با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۴-۳ معنی فی

بزرگترین روشنفکران قرن عمیقا این پدیده انحصاری را پذیرفته اند . تاریخ مملو از نمونه های افراد کاملا آگاهی است که علاقه بسیار خاصی به این فرمول ریاضی دارند . فیثاغورث ستاره پنج گوشه را انتخاب کرد ، که در آن هر بخش در ضریب طلایی به نسبت بخش بعدی کوچکتر است، به عنوان نمادی از نظم او ؛ در قرن 17 ، جاکوب برنولی وصیت کرد که مارپیچ طلایی را روی قبر او رسم کنند، اسحاق نیوتون دارای مارپیچ مشابهی بود که بالای تخت او حکاکی شده بود ( اکنون تحت مالکیت بنیاد جاذبه در نیوبوستون NH است ) . آخرین طرفداران شناخته شده، معمارانی از هرم گیزه در مصر بودند که دانش فی را در ساختار خود نزدیک به 5000 سال پیش ثبت کرد . مهندسین مصری ضریب طلایی را در هرم های بزرگ  استفاده کردند و آن را به عنوان ارتفاع شیب دار برابر 1.618 برابر نصفی از پایه آن قرار دارند، به گونه ای که طول مورب هرم ، مربع ریشه 1.618 برابر نیمی از پایه آن است . به نقل از Peter Tompkins ، نویسنده رموز هرم بزرگ (Harper & Row, 1971) ، این رابطه نشان دهنده گزارش Herodotus’ است که در واقع اصلاح شده است، از این لحاظ که مربع ارتفاع هرم برابر ϕ x √ϕ = ϕ است، وبخش های بیرونی برابر با 1 x ϕ = ϕ . با استفاده از این نسبتها، طراحان مصری (برای ساخت یک مدل مقیاسی از نیمکره شمالی) ، از پی و فی به شیوه استفاده کرد که به نظر می رسید تشکیل شده از یک شاهکار  مربع دایره و مکعب کره است ( یعنی آنها را برابر مساحت و حجم قرارداد )، شاهکاری که تا چهارهزار سال تکرار نشده است .


 

شکل 3-9 ( شامل 4 تصویر )شکل 3-9شکل 3-9


شکل 3-9


درحالی که اشاره محض به هرم بزرگ ممکن است به عنوان یک دعوت خاص به فلسفه شک و بد بینی درنظر گرفته شود( شاید دلیل خوبی دارد) ، بیاد داشته باشید که شکل آن نشان دهنده افسون مشابهی است که در پایه های علم ، ریاضیات، زیبایی شناسی و فلطفه در کارهای افلاطون، فیثاغورس، برنولی، کپلر، داوینچی و نیوتون قرار دارد . آنهایی که هرم را طراحی و ساخته اند نیز یقینا دانشمندان ، ستاره شناسان، ریاضی دانان و مهندسین برجسته ای بوده اند . یقینا آنها نیز می خواستند برای هزاران سال ضریب طلایی دارای اهمیت فوق العاده ای باشد .  این استعداد نخبگان بود که بعدا با بزرگترین اذهان یونانیان باستان و روشنفکری در افسون این ضریب همراه شده، و این کار را بسیار مهم جلوه داد . بدین دلیل، آنچه ما داریم حدس و گمانی از چند نویسنده اندک است .  اما آن حدس و گمان، هر چند مبهم، به شدت مربوط به مشاهدات ما می باشد . به طور خلاصه اینکه، هرم بزرگ،چندین قرن پس از ساخت ، به عنوان معبد آغازین برای کسانی بود که برای خود ارزش درک رموز بزرگ دنیا را ثابت کرده بودند . تنها این افراد هستند که می توانند چیزی را بپذیرند که فراتر موارد مشاهده شده برای کشف است، در واقع، انها چیزهایی بودند که در رموز قرار می گرفتند، یعنی حقایق پیچیده نظم و رشد ابدی . آیا این رموز شامل فی هم می شدند ؟ 

