با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۲-۵ امواج طولانی مدت

1- موج هزاره از ادوار تاریک


کسب داده ها برای تحقیق در مورد روندهای قیمتی در دویست سال گذشته به ویژه دشوار نیست اما ما باید فقط با آمار کمتر دقیقی برای چشم اندازها برای روندها و شرایط اولیه پایبند باشیم. شاخص قیمت طولانی مدت توسط پروفسور E.H. فلپس براون و شیلا V. هاپکینز گردآوری شد و بیشتر توسط دیوید وارش توسعه داده شد که براساس «سبد بازار ساده نیازهای انسان» برای دوره 950 پس از میلاد تا 1954 می باشد. 

با پیوند منحنی های قیمت براون و هاپکینز در قیمت های سهام صنعتی از 1789، ما تصویر طولانی مدتی از قیمت هارا برای هزار سال گذشته بدست می آوریم. شکل 3-5 نوسانات تقریبی قیمت کلی را از ادوار تاریک تا 1789 نشان می دهد. برای موج پنجم از 1789، ما یک خط مستقیم برای ارائه نوسانات قیمت سهام به طور خاص پوشش داده ایم که در بخش بعدی بیشتر تحلیل خواهیم کرد. این نمودار به اندازه کافی عجیب است در حالی که فقط یک نشانه بسیار خشن از روند قیمت، الگو الیوت پنج موج را پیشنهاد می کند. 

موازی سازی تغییرات قیمت گسترده ی تاریخف دوره های بزرگی از گسترش تجاری و صنتی در طول قرن ها می باشند. روم که فرهنگ بزرگ آن در یک زمان ممکن است با موج هزاره قبلی هممان باشد، در نهایت در 476 پس از میلاد سقوط کرد. برای پانصد سال پس از آن، طی بازار خرسی درجه هزاره متعاقب، جستجو برای دانش تقریباً از بین رفت. انقلاب تجاری (1350-950 در نهایت موج گسترش سوپر سیکل بزرگ جدیدی را برانگیخت. سطح قیمت ها از 1350 تا 1520 نشان دهنده ی اصلاح پیشرفت طی انقلاب تجاری است. 

دوره بعدی افزایش قیمت ها همزمان با انقلاب سرمایه داری (1640-1520) و بزرگ ترین دوره در تاریخ انگلیسی، دوره الیزابت می باشد. الیزابت اول (1603-1533) درست پس از یک جنگ طاقت فرسا به فرانسه به تخت سلطنت رسید. کشور فقیر و ناامید بود، اما قبل از مرگ الیزابت، انگلستان همه قدرت های اروپا را به مبارزه طلبید، امپراطوری خود را گسترش داد و مرفه ترین کشور در جهان شد. این دوره شکسپیر، مارتین لوتر، دریک و رالی، واقعاً یک دوره شکوهمند در تاریخ جهان بود. کسب و کار گسترش یافت و قیمت ها طی این دوره درخشش خلاق و لوکس افزایش یافت. تا سال 1650، قیمت ها به اوج رسید که برای تشکیل یک اصلاح سوپر سیکل بزرگ در طول قرن ثابت ماند. پیشرفت سوپر سیکل بزرگ بعدی در این هزاره به نظر می رسد که برای قیمت کالاها در حدود 1760 بجای دوره زمانی فرض شده ما برای بازار سهام در حدود 1770 تا 1790 باشد که ما آن را «1789» برچسب زدیم که داده های بازار سهام در آن شروع شد. با این حال، به عنوان یک مطالعه توسط گرترود شیرک در آوریل / ه 1977، شماره مجله سیکل ها اشاره می کند که روندها در قیمت کالاها تمایل داشته است که قبل از روندهای مشابه در قیمت های سهام به طور کلی در حدود یک دهه باشد. با توجه به این دانش، دو ارزیابی واقعاً خوب با هم متناسب شده اند. این موج سوپر سیکل بزرگ با انفجار در بهره وری ایجاد شده توسط انقلاب صنعتی همزمان می باشد و همزمان با ظهور ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی می باشد.

منطق الیوت اظهار می کند که سوپرسیکل بزرگ از 1789 تا به امروز باید هم دنبال کند و هم قبل از موج های دیگر در الگوی در حال اجرای الیوت با روابط معمول در زمان و دامنه باشد. اگر این درست باشد، آنها موج هزاره 1000 ساله، مگر اینکه گسترش یابد، تقریباً دوره کامل خود را اجرا م کند و می ایستد تا به سه سوپرسیکل بزرگ اصلاح شود (دو تا پائین و یکی بالا) که می تواند در پانصد سال بعدی گسترش یابد. فکر کردن در مورد یک وضعیت رشد کم در اقتصاد جهان دشوار است که برای یک دوره طولانی پایدار است. این اشاره گسترده ی مشکلات طولانی مدت مانع این نمی شود که فناوری، شدت چیزی را کاهش دهد که ممکن است برای توسعه اجتماعی فرض شود. اصل موج الیوت یک قانون احتمال و درجه است که پیش بینی کننده شرایط دقیق نمی باشد. با این وجود، انتهای سوپرسیکل کنونی (V) باید منجر به برخی شکل های شوک های اقتصادی یا اجتماعی شود که در عصر دیگری از زوال و ناامیدی طلوع می کند. پس از همه، اگر این بربرها بودند که روم فاسد را سرنگون کردند، آیا می توان گفت که بربرهای امروزی ابزار کافی و هدف مشابهی ندارند؟


2- موج سوپر سیکل بزرگ از 1789 تا امروز


این موج طولانی، نگاه راست سه موج در جهت روند اصلی و دوتا در برابر روند برای هر پنج تا دارد که با یک موج سوم گسترش یافته مطابق با پویاترین و پیشرفته ترین دوره تاریخ ایالات متحده تکمیل می شود. در شکل 4-5، زیربخش های سوپرسیکل با موج های (I)، (II)، (III)، و (IV) با (V) مشخص شده اند که در حال حاضر در پیشرفت می باشند. 

