با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۱-۱ مفهوم کلی

بولتون هامیلتون ، در کتاب اصول امواج در بخش " ارزیابی انتقادی"، سخن خود را اینگونه آغاز می کند: 

" هر قدر در شرایط غیر قابل پیشبینی اقتصاد مانند: رکودهای اقتصادی، جنگ های بزرگ، بازسازیهای پس از جنگ و شکوفایی های اقتصادی بیشتر تامل می کنیم، روشن تر درک می کنیم که نظریه موج الیوت کاملا متناسب با واقعیت های زندگی است. این مهم سبب ایجاد اطمینان بیشتر به این اصل انکار ناپذیر می شود."

در دهه ۱۹۳۰ ، رالف نلسون الیوت کشف کرد که قیمتهای بازار سهام بر اساس الگوهای قابل تشخیص ، افزایش یا کاهش می یابند.

الگوهایی که او تشخیص داد تکرار شونده هستند ( اگرچه نه لزوما در سیکلهای زمانی).  او پنج الگو یا "موج" را که  در داده های قیمت بازار تکرار می شوند ، مجزا کرد.او این الگوها و تغییرات آنها را نامگذاری ، تعریف و توصیف کرد. سپس او توضیح داد که چگونه این الگوها در پیوند با هم الگوهایی مشابه خود اما در مقیاس بزرگتری را در ساختاری مشخص ، تشکیل می دهند. او این پدیده را " اصل موج"، نامید.

اگرچه این بهترین ابزار پیشبینی است که وجود دارد، اما "اصل موج" در اصل یک ابزار پیشبینی نیست، بلکه توضیحی دقیق از نحوه رفتار بازارهاست. با این وجود، این "اصل" به طرزی گسترده ما را از موقعیت بازار و پیوستگی که در رفتار آن وجود دارد ، آگاه می سازد که این امر به نوبه خود مسیر احتمالی بازار را مشخص می کند. ارزش عمده این "اصل" در اینستکه زمینه را برای تجزیه و تحلیل بازار فراهم می کند. این "اصل" مبنایی برای تفکر منظم است و چشم اندازی از موقعیت کلی بازار را ارائه می دهد. در حقیقت ، دقت آن در شناسایی و حتی پیشبینی تغییر جهت قیمت ، تقریبا باور نکردنی است. در بیشتر حوزه های مربوط به فعالیت بشری این "اصل" ، حضور دارد، اما ناثیر آن بویژه در بازار های مالی بیشتر به چشم می خورد.با این حال، به راستی ، بازار سرمایه به مراتب بیشتر از افرادی که مستقیما با آن در ارتباط هستند  به شرایط انسانی بستگی دارد. سطح قیمت کل سهام مستقیما معیاری برای سنجش توانایی جوامع در امر تولید محسوب میشود. این ارزیابی شکلی  از واقعیت هایی که در لایه های عمیق جامعه وجود دارد را نشان می دهد که در نهایت منجر به تحول علوم اجتماعی خواهد شد. این یک بحث دیگری است که زمان دیگری را می طلبد.

الیوت به مدد هوش و نبوغ سرشارش ، با بررسی دقیق نمودارهای سهام داوجونز توانست مجموعه ای از اصول و قوانینی تدوین کند که در آن زمان این قواعد کلیه حرکت های بازارهای مالی آن دوران تا سال ۱۹۳۰ را پوشش می داد و توجیه می کرد. در آن زمان شاخص داوجونز به عدد ۱۰۰ نزیک شده بود ، الیوت پیشبینی کرد که برای چندین دهه بازار سهام ،روند افزایشی را که فراتر از حد انتظار بود در پیش خواهد گرفت در حالیکه بیشتر سرمایه گذاران براین باور بودند که غیر ممکن است قیمت از سقف سال ۱۹۲۹ عبور کند. همانطور که مشاهده می کنیم پیشبینیهای استثنایی بازار سهام سالها قبل با استفاده از روش "موج الیوت" ، با دقت انجام پذیرفته است.

تئوریهای الیوت در باره مبدا و معنای الگوهایی که کشف کرد را در بخش ۳ به طور مبسوط ارائه خواهیم کرد.تا آن زمان ، کافی است بگوییم که الگوهای  به کار رفته در فصل ۱ و ۲ از آزمون زمان سربلند بیرون آمده اند.

اغلب اوقات چندین تفسیر مختلف از وضعیت بازار بر مبنای تئوری الیوت را شاهد هستیم بویژه اگر این کار توسط متخصصین با شتاب صورت پذیرفته باشد، اما با توجه و پیروی از قوانین و دستورالعمل هایی  که در این کتاب وجود دارد می توان از تفسیر های نا مطمئن اجتناب کرد. به دنیای الیوت خوش آمدید.