشکیل می شود.ظاهر آنها شبیه به یک اصلاح جنبی طولانی است.مانند زیگزاگ های دو گانه و سه گانه اجزا ترکیب با حروف W،Y وZ نشان داده می شوند.هر موج واکنشی با حرف X مشخص می شود که می تواند شکل هر الگوی اصلاحی را به خود بگیرد اما بیشتر به شکل زیگراگ ظاهر می شود.درست مانند زیگزاگهای سه گانه ، الگوهای ترکیبی سه گانه نیز آخرین مرحله اصلاحی هستند که در مقایسه با سه تایی های دوگانه کمتر اتفاق می افتند.

الگوهای سه تایی از سوی الیوت به طرق مختلفی نامگذاری شده ، اما تصویر کلی شبیه به دو یا سه الگوی فلت چسبیده به هم است ( شکلهای ۱-۴۵ و ۱-۴۶ )، اگرچه ترتیب الگوها متغیر هستند. به عنوان مثال ظهور یک مثلث بعد از الگوی فلت بیشترین شکل رایج سه تایی دو گانه می باشد ، همانطور که در شکل ۱-۴۷ نشان داده شده است.


                                                      تصویر ۱-۴۶                                                        تصویر ۱-۴۵


در شکل ۱-۴۸ مثالی دیگر را مشاهده می کنید که یک زیگزاگ بعد از فلت شکل گرفته است. مثال های ذکر شده برای حالت روند صعودی بازار به کار گرفته شده است ، در حالت روند نزولی باید آنها به سمت بالا تغییر جهت دهید.   


تصویر ۱-۴۷


تصویر ۱-۴۸


در بیشتر اصلاحات ترکیبی ، آنها حالت جنبی و افقی دارند . الیوت متذکر شد که الگوی اصلاحی ترکیبی می تواند که نسبت به روند از درجه بزرگتر ، شیب دار باشد، اگرچه ما این نظر را قبول نکردیم. یک دلیل اینستکه ما هیچگاه بیش از یک زیگزاگ  یا مثلث را در این الگوها پیدا نکردیم.به یاد داشته باشید که مثلث ها به تنهایی قبل از موج آخر روند بزرگتر تشکیل می شوند.در اصلاحات ترکیبیی نیز این ویژه گی مثلث ها معتبر است و آنها به عنوان موج نهایی در یک ترکیب سه تایی دوگانه یا سه گانه ظاهر می شوند.

اگرچه زاویه آنها به نسبت اصلاحی های پهن ، پر شیب تر است، زیگزاگهای دو گانه و سه گانه را می توان در گروه اصلاحی های غیر افقی جای داد ( شکل ۱-۲۶ ). اما سه تایی های دو گانه و سه گانه ،هم در شیب اصلاح و هم در هدف اصلاح با زیگراگها اختلاف دارند.در یک زیگزاگ دو گانه یا سه گانه ، اولین زیگزاگ به اندازه کافی بزرگ نیست که موج قبلی خود را اصلاح کند. به همین دلیل به زیگزاگهای بعدی برای تکمیل حرکت اصلاحی نیاز است. در یک اصلاح ترکیبی معمولا اولین الگوی اصلاحی مسافت مناسب و کافی را برای اصلاح موج قبل پوشش می دهد و به هدف قیمتی مورد نظر می رسد الگوهای بعدی تنها به منظور طولانی تر کردن مدت اصلاح ، به الگوی اول اضافه می شوند.گاهی اوقات زمان بیشتری برای رسیدن به خط کانال یا رسیدن به تناسب مورد نظر در ارتباط با موج اصلاحی دیگر در یگ موج انگیزشی نیاز هست. همانطور که ترکیب اصلاحی به پیش می رود، متقابلا روانشناسی و اصول مرتبط با آن روند را گسترش می دهند. 