Tompkins بیان می کند که ( مصریان زمان فرعون، که به انها Schwaller de Lubicz می گفتند، فی را به عنوان یک عدد نمی دانستند، بلکه به عنوان نمادی از عملکرد خلاقانه ، و یا بازتولید در مجموعه های بی پایان می دانستند . برای انها، این نماد نشان دهنده آتش زندگی، فعالیت اسپرم مردانه، لوگوی انجیل در لوگوهای St. John بود، یک کلمه یونانی که به صورت متنوع توسط هراکلیتوس و مشرکان بعدی بیان شد،نزد فلاسفه یهودی و مسیحی به معنی نظم منطقی جهان، قانون ماندگار طبیعت، نیروی زندگی بخش نهفته در همه چیز، نیروی ساختاری جهان که بر دنیا حاکم و آن را احاطه کرده است . در نظر بگیرید زمان خواندن این توصیفات عظیم و مبهم که این افراد نمی توانستند به وضوح آنچه را درک می کنند ببینند . آنها گرافها و اصل موج را برای نشان دادن الگوی رشد طبیعت نداشته و بیشترین تلاش خود را برای بیان اصل سازمانی می کردند که آن را به عنوان اصل شکل دهنده دنیای طبیعی بررسی می نمودند . اگر این فلاسفه باستان راست بگویند که نیروی ساختاری جهان بر دنیا حاکم بوده و نفوذ دارد، آیا باید بر دنیای انسان هم حاکم بوده و نفوذ داشته باشد ؟ اگر اشکال موجود در کل طبیعیت، از جمله بدن انسان، مغز و DNA ، بازتابی از شکل فی باشد، آیا فعالیتهای انسانی نیز نمایانگر آن است ؟ اگر فی ، نیروی رشد در جهان باشد، آیا ممکن است نیروی نهفته در رشد قابلیت تولیدی انسان باشد ؟ اگر رشد انسان مبتنی بر تولید و بازتولید ( در مجموعه های بی پایان باشد) ، آیا ممکن نیست و یا منطقی نیست که چنین رشدی دارای شکل مارپیچ مبتنی بر فی است، و اینکه این شکل در حرکت ارزشگذاری این قابلیت تولیدی قابل تشخیص است، یعنی بازار سهام ؟ مصریان هوشمند به وضوح یاد گرفته بودند که حقایق مخفی از نظم و رشد در جهان نهفته در حالت مشهود تصادفی وجود دارد .  به همین صورت، از نظر ما بازار سهام راتنها در صورتی می توان به خوبی درک کرد که آنچه وجود دارد را در نظر بگیریم تا آنچه به ندرت و مبتنی بر ملاحظات فاقد دقت کافی به نظر می رسد . بازار سهام یک بازار آشفته تصادفی بدون شکل نیست که به رویدادهای خبری جاری واکنش نشان دهد، بلکه ثبت کاملا دقیقی از ساختار رسمی رشد انسان است . این مفهوم با کلمات ستاره شناس William Kingsland در هرم بزرگ در واقعیت و نظریه مقایسه می کنیم که نجوم / ستاره شناسی مصری (یک علم کاملا مبهوت کننده مرتبط با حلقه های بزرگ تعالی انسانی است ) . اصل موج بیان کننده حلقه ای بزرگ تعالی انسان است و نشان می دهد که چگونه و چرا آنها همزمان با کار ،فاش می شوند . بعلاوه، شامل مقیاسهای خرد و کلان هستنأ، که همه آنها مبتنی بر اصل پارادوکسی پویا گرایی و تنوع در شکل بدون تغییر است . این شکل است که ساختار و وحدت را به جهان می دهد . هیچ چیز در طبیعت نشان دهنده عدم نظم و فقدان شکل در زندگی نیست . کلمه (جهان) به معنی یک نظم است . اگر زندگی شکل داشته باشد، انگاه ما نباید این احتمال را رد کنیم که رشد انسان، که بخشی از واقعیت زندگی است، دارای نظم و شکل است . با توسعه این مفهوم، بازار سهام که کسب وکار تولیدی انسان را ارزش گذاری می کند، دارای نظم و شکل خواهد بود . همه شیوه های فنی برای درک بازار سهام مبتنی بر اصل پایه نظم و شکل است . با این حال، نظریه الیوت فراتر از سایر نظریات است . او بیان میکند که مهم نیست این شکل چند دقیقه ای و چقدر بزرگ باشد، طرح پایه ثابت است . 

الیوت، در تک نوشته دوم خود، از عنوان قانون طبیعت - رمز جهان – به جای اصل موج استفاده می کند و آن را به مجموعه های فعالیت انسانی اعمال می کند . الیون ممکن است در بیان این موضوع زیاده روی کرده باشد که اصل موج، رمز جهان است ، چون طبیعت به نظر اشکال و روندهای زیادی را ایجاد کرده است، نه یک طرح ساده . با این حال، برخی از بزرگترین دانشمندان تاریخ، که قبلا اشاره شد، اجتمالا با فرمول الیوت موافق هستند . حداقل، می توان گفت که اصل موج یکی از مهمترین رموز جهان است .