تصویر 5-4


با توجه به اینکه ما تاریخ بازار را به روزهای شرکت های کانالی، کرجی های اسب کش و آمار ناچیز بررسی می کنیم، شگفت آور است که رکورد قیمت های سهام صنعتی «دلار ثابت» که توسط گرترود شیرک برای مجله سیکل ها ایجاد شده بود، این الگوی آشکار الیوت را تشکیل می دهد. نکته بسیار قابل توجه، کانال روند می باشد که خط مبنای آن به چند سیکل مهم و موج پائین سوپر سیکل متصل می شود و موازی بالایی آن به اوج موج های پیشرفته متعدد متصل می شود. یک بازار در سال 1983 موازی بالایی را به طور منطقی در منطقه هدف 3000-2500 لمس خواهد کرد که هیچ تغییر خالص رادیکال در شاخص قیمت عمده فرض نمی کند. 

موج (I) یک پنج نسبتاً آشکار است که فرض می کند که 1789 آغاز سوپرسیکل می باشد. موج (II) یک موج صاف است که به طور منظم یک زیگزاگ یا مثلث را برای موج (IV) با قانون تناوب پیش بینی می کند. موج (III) گسترش یافته و می تواند به سادگی به پنج زیر موج ضروری از جمله یک مثلث در حال گسترش به طور مشخص در موقعیت موج چهارم تقسیم شود. موج (IV) از سال 192 تا 1932، در ناحیه موج چهارن درجه پائین تر خاتمه می یابد. 

بررسی موج (IV) در شکل 5-5 با جزئیات بیشتر زیگزاگ بُعد سوپرسیکل را نشان می دهد که ویرانگرترین فروپاشی بازار در تاریخ ایالات متحده را مشخص می دهد. در یک موج کاهش، نمودارهای روزانه نشان می دهند که موج سوم به طور مشخص شامل تصادف وال استریت 29 اکتبر 1929 می باشد. موج a سپس تقریباً 50% با موج b، «اصلاح رو به بالای معروف 1930» مجدداً ردیابی شد که همانطور که ریچارد راسل آن را می نامد، طی آن حتی رابرت دیا با ماهیت عاطفی تجمع هدایت شده بود تا موقعیت های کوتاه خود را پوشش دهد. موج C در نهایت در 41.22 پائین آمد که افت 253 نقطه ای یا حدود 1.382 برابری طول موج a می باشد. آن 89 درصد افت (عدد فیبوناچی9 در قیمت سهام را در 3 سال (عدد فیبوناچی دیگر) تکمیل کرد. 

مجدداً لازم به ذکر است که الیوت 1928 را به عنوان اوج ارتدوکس موج (III) با اوج 1929 تفسیر کرد که یک نقطه اوج نامنظم را مشخص می کند. ما نواقص متعددی با ادعای وی همانند چارلز کولینز پیدا کنیم که با ما معتقد است که 1929 احتمالاً ارتدوکس بالا مشخص شده است. ابتدا کاهش از 1929 به 1932 یک نمونه خوب از کاهش زیگزاگ 5-3-5 می باشد. سپس برای اینکه موج (III) در سال 1928 به صدر برسد، موج (IV) باید به شکلی فرض شود که سازگار با «نگاه راست» برای یک اصلاح هموار گسترش داده شده ی 5-3-3 نمی باشد. تحت آن تفسیر، موج C روشی خارج از نسبت به موج های کوچک تر a و b است و فاصله ناخوشایند بزرگ زیر پائین موج a را قطع می کند. مسئله دیگر، قدرت موج b فرض شده می باشد که در کانال صعودی قرار می گیرد و از طریق روند صعودی به پایان می رسد همانطور که موج پنجم این کار را می کند. تحلیل نسبت موج (I) ا ادعای الیوت در مورد یک اوج نامنظم و پایان نامه ما در مورد اوج ارتدوکس حمایت می کند زیرا موج C تحت تحلیل الیوت 2.618 برابر طویل تر از کاهش خالص موج a از نوامبر 1928 تا نوامبر 1929 می باشد و تحت تحلیل ما، موج c 1.382 (.382 معکوس 2.618 است) برابر طویل تر از موج a از سپتامبر 1929 تا نوامبر 1929 می باشد. 

موج (V) این سوپرسیکل بزرگ هنوز در حال پیشرفت است اما تاکنون به زیبایی با این انتظار مطابقت داشته است که از آنجا که موج (III) یک گسترش بود، موج (V) باید تقریباً برابر با موج (I) از نظر زمان و درصد اندازه باشد. موج (I) حدود پنجاه سال زمان می برد تا کامل شود زیرا موج (V) باید زمانی که ما انتظار داریم به پایان برسد. ارتفاع آن در نمودار ثابت دلار حدوداً برابر با ارتفاع موج (V) است که بیان کننده برابری از نظر درصد پیشرفت است. حتی ظاهر آنها متفاوت نیست. موج (V) سوپرسیکل بزرگ در زیر بیشتر تحلیل شده است.