با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۴-۱ طرح اصلی

اینک در شکل ۱-۳ مشاهده می کنید که در الگوی اصلاحی که با موج [۲] ، مشخص شده است، موجهای(A) و (C)که جهتشان رو به پایین است ، هر کدام از پنج موج تشکیل شده اند( موجهای ۵٬۴٬۳٬۲٬۱). به همین ترتیب موج (B) که موجی در جهت بالا میباشد از سه موج C,B,A تشکیل شده است. 

این ساختار نکته ای مهم را آشکار می کند: موجهای جنبشی لزوما همیشه جهتشان رو به بالا نیست و امواج اصلاحی نیز همواره رو به پایین نیستند. حالت یک موج صرفا با جهت آن مشخص نمی شود بلکه باید جهت نسبی آن را در نظر گرفت. گذشته از پنج استثنای خاص که بعدا در باره آنها بحث می کنیم ، جهت حرکت موجهایی که در گروه امواج جنبشی قرار دارند( پنج موجی ها)، در جهت حرکت روند از یک درجه بالاتر است و موجهای  اصلاحی ( سه موجی ها یا مشتقات آنها) برخلاف گروه اول در خلاف جهت روند از درجه بالاتر حرکت می کنند. موجهای (A) و (C) که در جهت موج [۲] حرکت میکنند، جنبشی محسوب شده و موج (B) اصلاحی به شمار می رود زیرا که موج (A) را اصلاح کرده و در جهت عکس روند موج [۲] حرکت می کند.به طور خلاصه باید گفت که مفهوم اساسی "اصل موج" اینستکه حرکت در جهت یک موج از درجه بالاتر در قالب پنج موج خود را نشان می دهد ، در حالیکه واکنش نسبت به روند بزرگتر در سه موج اتفاق می افتد.

در شکل ۱-۴ ، یک گام فراتر رفته و شکل موج، درجه وجهت نسبی آن نشان داده شده است.این نمودار اصل کلی که در هر چرخه بازار وجود دارد و تقسیمات موج  آن چرخه را نمایش می دهد.

تعداد موجها در هر چرخه بازار

 


جنبشی

اصلاحی

چرخه

بزرگترین موج

۱

۱

۲

بزرگترین تقسیم

۵

۳

۸

تقسیم بعدی

۲۱

۱۳

۳۴

تقسیم بعدی

۸۹

۵۵

۱۴۴ تصویر ۱-۴


مانند شکلهای ۱-۲ و ۱-۳ ، چرخه بزرگتر در شکل ۱-۴ به طور خودکار به دو بخش تقسیم می شود که هر کدام از آنها زیر مجموعه یک موج از درجه بالاتر ، هستند. تا زمانی که حرکت ادامه دارد ، روند ساخت موج از درجه بالاتر نیز ادامه می یابد. روند معکوس تقسیم موج به درجات پایینتر نیز همچنان به طور نامحدود ادامه دارد.تا جاییکه می توانیم مشخص کنیم تمام امواج هم دارای ترکیبات مختص به خود هستند و هم خود جزیی از ترکیب موج بالاتر محسوب می شوند.

چرا ۵-۳  

الیوت هرگز بیان نکرد که چرا شکل ضروری بازار متشکل از ۵ موج برای پیشرفت روند و سه موج برای اصلاح آن است. او به سادگی اشاره کرد که این اتفاقی است که رخ می دهد. آیا شکل ضروری باید حتما ترکیب ۵ موج با ۳ موج باشد؟ اگر در مورد آن فکر کنید، در می یابید که این حداقل حرکت لازم و در عین حال موثرترین روش برای ایجاد پیشرفت و نوسان در حرکت خطی  می باشد.در یک موج نوسان اتفاق نمی افتد. برای داشتن نوسان ما حداقل به سه موج نیاز داریم.سه موج ( با اندازه نامطلوب) که در هر دو جهت حرکت کند، اجازه پیشرفت روند را نمی دهد. برای پیشرفتن در یک جهت (صرف نظر از دوره های اصلاحی) ما حداقل به ۵ موج نیاز داریم تا محدوده ۳ موج اصلاحی را پوشش دهد. در حالیکه تعداد موجها می تواند بیشتر باشد اما الگوی کارآمد و بهینه برای پیشرفت روند همان فرم ۵-۳ موجی است و طبیعت معمولا از مسیر بهینه و کارآمد تر  پیروی می کند.

