با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۳-۵ موج سوپرسیکل از 1932

3- موج سوپر سیکل از 1932


موج سوپرسیکل (V) از سال 1932 در حال پیشرفت بوده است و هنوز آشکار می شود (به شکل 5-5 نگاه کنید. اگر چنین چیزی به عنوان تشکیل یک موج کامل تحت اصل موج وجود داشته باشد، این توالی طولانی مدت موج های الیوت یک داوطلب اصلی خواهد بود. تفکیک موج های سیکل به شرح زیر است:

موج I : 

1932 تا 1937 – این موج یک توالی پنج موجی برش آشکار با توجه به قواعد ایجاد شده توسط الیوت است. آن .618 سقوط بازار از 1928 و 1930 به بعد را مجدداً ردیابی می کند و در آن، موج پنجم گسترش یافته، 1.619 برابر مسافت موج های اول تا سوم را طی می کند. 

موج II : 

1937 تا 1942 – در موج II، زیرموج A پنج است و موج C پنج است، از اینرو شکل گیری کامل یک زیگزاگ است. اکثر آسیب های قیمتی در موج A روی می دهد. از اینرو نقطه قوت بزرگی در ساختار موج اصلاحی کامل وجود دارد که بسیار فراتر از چیزی است که ما معمولاً انتظار داریم زیرا موج C فقط اندکی در زمین پائین جدید برای اصلاح طی می کند. اکثر آسیب موج C با توجه به فرسایش بود زیرا ادامه ی کاهش قیمت، سطوح یمت / درآمد را به زیر حتی 1932 فشار داد. 

تصویر 5-5


موج III : 

1942 تا 1965(6) – این موج یک گسترش است که توسط آنها Dow نقریباً 1000% در بیست و چهار سال افزایش می یابد. ویژگی های اصلی آن به شرح زیر هستند:

  1. موج 4 یک موج صاف است که با یک موج زیگزاگ 2 جایگزین می شود. 
  2. موج 3 بزرگترین موج اصلی و یک گسترش است. 
  3. موج 4 به نزدیک رأس موج چهارم قبلی یک درجه پائین تر اصلاح می شود و روی اوج موج 1 نگه داشته می شود. 
  4. طول زیرموج های 1 و 5 مرتبط با نسبت فیبوناچی از نظر درصد پیشرفت می باشد (به ترتیب 129% و 80%، که در آن 80 = 129 x .618)، زیرا اغلب بین دو موج گسترش نیافته به این صورت است. 

موج IV: 1965(6) تا 1974 – در شکل 5-5، موج IV زیر ناحیه موج 4 است، همانطور که عادی است و بالای اوج موج I نگه داشته می شود. ما دو تفسیر احتمالی را نشان می دهد: یک مثلث گسترش پنج موجی از فوریه 1965 و دو برابر سه از ژآنویه 1966. هر دو مورد قابل قبول هستند هرچند تفسیر مثلث ممکن است هدف پائین تری را اظهار کند که در آن موج V یک پیشرفت را تقریباً تا وسیع ترین بخش مثلث ردیابی خواهد کرد. با این حال هیچ گونه شواهد دیگر الیوت اظهار نمی کند که این موج ضعیف در حال ساخت است. برخی از نظریه پردازان الیوت تلاش می کنند تا آخرین کاهش از ژانویه 1973 تا دسامبر 1974 را به صورت یک پنج شمارش کنند از اینرو موج سیکل IV را یک موج صاف بزرگ برچسب گذاری می کنند. اهداف فنی ما برای یک شمارش پنج موجی این هستند که زیرموج سوم فرض شده بسیار کوتاه است و موج نخست با موج چهارم همپوشان می شود که در نتیجه از دو قانون پایه الیوت تخلف می کند. آن آشکارا کاهش یا سقوط A-B-C است. 

موج V: 1974 تا ؟ - این موج درجه سیکل هنوز اشکار می شود. این احتمال وجود دارد که دو موج اولیه در این لحظه تکمیل شده باشد و بازار در فرآیند ردیابی موج اولیه سوم است که باید یک تفکیک به همه اوج های زمان همراه شود. فصل آخر تا حدی جزئیات بیشتر در مورد تحلیل و انتظارات ما را با توجه به بازار کنونی پوشش خواهد داد. 

بنابراین همانطور که ما الیوت را خواندیم، بازار گاوی کنونی در سهام، موج پنجم از 1932 موج پنجم از 1789 احتمالاض حتی موج پنجم از ادوار تاریک است. شکل 6-5 تصویر ترکیبی ارائه می کند و برای خود صحبت می کند. 

تاریخ غرب از ادوار تاریک در نگاه به گذشته نمایان می شود تا تقریباً یک دوره بدون وقفه از پیشرفت انسان داشته است که همانطور که مطرح کردیم، ممکن است یک موج درجه هزاره نامیده است. ظهور فرهنگی اروپا و آمریکای شمالی، و قبل از آن، ظهرو شهر – ایالت های یونان و گسترش امپراطوری روم، و قبل از آن موج هزارساله ی پیشرفت اجتماعی در مصر ممکن است امواج درجه فرهنگی نامیده شوند که هر یک از آنها با امواج درجه فرهنگی رکود و تسلسل جدا شده بودند و هر یک قرن ها طول کشیدند. یکی ممکن است اعتقاد داشته باشد که حتی این پنج موج که کل تاریخ ثبت شده تا به امروز را تشکیل می دهند، ممکن است یک موج در حال توسعه از درجه تاریخی را تشکیل دهند و برخی دوره های قرون فجایع اجتماعی (احتمالاً شامل جنگ هسته ای یا بیولوژیکی؟) در نهایت وقوع بزرگترین پس روی اجتماعی در پنج هزار سال را تضمین خواهد کرد. 

تصویر 5-6


البته نظریه اصل موج مارپیچی نشان می دهد که موج هایی از درجات بزرگ تر از تاریخی وجود دارد. دوره ها در توسعه گونه های Homo sapiens ممکن است موج های حتی با درجه بالاتر باشند. شاهد خود Homo sapiens یک مرحلخ در رشد جنس انسان است که به نوبه خود یک مرحله در رشد حتی موج های بزرگ تر در پیشرفت زندگی روی زمین هستند. پس از همه، اگر وجود سیاره زمین تصور می شود که یک سال تا کنون دوام داشته باشد، فرم های زندگی اقیانوس ها پنج هفته پیش ظاهر شده است، در حالی که موجودات انسان مانند فقط برای شش ساعت آخر سال روی زمین راه رفته اند که کمتر از یک صدم دوره کامل طی آن فرم های زندگی وجود داشته است. بر این اساس، روم به مدت پنج ثانیه بر دنیای غرب غالب شد. با نگاه از این منظر، یک موج درجه سوپرسیکل بزرگ واقعاً از چنین درجه بزرگی نمی باشد. 

یک تغییر متقاعد کننده از این تصویر شامل یک فرمت در حال توسعه از ادوار تاریک است. آن تا حدی چشم انداز ارائه شده در اینجا را در طراحی شکست های آینده تعدیل می کند تا بجای درجه هزاره، از درجه سوپرسیکل بزرگ باشد.