با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۱-۶ سهام و کالاها

هنر مدیریت سرمایه‌گذاریها هنر خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار به منظور دستیابی به حداکثر سود است. اینکه زمان مناسب برای ورود به حوزه سرمایه‌گذاری کی است مهمتر این است که چه مساله‌ای انتخاب شود. انتخاب سهام بی‌اهمیت نیست، ولی در مقایسه با زمانبندی واجد اهمیت ثانویه است. برای موفقیت در بازار سهام، چه به عنوان یک معامله‌گر و چه به عنوان یک سرمایه‌گذار، لازم است که فرد جهتگیری روند اولیه را بداند و اقدام به سرمایه‌گذاری در آن، و نه علیه آن، کند. تحلیلهای بنیادی Fundamentals ) به تنهایی توجیهی مناسب برای سرمایه‌گذاری در سهام هستند. بهای سهام U.S. Steel  در سال 1929 260 دلار بود و یک سرمایه‌گذاری مناسب برای بیوه‌ها و یتیمها به شمار می‌رفت. سود آن 8 دلار برای هر سهم بود. سقوط وال استریت این قیمت را به 22 دلار برای هر سهم کاهش داد، و این شرکت به مدت چهار سال یچ سودی برای سهامش نپرداخت. بازار سهام معمولا یا در حالت رونق (گاو نر) است و یا در حال رکود (خرس)، و به ندرت ثبات دارد (گاو ماده).

به عنوان یک پدیده روانشناسی عمده، متوسطهای بازار، فارغ از تحرکات قیمتی سهام فردی، در الگوهای موج الیوت نمودار می‌شود. همانگونه که بعدا توضیح خواهیم داد، با اینکه اصل موج در سهام فردی کاربرد پیدا می‌کند، ولی برشماری بسیاری از مسائل غالبا فازی‌تر از آن است که ارزش اصلی مهمی داشته باشد. به عبارت دیگر، آنچه الیوت به شما اطلاع خواهد داد این است که سرعت کورس بالا هست یا نه، و نه اینکه چه اسبی برنده خواهد شد. در رابطه با سهام فردی، دیگر انواع آنالیز احتمالا مفیدتر از تلاش برای اعمال حرکت قیمتی ( Price Action ) در یک برشماری الیوت هستند که ممکن است وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.

این دلیل خودش را دارد. اصل موج به شکلی وسیع این امکان را فراهم می‌آورد که رویکردها و شرایط فردی بر الگوهای قیمت هر یک از مسائل و، تا حدود کمتری، گروه محدودی از سهام تاثیر بگذارند، صرفا به این خاطر که آنچه اصل موج الیوت بازتاب می‌دهد تنها آن بخش از فرایند تصمیم هر فرد است که سرمایه‌گذاران متعددی در آن سهیم هستند. از اینرو، در بازتاب گسترده‌تر شکل موج، مشخصه‌های منحصر به فرد سرمایه‌گذاران فردی و شرکتهای فردی یکدیگر را خنثی می‌کنند، و آینه‌ای از فکر جمعی را به تنهایی بر جا می‌گذارد. به عبارت دیگر، شکل اصل موج بازتاب‌دهنده فرایندی نیست که لزوما پیشرفت افراد یا شرکتها به صورت منفرد را در بر بگیرد، بلکه قطعا بشریت به طور کلی و سازمانش را شامل می‌شود. شرکتها می‌آیند و می‌روند. روندها، مدها، فرهنگها، نیازها و تمایلات با شرایط انسانها فروکش کرده و جریان پیدا می‌کنند. از اینرو، پیشرفت فعالیت کسب و کار عمومی به شکلی گسترده در اصل موج بازتاب یافته است، که هر منفردی از فعالیت شالوده خودش، امید به زندگی خودش، و مجموعه‌ای از محرکه‌ها را دارد که ممکن است به تنهایی به آن ارتباط پیدا کنند. از اینرو، هر شرکت، مانند هر فرد، به صورت بخشی از کل در صحنه حاضر می‌شود، نقش خودش را ایفا می‌کند، و نهایتا به غباری که از آن آمده بود برمی‌گردد.

اگر، از طریق یک میکروسکوپ، یک قطره ریز آب را مشاهده کنیم، انفرادی بودن آن ممکن است بسیار از جنبه ابعاد، رنگ، شکل، چگالی، شوری، تعداد باکتریها و غیره مشهود باشد، ولی وقتی آن قطره بخشی از یک موج اقیانوسی باشد، با وجود انفرادی بودنش، با نیروی امواج و جزر و مد به اطراف رانده می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه بیش از بیست میلیون «قطره» مالک سهام شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار هستند، آیا تردیدی در این وجود خواهد داشت که میانگینهای بازار یکی از بزرگترین نمودهای روانشناسی توده‌ها ( mass psychology  (در جهان هستند؟

با وجود این تمایز مهم، بسیاری از سهام شرکتها به حرکت کم و بیش هماهنگ با بازار عمومی گرایش دارند. نشان داده است که به طور متوسط، هفتاد و پنج درصد از تمام سهام با بازار حرکت رو به بالا تجربه می‌کنند، و نود درصد از تمام سهام با بازار روند کاهشی پیدا می‌کنند، اگرچه حرکتهای قیمتی سهام فردی معمولا بی‌قاعده‌تر از میانگینها هستند. سهامهای صندوقهای سرمایه‌گذاری محدود و سهام شرکتهای دوره‌ای بزرگ، به دلایلی بدیهی، عمدتا با الگوهای میانگینها به شکلی نزدیکتر از بیشتر سهامهای دیگر گرایش دارد. با این حال، سهام رشد نوظهور، به خاطر احساسات فوی سرمایه‌گذاران که همراه پیشرفتشان است، به خلق روشنترین الگوهای موج الیوت فردی گرایش دارد. به نظر می‌رسد که بهترین رویکرد اجتناب از تلاش برای آنالیز بر یک مبنای الیوتی باشد مگر آنکه یک الگوی موج روشن و بدون جای تردید پیش چشمان شما ظاهر شود و توجه شما را بطلبد. اقدام تعیین‌کننده تنها در آن زمان است که اتخاذ می‌شود، ولی، فارغ از شمارش موج برای بازار به طور کلی، باید اتخاذ شود.  


                                                                           تصویر 6-2                                                   تصویر 6-1

                                                                  تصویر 6-4                                                        تصویر 6-3


                                                                                                    تصویر 6-7


با وجود هشدار فوق، مثالهای متعددی از مواقعی وجود دارد که سهام فردی اصل موج را بازتاب می‌دهد. هفت سهام فردی نشان داده شده در شکلهای 1-6 تا 7-6 الگوهای موج الیوت را نشان می‌دهند که سه نوع از شرایط را نمایندگی می‌کنند. بازارهای گاو نر برای U.S. Steel، Dow Chemical و Medusa پیشرفتهای پنج‌موجی را کف بازار خرس عمده‌شان نشان می‌دهند. Eastman Kodak و Tandy بازارهای خرس A-B-C در سال 1978 را نشان می‌دهند. چارتهای Kmart (که قبلا با عنوان Kresge شناخته می‌شود) و Houston Oil and Minerals پیشرفتهای نوع «رشد» بلندمدتی را نشان می‌دهند که الگوهای الیوت را دنبال می‌کنند و خطوط کانال پشتیبانی بلندمدتشان را تنها پس از تکمیل شمارشهای موج رضایتبخششان می‌شکنند.