با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۱-۲ دستورالعملهای (خطوط راهنما) تشکیل موج

خطوط راهنمای ارائه شده در این فصل به شرح و توصیف بازار صعودی می پردازد .به جز در مواردی  که تصریح شده  ، آنها برای بازار نزولی نیز صادق هستند ، که در آنصورت باید معکوس آنچه را که برای بازار صعودی گفته می شود را برای بازار کاهشی در نظر بگیرید.


جابجایی


دستورالعمل  جابجایی کاربرد بسیار وسیعی دارد و به تحلیلگر هشدار می دهد که باید همیشه انتظار داشته باشد شکل موج بعدی ، متفاوت باشد. بولتون همیلتون می گوید

 " نویسنده متقاعد نشده است که جابجایی امری اجتناب پذیر در انواع موجهای بزرگتر باشد، اما وجود موارد متعدد به حدی است که انتظار وقوع ان را افزایش می دهد. "


اگرچه جابجایی دقیقا مشخص نمی کند که چه اتفاقی قرار است بیافتد، اما این نکته مهم را آشکار می کند که انتظار چه چیزی را نباید داشته باشیم ، که این  خود نکته مهم و ارزشمندی  در تحلیل ساختار موج و ارزیابی احتمالات آینده است. این امر اصولا به عنوان راهنمایی برای   تحلیلگراست که تنها به دلیل آنکه بازار در آخرین سیکل خود رفتاری خاص از خود نشان داده است ، مانند اکثریت مردم انتظار نداشته باشد ، بازار همان را دوباره تکرار کند.همانطور که " معکوس گراها" در نظریه خود بارها اشاره کرده اند، روزی که اکثر سرمایه گذاران مطمئن شوند که بازار رفتاری مشخص در جهتی معین از خود نشان می دهد ، همان روزی است که بازار رفتاری کاملا متضاد را از خود به نمایش می گذارد.اگرچه الیوت اهمیت بیشتری برای امر جابجایی قائل بود و می گفت آن را حقیقتا می توان یک قانون بازا ر به حساب آورد. 

 

جابجایی در داخل یک موج انگیزشی


اگر موج ۲ در یک موج اصلاحی ، دارای اصلاحی عمیق باشد، انتظار داریم که موج ۴ اصلاحی سبک و جنبی را از خود به نمایش گذارد. شکل ۲-۱ به تفکیک خصوصیات یک موج انگیزشی را بر مبنای دستورالعمل جابجایی در حالتهای صعودی و نزولی بازار نشان می دهد . اصلاحات تند و تیز هرگز سقف و کف های جدیدی را مانند آنچه که در انتهای  حالت ارتدوکس شاهد هستیم، ایجاد نمی کنند.آنها بیشتر شامل  انواع زیگزاگ ها ( تک ، دوگانه، سه گانه) هستند.گاهی هم به شکل "سه تایی های دوگانه" هستند که با زیگزاگ شروع می شوند. اصلاحات جنبی و حاشیه ای شامل فلت ها، مثلث ها و اصلاحی های دوتایی و سه تایی می شود.آنها حد جدیدی از قیمت را بوجود می آورند ، مانند سقف و کف ارتدوکس جدیدی که فراتر از موج قبلی انگیزشی تشکیل می شود. در موارد نادری یک مثلث معمولی در موج چهارم به شکل یک اصلاح عمیق ظاهر می شود که با اصلاح جنبی که در موج 2 اتفاق افتاده بود متفاوت می شود و جابجایی صورت می گیرد. ایده جابجایی در درون یک موج انگیزشی  را می توان اینگونه خلاصه کرد که یکی از دو موج اصلاحی در فرایند اصلاح حرکتی برگشتی  در محدوده یا فراتر از محدوده انتهای موج قبلی انگیزشی را انجام میدهد ، در حالیکه موج اصلاحی دیگر ، بدینگونه عمل نمی کند.


تصویر ۲-۱


در خاتمه دهنده ها" گُوِه " ، جابجایی در موج ۲ و ۴ اتفاق نمی افتد. معمولا هر دو موج اصلاحی از خانواده زیگزاگها هستند.  امتداد ( ممتد شدن موجها) بیان دیگری برای جابجایی می باشد، زیرا  طول موجهای جنبشی متغیر است. معمولا موج اول جنبشی کوتاه بوده ، در حالیکه موج سوم ممتد است و موج 5 هم کوتاه است.امتداد ها معمولا در موج سوم رخ می دهند، اما گاهی اوقات در موج اول یا پنجم هم می توانند تشکیل شوند که این خود بیان دیگری از جابجایی تلقی می شود.


جابجای درون موجهای اصلاحی


اگر موج اصلاحی A با الگوی فلت a-b-c آغاز شود ، انتظار داریم که موج B دارای الگوی زیگزاگ باشد و بالعکس ( شکلهای ۲-۲ و ۲-۳ ) . با کمی تفکر روشن می شود که این رویداد منطقی است، زیرا اصلاح اولی در هر دو شکل تمایل به نزول دارد در حالیکه اصلاح دوم  نشان دهنده تمایل برای صعود است.


تصویر ۲-۲ 


تصویر ۲-۳


در بیشتر اوقات وقتی که یک اصلاح بزرگ با الگوی ساده زیگزاگ برای موج A  شروع شود، موج B به سمت پیچیدگی بیشتر تمایل پیدا می کند تا نوعی از جابجایی را به نمایش گذارد ( شکل ۲-۴ ). گاهی هم موج  C نیز هم دارای ساختاری پیچیده تر می شود ( شکل ۲-۵ ). پیچیدگی در حالت معکوس  آنچه در بالا گفته شد ، بسیار کمتر اتفاق می افتد. یک نمونه از ان را می توانید در شکل ۲-۱۶ در موج ۴ مشاهده کنید.


تصویر ۲-۴


تصویر ۲-۵