توجه کنید در حالیکه امواج انگیزشی درکل دارای ۵ موج هستند تعداد موجهای آنها با در نظر گرفتن امتدادهایشان می توانند به ۹ ، ۱۳ و... موج برسند، امواج اصلاحی نیز  دارای ۳ موج هستند که با احتساب ترکیباتشان میتوانند به ۷ یا ۱۱ ..... موج برسند. از این منظر مثلث ها یک استثنا هستند، انها می توانند مانند یک سه تایی سه گانه شمارش شوند که در مجموع ۱۱ موج خواهند داشت.بنابراین اگر در شمارش امواج اولیه به مشکل برخوردید ، می توانید تنها با شمارش امواج به نتیجه ای معقول برسید. یک شمارش ۹ ، ۱۳ یا ۱۷ تایی با همپوشانی اندک به احتمال زیاد نشان از یک موج جنبشی دارد، در حالیکه یک شمارش ۷، ۱۱ یا ۱۵ تایی با همپوشانی های متعدد بیشتر بیانگر حالت اصلاحی است. تنها مورد استثنا الگوهای "گُوِه" هستند( هر دو نوعشان) که پیوندی از نیروهای جنبشی و اصلاحی هستند.


کف و سقف های ارتدوکس  


گاهی اوقات انتهای یک الگو به حد بالایی یا پایینی قیمت قبلی   تشکیل شده در آن الگو  نمی رسد. در چنین مواقعی انتهای الگو سقف یا کف ارتدوکس نامیده می شود تا بتوان آن را از کف یا سقفی  واقعی که قبلا در داخل الگو تشکیل شده یا پس از تکمیل الگو ایجاد می شود، تمیز داد.برای مثال در شکل ۱-۱۴ ، انتهای موج ۵ یک سقف ارتدوکس به شمار می رود، با وجودیکه موج ۳ قبلا قیمت بالاتری را  به ثبت رسانده است( سقف موج ۵ کوتاهتر از سقف موج ۳ است).در شکل ۱-۱۳ ، انتهای موج ۵ یک کف ارتدوکس محسوب می شود. در شکلهای ۱-۳۳ و ۱-۳۴ نقطه شروع موج A ، سقف ارتدوکس موج صعودی قبلی است ، هرچند که موج B ، سقف قیمتی بالاتری را به ثبت رسانده است. در شکلهای ۱-۳۵ و ۱-۳۶ نقطه شروع موج A یک کف ارتدوکس به شمار می رود. در شکل ۱-۴۷ انتهای موج Y کف ارتدوکس بازار نزولی محسوب می شود، اگرچه پایین ترین کف قیمت قبلا در انتهای موج W ، به ثبت رسیده است. 

این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا همیشه یک تحلیل موفق به شماره گذاری صحیح الگو بستگی دارد. نادرست انگاشتن نقطه آغازین یک الگو می تواند منجر به انحراف در تحلیل شود ، در صورتیکه آگاهی از الزامات ساختار موج شما را در مسیر صحیح نگه می دارد. به علاوه هنگام استفاده از مفاهیم پیشبینی که در فصل ۴ توضیح می دهیم، تعیین اندازه و مدت زمان یک موج نسبت به نقطه پایانی موج ارتدوکس سنجیده می شود.


تطبیق عملکرد و حالت 


پیشتر در این فصل ما دو نوع از عملکرد موج را توضیح دادیم ( موجهای فعال و موجهای واکنشی) و همچنین در مورد دو حالت ساختاری موج ( جنبشی و اصلاحی) صحبت کردیم.اینک که تمام حالتهای موج را بررسی کرده ایم، میتوانیم نحوه شماره گذاری انها را به طریق زیر خلاصه کنیم:

علائمی که به موجهای فعال (actionary) ، اختصاص دارند عبارتند از: ۱، ۳، ۵، A ، C ، E ، W ، Y و Z

علائمی که در موجهای واکنشی (reactionary) به کار می روند، عبارتند از: ۲، ۴، B ، D و X

همانطور که قبلا گفته شد تمام امواج واکنشی در حالت اصلاحی بوجود می آیند وبیشتر امواج فعال در حالت جنبشی ایجاد می شوند. در بخشهای قبل توضیح داده شد که کدام موجهای فعال در حالت اصلاحی بوجود می آیند. آنها عبارتند از:

موجهای ۱، ۳ و ۵ در یک قطری خاتمه دهنده( گُوِه)   

موج A در یک اصلاح فلت 

موجهای W و Y در یک زیگزاگهای دوگانه و سه تایی های دوگانه

موج Z در یک زیگزاگ سه گانه و سه تایی های سه گانه 

از آنجاییکه موجهای در لیست بالا موجهای فعال در جهت نسبی روند هستند ، اما حالت آنها اصلاحی می باشد، آنها را موجهای فعال اصلاحی می نامیم.