با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۶-۱ تجزیه و تحلیل دقیق

امواج جنبشی    


امواج جنبشی به ۵ موج تقسیم می شوند که همیشه در جهت روند یک درجه بالاتر از خود حرکت می کنند. آنها به سادگی قابل تشخیص و تفسیر هستند.

در امواج جنبشی موج ۲ همیشه کمتر از ۱۰۰٪ موج یک را بازگشت می کند، و موج 4 همیشه کمتر از ۱۰۰٪ موج ۳ را اصلاح می کند. علاوه بر این موج ۳ همیشه از انتهای موج ۱ فراتر می رود. هدف یک موج جنبشی حرکت برای پیشروی است و سازو کار این قواعد اطمینانی برای انجام این هدف فراهم می کند.

الیوت کشف کرد که از میان سه موج فعال ۳٬۱ و۵ موج 3 هرگز کوتاهترین موج  از امواج جنبشی نبوده و مادامیکه این موج درصد بیشتری از حرکت را نسبت به موجهای 1 و 5 به خود اختصاص دهد ، این قانون پابرجاست و همیشه به عنوان پایه ای در محاسبات به کار گرفته می شود. دو نوع موج جنبشی وجود دارد: انگیزشی و قطری .


موج انگیزشی


شایعترین موج جنبشی از نوع انگیزشی می باشد( شکل ۱-۱ ).در یک موج انگیزشی موج ۴ وارد محدوده موج ۱ نمی شود و با آن همپوشانی ندارد.این قانون در همه بازارهای نقدی غیر اهرمی صادق است. بازارهای فیوچرز دچار نوسانات شدیدی می شود که این امر در بازارهای نقدی اتفاق نمی افتد.با این وجود همپوشانی محدود به نوسانات قیمت روزانه است که این اتفاق نیز به ندرت رخ می دهد.علاوه بر این موجهای فعال ۳،۱و۵ از یک موج انگیزشی خودشان جنبشی محسوب می شوند و موج ۳ همیشه یک موج انگیزشی است.شکلهای ۱-۲ ، ۱-۳ و ۱-۴ همگی  فرم موج انگیزشی را برای موجهای ۱، ۳، ۵، A و C به نمایش می گذارند. 

همانطور که در ۳ پاراگراف قبل توضیح داده شد، تنها چند قانون ساده برای تفسیر درست امواج انگیزشی وجود دارد. به این علت آنها را قانون می نامیم چون همواره بر امواج حاکمند. قوانینی هم هستند که از اعتبار کمتری برخوردارند که انها را خطوط راهنما یا دستورالعمل می نامیم.خطوط راهنما برای امواج انگیزشی عبارتند از امتداد ، کوتاه شدگی ، تناوب، تساوی، کانال ، خصوصیات شخصی و نسبت بین امواج که در زیر به توضیح آنها می پردازیم. هرگز نباید یک قانون را نادیده گرفت. در طی سالیان بیشماری که تحلیلگران این الگوها را مورد بررسی قرار داده اند تنها یک یا دو مورد امواج بالاتر از درجه "ریز ذره"، وجود داشته که با در نظر گرفتن کلیه قوانین و خطوط راهنما ، قانون در باره آنها نقض شده است. تحلیل گرانی که مرتبا هر یک از قوانین موج را نادیده بگیرند ، به این معنی است که آنها  روش دیگری غیر از"اصل موج" ،  را برای تحلیل به کار می بندند.این قوانین کاربرد عملی بسیار خوبی در شمارش صحیح موج از خود نشان می دهند، که در مبحث امتداد ، بیشتر آن را توضیح می دهیم.  


امتداد 


تمام امواج انگیزشی شامل بخشی هستند که الیوت ان را امتداد (ممتد) نامید. به کشیدگی  بیش از حد یکی از امواج انگیزشی " امتداد" می گویند.اکثریت قریب به اتفاق امواج انگیزشی در یکی  و تنها یکی از ۳ موج فعال خود دارای امتداد یا کشیدگی هستند (موج ۱ یا ۳ یا ۵). موج ممتد ، خود نیز از ۵ موج تشکیل می شود. در بعضی اوقات زیر موجهای موج ممتد از از لحاظ اندازه و مدت مشابه ۴ موج دیگر است ، در این مواقع  به جای ۵ موج، ما با ۹ موج هم اندازه روبرو هستیم ( به حالت آخر شکل ۱-۵ توجه کنید). در یک رشته ۹ موجی ، تعیین کردن اینکه کدام موج امتداد یافته، کاری دشوار است. اگرچه ضرورتی هم ندارد زیرا در سیستم الیوت شمارش ۹ تایی و ۵ تایی هردو از لحاظ فنی دارای اهمیت یکسانی هستند. حالات مختلف امتداد موجها در شکل ۱-۵ ، نشان داده شده است. 


a;g

شکل ۱-۵دانستن این موضوع که امتداد تنها در یکی از زیر موجها اتفاق می افتد ، راهنمای خوبی برای تخمین طول موج ، است.به عنوان مثال ، اگر موج ۱ و ۳ تقریبا برابر باشند ، احتمالا موج ۵ طولانی خواهد شد. همینطور اگر موج ۳ دارای امتداد شود ، آنگاه موج ۵ ساده و تقریبا اندازه موج ۱ خواهد بود. 

