با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۲-۱ اصول مقدماتی

اصل موج بر اساس ماهیت اجتماعی انسان استوار است ، که خود را در قالب فرم و شکل بیان میکند ، و از آنجاییکه این شکلها تکرار پذیر هستند، پس می توانند در امر پیشبینی، موثر واقع شوند.

گاهی اوقات چنین به نظر می رسد که بازار شرایط و رویدادهای بیرونی را منعکس می کند، اما در موارد دیگر رفتاری مغایر با آنچه از دید عموم ضروری تصور را از خود نشان می دهد. دلیل آن اینستکه بازار قانون مختص به خود را دارد و توسط الزامات خارجی که در زندگی روزمره به شکل عادت در امده اند، هدایت نمی شود. مسیر حرکت قیمتها محصول اخبار نیست. همچنین بازار یک ماشین ریتمیک دوره ای که بعضی ها ادعا می کنند، نیست. حرکت بازار بازتابی از تکرار الگوها است که آن  مستقل از حرکات دوره ای و الزامات رویدادهای خارجی است.

حرکت بازار خود را به شکل "امواج" ، نشان می دهد.امواج الگوهای حرکت دارای جهت هستند.به طور خاص، هر "موج" ، یکی از الگوهایی است که به طور طبیعی رخ می دهد ، همانطور که در بقیه این فصل به آن می پردازیم.

الگوی پنج موجی 

حرکت قیمت در بازارها در نهایت به شکل پنج موج که دارای ساختار ویژه ای است ، صورت می گیرد. سه تا از این موجها که با اعداد ۱ ، ۳ و ۵ نمایش داده می شوند، حرکت جهت دار بازار را نشان می دهند. این سه موج با دو موج که در خلاف جهت بازار حرکت می کنند از هم جدا می شوند. این دو موج با اعداد ۲ و ۴ مشخص می شوند

(شکل ۱-۱) . این دو وقفه ظاهرا برای ایجاد حرکت جهت دار ضروری می باشند.

الیوت سه وضعیت پایدار را برای الگوی پنج موج، ذکر کرد.

آنها عبارتند از: 

۱- موج ۲ هرگز فراتر از شروع موج ۱ نمی رود.

۲- موج ۳ هرگز کوتاهترین موج نیست.

۳- موج ۴ هیچگاه نباید به محدوده موج ۱ وارد شود.

الیوت هرگز ادعا نکرد که تنها یک الگوی مهم به نام الگوی پنج موج ، وجود دارد، اما این الگو از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است.این الگو پر اهمیت ترین الگوی بازار است که بوسیله آن  در هر زمان می توان موقعیت بازار را در بزرگ ترین درجه روند شناسایی کرد و همچنین باید گفت که بقیه الگوها از این الگوی اصلی(۵ موج )، نتیجه می شوند.