با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۲-۶ کالاها

کالاها به اندازه سهام مشخصه فردی دارند. یک تفاوت بین رفتار کالاها و میانگینهای بازار سهام این است که کالاها، بازارهای اولیه گاو نر و خرس گاهی با هم همپوشانی دارند. گاهی، به عنوان مثال، یک بازار گاو نر موج پنجم نخواهد توانست کالایی را به رکود بالای جدیدی برساند، همانگونه که چارت آتی‌های سویا در شکل 9-6 نشان می‌دهد. از اینرو، در حالی که چارتهای زیبای موجهای درجه Super cycle برای چند کالا وجود دارند، ولی به نظر می‌رسد که درجه پیک قابل مشاهده در برخی از موارد (به ویژه در محیطهای غیرتورمی) از درجه اولیه یا دروه‌ای است. 

همچنین برخلاف بازار سهام، کالاها به رایجترین شکل دنباله‌هایی را در موجهای پنجم درون بازارهای گاو نر درجه اولیه یا دروه‌ای توسعه می‌دهند. این گرایش کاملا با اصل موج همخوانی دارد، که بازتاب‌دهنده واقعیت عواطف انسانی است. پیشرفتهای موج پنجم در بازار سهام نشات گرفته از امید هستند، در حالی که پیشرفتهای موج پنجم در کالاها نشات گرفته از یک حس دراماتیک قابل مقایسه هستند، ترس: ترس از تورم، ترس از قحطی، ترس از جنگ. امید و ترس ظاهری متفاوت بر روی یک چارت دارند، که این یکی از دلایلی است که اوجهای بازار کالا غالبا شبیه حضیض های بازار هستند. افزون بر این، دنباله‌های بازار سهام گاو نر غالبا پس از یک مثلث در موقعیت موج پنجم ظاهر می‌شوند. از اینرو، در حالی که محرکه‌های پس از مثلثی در بازار سهام غالبا «سریع و کوتاه» هستند، مثلثها در بازارهای گاو نر کالایی درجه بالا غالبا پیش از شیر تخلیه‌ای ادامه‌دار قرار می‌گیرند. یک مثال در چارت نقره در شکل 44-1 نشان داده شده است.


تصویر 6-8


بهترین الگوهای الیوت نشات گرفته از گریزی بلندمدت از الگوهای پایه جانبی بسط یافته هستند، آنطور که در مورد قهوه، سویا، شکر، طلا و نقره در مقاطع زمانی مختلف در دهه 1970 رخ داد. متاسفانه، مقیاس چارت نیمه لگاریتمی، که ممکن است نشانگر اعمال‌پذیری کانالهای روند الیوت باشد، برای این مطالعه در دسترس نبود.

شکل 8-6 انفجار قیمت دوساله در قهوه از اواسط 1975 تا اواسط 1977 را نشان می‌دهد. این الگو بدون تردید «الیوت» است، حتی تا درجه خفیف. این آنالیزهای نسبت که بکارگیری شدند به زیبایی سطح قیمت پیک را به تصویر می‌کشند. در این شرایط، طول افزایش به پیک موج (3) و به پیک موج 3 هر کدام بازار گاو نر را به «بخش طلایی» در فواصل برابر تقسیم می‌کنند. همانگونه که می‌توانید بر اساس برشماریهای قابل قبول معادل لیست شده در پایین این چارت ببینید، هر یک از این پیکها می‌توانند به عنوان بالای موج  نیز شناخته شوند، که با دستورالعملهای آنالیز نسبت معمول انطباق دارند. پس از آنکه این الگو به پیک موج پنجم رسید، یک بازار خرس ویرانگر ناگهان از ناکجاآباد از راه رسید. 

شکل 9-6 پنج و نیم سال از تاریخچه قیمتی را برای سویا نشان می‌دهد. افزایش انفجاری در مقطع زمانی 73-1972 از یک مبنای بزرگ ظهور یافت، همانند آنچه در مورد انفجار در قیمتهای قهوه رخ داد. حوزه هدف در اینجا نیز محقق شد، از این جهت که طول صعود به پیک موج 3، ضرب در 1.618، دقیقا همان فاصله را از انتهای موج 3 به پیک موج 5 می‌دهد. در بازار خرس AB- C متعاقب، یک زیگزاگ الیوت کامل ظاهر شد، و در ژانویه 1976 به حضیض خود رسید. موج B این اصلاح اندکی کمتر از 0.618 ضرب در طول موج A است. یک بازار گاو نر جدید در 77-1976 رخ داد، هرچند که در محدوده کمتر از استانداردها قرار می‌گیرد چرا که پیک موج 5 کمتر از هدف مینیموم 10.09 دلار قرار می‌گیرد. در این حالت، بهره به پیک موج 3 (3.20 دلار) ضرب در 1.618 رقم 5.20 دلار را نتیجه می‌دهد، که وقتی به سطح پایین درون موج 4 در 5.70 دلار افزوده شد هدف 10.90 دلار را نتیجه می‌دهد. در هر یک از این بازارهای گاو نر، واحد سنجشی اولیه یکسان است، طول پیشرفت از ابتدا تا پیک موج سه. از اینرو این فاصله 0.618 برابر طول موج 5 است که از پیک موج 3، پایین موج 4، یا بینابین اینها مورد سنجش قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، در هر مورد، نقطه‌ای درون موج 4 افزایش کامل را در «بخش طلایی»، به صورت توصیف شده در فصل 4 تقسیم می‌کند. 

شکل 10-6 یک چارت پایین زیاد هفتگی آتیهای گندم شیکاگو است. در طی چهار سال نخست پس از پیک در 6.45 دلار، قیمتها نشانه‌هایی از یک بازار خرس الیوت A-B-C با روابط داخلی عالی پیدا کردند. موج B یک مثلث قراردادی است که دقیقا مانند موارد مورد بحث قرار گرفته در فصلهای 2 و 3 است. این پنج نقطه تماس تطابقی کامل با مرزهای خطوط روند دارند. زیرموجهای مثلثی، هرچند به شکلی نامعمول، به عنوان بازتابی از مارپیچ طلایی توسعه می‌یابند، که هر پایه بر اساس نسبت فیبوناتچی به دیگری مرتبط بود (c = .618b; d = .618a; e = .618d). یک «شکست نادرست» نوعی در نزدیکی انتهای این پیشرفت رخ می‌دهد، اگرچه این هدف نه از طریق موج e، بلکه توسط موج 2ی C رخ می‌دهد. علاوه بر این، نزول موج A تقریبا 1.618 ضرب در طول موج B و موج C است.


تصویر 6-9

تصویر 6-10


از اینرو، ما می‌توانیم نشان دهیم که کالاها ویژگیهایی دارند که ترتیب جامعی را بازتبا می‌دهند که الیوت کشف کرده بود. با این وجود معقولانه خواهد بود که مثلا بگوییم که هرچه شخصیت یک کالا فردی‌تر باشد، احتمال اینکه یک بخش ضروری از وجود انسان باشد بیشتر می‌شود، احتمال اینکه بازتاب‌دهنده یک الگوی الیوت باشد کمتر می‌شود. یک کالا که بی قید و شرط به روح و روان پیوند خورده طلا است.