در بازار سهام ، اغلب موج ۳ دارای امتداد است.این حقیقت موقعی در تفسیر موج اهمیت می یابد که آن را با ۲ قانون دیگر امواج انگیزشی در نظر بگیریم: موج ۳ کوتاهترین موج فعال نیست و موج 4 نباید با موج 1 همپوشانی داشته باشد. برای روشن شدن مطلب اجازه دهید ۲ شماره گذاری نادرست را در شکلهای ۱-۶ و ۱-۷ بررسی کنیم.


                                                   شکل ۱-۸                   شکل ۱-۷                     شکل ۱-۶


در شکل ۱-۶ ، موج ۴ با موج ۱ همپوشانی دارد. در شکل ۱-۷ ، موج ۳ از دو موج دیگر ۱ و ۵ کوتاهتر است.طبق قوانین موج هیچکدام از شماره گذاری ها در این دو شکل صحیح نیست، پس باید طوری شماره گذاری کرد که سازگار با قوانین باشد.در حقیقت باید به طریقی که در شکل ۱-۸ نشان داده شده است، برچسب گذاری کرد . این شماره گذاری  حکایت از این دارد که یک موج ۳ ممتد در حال ساخته شدن است. نگران این موضوع نباشید که در مراحل اولیه موج ۳ را ممتد فرض کرده اید.این تمرین بسیار سودمندی خواهد بود ،شما این مطلب را در مبحث خواص و ویژه گی های موج بهتر درک خواهید کرد.شکل ۱-۸ شاید تنها مفید ترین راهنما برای شمارش امواج انگیزشی در این کتاب باشد.

گاهی اوقات ممکن است که یکی از زیر موجهای خود موج امتداد یافته نیز ممتد شود. در بازار سهام معمولا موج سوم از یک موج سوم امتداد یافته نیز ممتد می شود. به شکل ۱-۹ توجه کنید. موج پنجم از یک موج ۵ امتداد یافته در شکل ۱-۱۰ نیز ممتد شده است.


                                                            شکل ۱-۱۰                                          شکل ۱-۹


کوتاه شدگی 


الیوت برای توصیف موقعیتی که موج ۵ نمی تواند از سقف موج ۳ عبور کند، از کلمه شکست استفاده کرد.ما ترجیح می دهیم از اصطلاح کوتاه شده  یا موج ۵ کوتاه شده استفاده کنیم. باید در نظر داشت که موج کوتاه شده نیز باید دارای ۵ زیر موج باشد، همانطور که در شکل های ۱-۱۱ و ۱-۱۲ نشان داده شده است. کوتاه شدگی معمولا بعد از یک موج ۳ بسیار قوی ، اتفاق می افتد.شکل ۱-۱۱


شکل ۱-۱۲


بازار سهام امریکا از سال ۱۹۳۲ تا کنون دو مرتبه کوتاه شدگی موج ۵ را تجربه کرده است.اولی در اکتبر سال ۱۹۶۲ در زمان بحران کوبا اتفاق افتاد ( شکل ۱-۱۳ ). بار دوم در پایان سال ۱۹۷۶ ( شکل ۱-۱۴ ) اتفاق افتاد که در آن موج ۳ از اکتبر سال ۱۹۷۵ شروع شده بود و تا مارس ۱۹۷۶ طول کشید.در هر دو این مثال ها کوتاه شدگی پس از یک موج ۳ پر قدرت ، اتفاق افتاده است.


شکل ۱-۱۳


شکل ۱-۱۴


قطری ها ( مثلث های مورب )  


قطری ها الگویی جنبشی محسوب می شوند ، اما به دلیل دارا بودن بعضی از خواص موج اصلاحی، انگیزشی به شمار نمی روند. زیرا در موجهای انگیزشی هیچکدام از موجهای اصلاحی موج قبلی خود را به طور کامل اصلاح نمی کنند و موج ۳ هیچگاه کوتاهترین موج نمی باشد. با اینحال قطری ها تنها ساختار ۵ موجی هستند که در جهت روند اصلی حرکت کرده که در آنها همیشه موج ۴ با موج ۱ همپوشانی دارد ( موج ۴ وارد محدوده موج ۱ می شود) و ساختار تمام موجهای درونی آنها سه تایی می باشد ( از ۵ موج سه تایی تشکیل می شوند. ۳-۳-۳-۳-۳ ). در موارد بسیار نادر یک قطری ممکن است با کوتاه شدگی به پایان برسند. الگوی قطری جایگزینی برای الگوی انگیزشی است. که در دو مکان خاص از ساختار موج بوجود می آیند.