درجه موج: نامگذاری و علامت گذاری

تمام امواج برحسب اندازه نسبی یا درجه موج تقسیم بندی می شوند.درجه موج به واسطه اندازه و موقعیت آن نسبت به ترکیب کل ، امواج مجاور  و پیرامونی تعیین می شود.الیوت ۹ درجه از امواج را برای توصیف کوچکترین موجهای قابل تشخیص در بازه یک ساعته تا بزرگترین موج قابل تصور بر مبنای داده های موجود ، تعیین کرد. او شرایط زیر را برای تعیین بزرگترین تا کوچک ترین درجات موج انتخاب کرد: 

سوپر سیکل بزرگ (Grand Super cycle ) ، سوپر سیکل (Super cycle) ، سیکل (cycle ) ، اصلی (Primary ) ، متوسط (Intermediate ) ، مینور (Minor )، خرد (Minute )، ذره (Minuette )، ریز ذره (Subminuette ). امواج سیکل به  امواج اصلی که آنها نیز به امواج متوسط و سپس امواج مینور و غیره تقسیم میشوند.اصطلاحات خاص و غیر معمول برای شناسایی درجه ها مهم نیست، گرجه امروزه نامکذاری الیوت برای کسانی که با آن سر و کار دارند جا افتاده است.

هنگام شماره گذاری امواج بر روی یک نمودار ، استفاده از برخی علائم و سمبلها برای متمایز کردن درجه امواج در روند بازار ضروری است. به عنوان مثال ما یک سری از علائم شامل اعداد و حروف را در جدول زیر نشان داده ایم که دارای ویژه گی هاییست که پیش از این فقدان آن احساس می شد.پیشرفت در هر دو جهت نامحدود است. این برچسب گذاری بر اساس یک تکرار که به راحتی قابل  حفظ است، تنظیم شده است.امواج جنبشی با استفاده از یک مجموعه سه تایی از اعداد رومی که در مرحله بعد حای خود را به یک مجموعه سه تایی از اعداد عربی می دهتد برچسب گذاری می شوند.به طریقی مشابه امواج اصلاحی نیز با استفاده از حروف بزرگ که در مرحله بعد جای خود را به حروف کوچک می دهند، مشخص می شوند. اعداد رومی معمولا با حروف کوچک ( برای فاز اصلاح ) و اعداد عربی با حروف بزرگ به کار برده می شوند.در نهایت تمام اعداد رومی برای موجهای زیر درجه "ماینور" با حروف کوچک و برای موجهای بزرگتر از ماینور با حروف بزرگ به کار برده می شوند، بنابراین با یک نگاه سریع به نمودار می توان دریافت که موج از چه درجه ای است.( چند نمودار در این مبحث از این قاعده  پیروی نمی کنند، زیرا آنها قبل از پذیرش این توافق ساخته شده اند.)ما همچنین میتوانیم به امواج بر اساس شماره درجه آنها ، اشاره کنیم.یک موج از درجه سیکل را می توان یک موج از درجه ۶ نامید. بزرگترین درجه از عصر پارینه سنگی درجه صفر است، بنابراین این شماره ها باید پاسخگوی نیاز تمام تلاشهای تحلیلگرانه باشند. مطلوب ترین فرم بری استفاده کار علمی استفاده از فرم ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ و... همراه با زیرنویسی از درجات آنها است. اما وجود تعداد زیادی از این نشانه ها خوانش چارت را دشوار می کند. استاندارد بالا برای دستیابی به یک جهت یابی سریع بصری مناسب است.

این مهم است که بدانیم این اسامی و برچسب ها به درجه قابل شناسایی موجها اشاره می کنند. با استفاده از یک فهرست علائم و اختصارات، تحلیلگر میتواند دقیقا موقعیت موج را در روند کلی بازار سهام تعیین کند، همانطور که از طول و عرض جغرافیایی برای شناسایی موقعیت جغرافیایی استفاده می شود.به عنوان مثال اگر بگوییم که " شاخص داوجونز در موج{V} خرد (Minute ) از موج ۱ مینور از موج (۳) متوسط ( Intermediate) از موج ( ۵ ) اصلی ( Primary) از موج ۱ سیکل (Cycle) از موج (V) سوپر سیکل (Super cycle ) از موج سوپر سیکل کنونی قرار دارد، به نقطه خاصی از تاریخچه بازار اشاره کرده ایم.

تمام امواج درجه خاصی دارند، اما با وجود این  گاهی مشخص کردن دقیق درجه موج به ویژه زیر موجها در هنگام شروع یک موج جدید کار بسیار مشکلی است. زیرا درجه موج  به قیمت یا زمان خاصی وابسته نیست ، بلکه  امواج به فرم و الگوی آنها بستگی دارند. الگو نیز حاصل عملکرد توامان قیمت و زمان است. خوشبختانه تعیین درجه دقیق موج تاثیری در روند پیشبینی دقیق ندارد ، زیرا درجه نسبی آن است که مهم است.شناسایی روند اصلی مهمتر از دانستن نام دقیق آن است. حوادث بعدی که در آینده رخ می دهند، همیشه درجه موج را مشخص خواهند کرد.