با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۵-۱ عملکرد موج

هر موج به یکی از این دو حالت عمل می کند: فعال یا اصلاحی (واکنشی) . به طور خاص یک موج یا تحت تاثیر موج از درجه بالاتر به پیشروی ادامه می دهد یا باعث وقفه در پیشروی میشود.عملکرد یک موج توسط جهت نسبی آن مشخص می شود. موج فعال یا دارای روند به موجی گفته می شود که   در همان جهت یک موج از درجه بالاتر که خود جزیی از آن است ، حرکت کند.موج واکنشی یا ضد روند به موجی گفته می شود که در خلاف جهت موج از درجه بالاتر که خود قسمتی از آن است حرکت کند. موجهای فعال با "اعداد فرد و حروف " نامگذاری می شوند( مثلا، 1،3،5 ،a وc در شکل 2-1 ). امواج واکنشی یا اصلاحی با " اعداد زوج و حروف" برچسب گذاری می شوند( مثلا ۲، ۲ و b در شکل ۱-۲ ).

تمام امواج واکنشی در فاز اصلاحی تشکیل می شوند. اگر تمام امواج فعال در فاز جنبشی تشکیل می شدند دیگر نیازی به این تقسیم بندی نبود.در حقیقت تمام امواج فعال از 5 موج تشکیل شده اند. اگرچه همانطور که در بخشهای آتی خواهید دید، تعداد کمی از امواج فعال در فاز اصلاحی بوجود می آیندکه آنها از سه موج یا از ترکیبات آن تشکیل می شوند. برای درک تمایز بین عملکرد یک موج فعال با یک موج جنبشی به دانش دقیقی از ساختار الگوها نیاز داریم ( به این اختلاف در شکلهای ۱-۱ تا ۱-۴ اشاره ای نشده است). پس از درک دقیق الگوها که در بخشهای بعد به آن می پردازیم ، متوجه خواهید شد که چرا ما این اصطلاحات را به مجموعه واژگان موج الیوت افزوده ایم.


تغییرات در تم اصلی

اگر طرح اصلی که   قبلا راجع به آن صحبت کردیم ، توصیف کاملی از رفتار بازار را در اختیار ما می گذاشت ، آنگاه به کار بردن تئوری"اصل موج" ، بسیار ساده می نمود. متاسفانه یا خوشبختانه دنیای واقعی به این سادگی نیست. هنگامیکه یک ایده مانند ایده چرخه ای  در بازار یا تجارب انسانی به دفعات تکرار می شود، مفهوم امواج توجیه گر این تنوع گسترده و مستند خواهد بود. در ادامه این فصل  شرح می دهیم که در واقع بازار چگونه حرکت می کند.این همان چیزی است که الیوت سعی در توصیف آن داشت و موفق به انجام آن شد.

در ارتباط با موضوع اصلی به حالات خاصی برمی خوریم که الیوت با دقت به شرح و توصیف آن پرداخته است. او همچنین به این واقعیت مهم اشاره کرده است که هر الگو  دارای ویژه گی ها و تمایلات قابل شناسایی می باشد. از طریق این مشاهدات او توانست قوانین و دستورالعملهای متعددی را برای شناسایی مناسب موج تدوین کند.آگاهی یافتن از این جزییات برای اینکه بفهمیم بازار چه کاری را انجام میدهد یا حداقل چه کاری را انجام نمیدهد، ضروری است. 

فصل ۲ و ۴ دستورالعمل هایی را برای تفسیر مناسب موج ارائه می دهد. اگر قصد نداری که به یک تحلیلگر بازار تبدیل شوید یا یا نگران این هستید که ممکن است در جزییات فنی گرفتار شوید، می توانید پاراگراف بعدی را نادیده بگیرید و به فصل 3 بروید.مطالعه مختصر خلاصه ای که در زیر آمده است به شما این اطمینان را می دهد که حداقل با مفاهیم و اصطلاحات مندرج که در فصل های بعد با آن روبرو می شوید ، آشنا شوید.  


خلاصه ای از نکات فنی اضافی 

دیگر جنبه های تکنیکی امواج که در فصل ۲ به طور دقیق مورد بررسی قرار می گیرند، در اینجا به صورت خلاصه بیان می شوند: بیشتر امواج جنبشی( motive ) به شکل امواج انگیزشی (impulse) ظاهر می شوند، یعنی یک الگوی ۵ موجی مانند آنچه در شکل ۱-۱ تا شکل ۱-۴ نشان داده شده است که در آنها موج ۴ وارد محدوده موج ۱ نمی شود و موج ۳ کوتاهترین موج نیست. امواج انگیزشی معمولا توسط خطوط موازی محصور می شوند( کانالها). معمولا یکی از امواج جنبشی ۱، ۳ یا ۵ ، موج گسترش یافته است یعنی خیلی طولانی تر از دو موج دیگر است.نوع دیگری از موج جنبشی وجود دارد که به شکل گُوِه ظاهر می شود که در شروع ( موج ۱ یا A ) یا در ( موج ۵ یا C ) یک موج از درجه بالاتر تشکیل می شود.موجهای اصلاحی دارای اشکال گوناگونی هستند. الگوهای اصلی آن شامل زیگزاگ ( شکلهای ۱-۲ ، ۱-۳ و ۱-۴ ) ، فلت و مثلث ( که در برچسب گذاری آنها از حروف D و E نیزاستفاده می شود) هستند. این سه الگوی اصلاحی ساده می توانند با هم ترکیب شوند تا الگوی اصلاحی پیچیده تری را بوجود آورند ( اجزای آن با حروف W ، X ،Y و Z نامگذاری می شوند). در امواج انگیزشی الگوی موجهای ۲ و ۴ معمولا با هم متفاوت هستند، مثلا زمانی که یکی از انها به شکل الگوی زیگزاگ ظاهر می شود موج دیگر دارای الگوی اصلاحی دیگری بجز زیگزاگ خواهد بود.هر موج دارای رفتار ، شخصیت و حجم خاص خود می باشد که احساسات سرمایه گذاران و شرکت کنندگان در بازار را بازتاب می دهند.