قطری های پایان دهنده 


بنا بر گفته الیوت قطری های پایان دهنده معمولا زمانی در موج ۵ تشکیل می شوند که موج جنبشی قبلی مسافت خیلی زیادی را در زمان نسبتا کوتاهی طی کرده باشد. در مواردی نیز قطری های خاتمه دهنده در موج  C  از یک ساختار اصلاحی ABC تشکیل می شوند. گاهی نیز درپایان الگوهای ترکیبی زیگزاگهای دو گانه یا سه گانه نیز دیده می شوند. در این الگوها آنها همیشه فقط در موج C پایانی ظاهر می شوند. در تمام این حالتها آنها در پایان یک الگوی بزرگ ظاهر می شوند که نشان دهنده خستگی در روند هستند.  

قطری های همگرا به شکل یک "گُوِه" با دو خط همگرا هستند. این شکل رایج قطری های خاتمه دهنده و همچنین موقعیت آنها در درون یک موج انگیزشی بزرگتر در شکل های ۱-۱۵ و ۱-۱۶ ، نشان داده شده است.


                                        شکل ۱-۱۶                                                       شکل ۱-۱۵


ما یک مورد را پیدا کرده ایم که درآن خطوط قطری واگرا هستند ( به جای آنکه همگرا باشند )، در نتیجه یک قطری پهن شونده (expanding)  تشکیل شده است . اما  این مورد ازنظر تحلیلی  رضایت بخش نبود زیرا موج سوم آن کوتاه ترین موج است .

قطری های خاتمه دهنده اخیرا در اواسط سال ۱۹۷۸ با درجه مینور( minor ) ، فوریه- مارس  ۱۹۷۶ با درجه خرد (minute ) و در ژوئن ۱۹۷۶ با درجه ریز ذره (subminuette )، دیده شده اند. دو مورد از سه مورد بالا( یکی در حالت صعودی و یکی نیز در حالت نزولی )در شکلهای ۱-۱۷ و ۱-۱۸ نشان داده شده است .یک قطری پهن شونده را نیزمی توانید در شکل ۱-۱۹ مشاهده کنید.توجه کنید که در تمام این موارد، یک تغییر جهت مهم اتفاق افتاده است.


اگرچه در شکلهای ۱-۱۵ و ۱-۱۶ نشان داده نشده است ، اغلب موج پنجم قطری های خاتمه دهنده با یک عبور قیمت از خط روندی که موجهای ۳ و ۵ را به هم متصل می کند، پایان می یابد.مثالهایی واقعی از این مورد در شکلهای ۱-۱۷ و ۱-۱۸ نشان داده شده است. در حالیکه الگوی قطری در حال تشکیل شدن است، حجم معاملات رو به کاهش می گذارد، اما در انتهای قطری شاهد یک جهش نسبتا قوی در حجم معاملات هستیم.در موارد کمی هم موج پنجم قطری نمی تواند به خط روند برسد( خطی که موج ۱ و ۳ را به هم وصل می کند).

همیشه پس از یک قطری صعودی شاهد کاهش شدید قیمت هستیم، بطوریکه قیمت حداقل تا نقطه شروع الگو  یا خیلی بیشتر از آن کاهش می یابد. به همین منوال پس از یک الگوی قطری نزولی ، قیمت به طرز چشمگیری افزایش می یابد.


شکل ۱-۱۷


شکل ۱-۱۸شکل ۱-۱۹امتداد در موج ۵ ، کوتاه شدگی در موج ۵ و قطری خاتمه دهنده ، همگی به یک موضوع اشاره می کنند: برگشتی شدید اتفاق خواهد افتاد. در بعضی از مواقع دو تا از این حالات در درجات مختلف موج ، همزمان باهم شکل می گیرند که نشانه ای بر شدت تغییر روند می باشد.


قطری های پیشرو   


اخیرا روشن شده است که که گاهی قطری ها در موج ۱ انگیزشی و در موج A از الگوی زیگزاگ ظاهر می شوند.در چند مورد آنها دارای همان زیر موجهای سه تایی هستند ( ۳-۳-۳-۳-۳ )، با اینحال در دو مورد مشاهده شده است که می توان به صورت ۵-۳-۵-۳-۵ شماره گذاری کرد، بنابراین نمی توان یک تعریف دقیق از ساختار آنها ارائه کرد. تحلیلگران باید کاملا از این الگو آگاه باشند و آن را با سری موجهای ۱-۲ ، ۱-۲ که در شکل ۱-۸ نشان دادیم ، اشتباه نکنند. یک الگوی قطری که در موج ۱ تشکیل می شود ، معمولا یک اصلاح عمیق را در پی دارد( فصل ۴ را ببینید).

یک نمونه واقعی از یک قطری پیشرو در شکل ۱-۲۰ نشان داده شده است. اخیرا مشاهده شده است که یک قطری پیشرو ، می تواند فرم " پهن شونده"، را به خود بگیرد (expanding). این شکل به نظر می رسد که در شروع کاهش قیمت بازار سهام اتفاق بیافتد ( شکل ۱-۲۱ ).این الگوها در واقع توسط خود الیوت کشف نشد ، اما فراوانی ظهور و تشکیل آنها در یک بازه طولانی مدت، اعتبار و صحت آنها را تایید می کند.شکل ۱-۲۰ و ۱-۲۱