با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۶-۳ ریاضیات فیبوناچی در ساختار اصل موج

حالت اصلاحی دارای دو گروه است : ساده و ترکیبی، که کلا تعداد 3 گروه را خواهد داشت . 2 مجموعه از ترکیبات اصلاحی وجود دارد ( اصلاح دوگانه و اصلاح سه گانه) که کلا تعداد مجموعه 5 تایی را دارد . در هر ترکیب یک مستطیل و یک زیگزاگ به ازای هر ترکیب وجود دارد ( بنا به نیاز ) ، 8 خانواده ترکیب اصلاحی در کل وجود دارد : zig/flat, zig/tri, flat/flat, flat/tri, zig/flat/flat, zig/flat/tri, flat/flat/flat و flat/flat/tri ، که کلا 13 خانواده را دارد .کل تعداد الگوهای ساده و خانواده های ترکیبی 21 مورد است .
حتی پیچیدگی منظم ساختار اشکال موج الیوت، نشان دهنده توالی فیبوناچی است . یک شکل پایه وجود دارد : پنج توالی موج . دو حالت موج وجود دارد : محرک( که به طبقه اعداد اصلی موجها تقسیم می شود ، عددی ) و اصلاحی ( که به طبقه صامت از موجها تقسیم می شود ، حرفی) . 3 مجموعه از الگوهای ساده موج وجود دارد : پنج تایی ها، سه تایی ها، و مستطیلی ها ( که توصیف کننده پنج تایی و سه تایی ها است ) . پنج خانواده از الگوهای ساده وجود دارد : تکانه ای، قطری، زیگزاگ، هموار و مستطیلی . 13گونه الگوی ساده وجود دارد : تکانه ای ، قطر محدود ، قطر مقدم ، زیگزاگ ، زیگزاگ دوبله ، زیگزاگ سه گانه، مسطح معمولی، مسطح توسعه یافته، مسطح چرخشی، مستطیل قراردادی، مستطیل مانع، مستطیل توسعه یافته ، مستطیل چرخشی .
شکل 14-3 ترسیمی از این درخت در حال توسعه از پیچیدگی است . فهرست کردن جایگشت های این ترکیبات، یا نوسان بیشتر دارای اهمیت کمتر در موجها، مانند اینکه کدام موج در صورت وجود توسعه می یابد، کدام جایگشت های موج مطلوب است، آیا تکانه حاوی یک قطر است یا نه ، کدام انواع مستطیلها در هر ترکیب وجود دارد یا نه ، ممکن است برای  حفظ رشد استفاده شود .


فی و رشد افزایشی 

ممکن است عنصر تدبیر در این روند منظم وجود داشته باشد، چون می توانیم برخی نوسانات احتمالی را در طبقه بندی قابل قبول تصور کنیم. 

آنطور که در بخشهای بعدی نشان خواهیم داد،فعالیت بازار تحت حاکمیت ضریب طلایی است . اعداد زوج فیبوناچی ارای شانس بیشتری در آمارهای بازار هستند .  با این حال، لازم است بدانیم درحالی که خود اعداد دارای وزن نظری در مفهوم پایه اصل موج هستند، این ضریب است که نقش کلیدی را  در رشد الگوهایی از این نوع ایفا می کند . با وجود اینکه در پیشینه به ندرت به این موضوع پرداخته شده است، ضریب فیبوناچی ناشی از این نوع توالی افزایشی است، صرف نظر از اینکه توالی از کدام دو عدد شروع می شود . توالی فیبوناچی ، توالی پایه افزایشی از نوع خود است، چون با عدد 1 شروع می شود ( شکل 15-3 ) و نقطه شروع رشد ریاضی است . با این حال، ممکن است هر دوعدد تصادفی انتخاب شده تصادفی دیگررا انتخاب کنیم ، مانند 17 و 352 ، و آنها را اضافه کنیم تا عدد سوم تولید شده، و به شیوه آن را ادامه دهیم تا اعداد افزایشی را تولید کنیم . همانطور که این توالی رشد می کند، ضریب بین عبارات مجاور همیشه و با سرعت زیاد به حد فی نزدیک می شود . این رابطه زمانی مشهود می شود که هشت عبارت تولید شود ( شکل 16-3 ) . بنابراین، درحالی که اعداد خاص تشکیل دهنده توالی فیبوناچی، نشان دهنده رشد ایده آل موجها در بازارها هستند، ضریب فیبوناچی یک قانون بنیادین از رشد هندسی است که در آن دو واحد متوالی جمع می شوند تا واحد سوم را بسازند . بدین دلیل است که این ضریب بر بسیاری از روابط در سری های داده مربوط به پدیده طبیعی رشد و افول، انبساط و انقباض ، و پیشرفت و  عقب نشینی حاکم است .


تصویر 3-16 


در گسترده ترین حالت ، اصل موج نشان دهنده این ایده است که قانون مشابهی که مخلوقان زنده و کهکشانها را به وجود آورده ، در روح و فعالیتهای انسانها نهفته است . چون بازار سهام، بازتاب دقیق جدول بندی شده از روانشناسی عظیم در جهان است، داده های آن سابقه عالی از عبارات و روندهای روانشناختی اجتماعی انسان را ایجاد می کنند . این سابقه خود ارزیابی نوسانی از کسب وکار تولیدی انسان ، الگوهای خاصی از رشد و افت را نشان میدهد . آنچه اصل موج می گوید اینکه سیر تکامل نوع بشر ( که در آن بازار سرمایه یک ارزشگذاری مشهور است) ، در خط صاف و به صورت تصادفی روی نمی دهد، بلکه یک حالت بازگشتی دو مرحله ، شکلی از طبیعت دارای برتری است . در حالت وسیع تر، فعالیت بشر اجتماعی مربوط به توالی فیبوناچی و الگوی رشد مارپیچی است ، یقینا هیچ استثنایی برای قانون عمومی رشد منظم در جهان وجود ندارد . از نظر ما ، حالت موازی بین اصل موج و پدیده های طبیعی، به اندازه ای مشهود است که رد کردن آن کاری مزخرف به نظر می رسد . در تعادل احتمالات، ممکن است به این نتیجه برسیم که یک اصل وجود دارد که در هر جایی حضور دارد، و به امور اجتماعی شکل داده، و انیشتین در خصوص این گفته خود کاملا آگاهی داشت که ( خدا با جهان بازی شانس ندارد ) . بازار سهام هیچ استثنایی ندارد، چون رفتارهای عظیم بدون شک مرتبط به قانونی است که می توان آن را مطالعه و تعریف کرد . خلاصه ترین شیوه برای بیان این اصل ، عبارت ساده ریاضی است : ضریب 1.618 . 

Desiderata شاعر Max Ehrmann می گوید ( شما فرزند جهان هستید، کمتر از ستاره ها و درختان نیستید، شما حق دارید اینجا باشید . و خواه ناخواه مشخص است که بدون شک جهان آنگونه که باید برای شما آشکار می شود ) . نظم در زندگی ؟ بله ، نظم در بازار سهام ؟ یقینا .