با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

دفترچه اصطلاحات

اصلاح یا تناوب (دستورالعمل) - Alternation : اگر موج دو، اصلاح تیز و دقیقی باشد، موج چهار معمولاً اصلاح جنبی خواهد بود، و بالعکس.


اپکس - Apex : تقاطع دو خط مرزی یک مثلث متعاهد یا مانع.


موج اصلاحی - Corrective Wave  :  الگوی سه موجی، یا ترکیبی از الگوهای سه موجی، که در جهت مخالف روند یک درجه بزرگتر حرکت می­کند.


قطر - Diagonal  :  الگوی گوه شکل حاوی همپوشانی، که معمولاً به عنوان موج پنجم یا C رخ می­دهد، و گاهی اوقات به عنوان موج اول یا A رخ می­دهد. زیر بخش 3-3-3-3-3.


سه دوگانه یا دوبل - Double Three  : ترکیبی از دو الگوی اصلاحی جنبی ساده، با برچسب W و Y، که با یک موج اصلاحی با برچسب X جدا می­شوند.


زیگزاگ دوبل - Double Zigzag  : ترکیبی از دو زیگزاگ، با برچسب W و Y، که با یک موج اصلاحی با برچسب X جدا می­شوند.


برابری (دستورالعمل) - Equality : در دنباله پنج موجی، زمانی که موج سه طولانی­ترین موج است، امواج پنج و یک تمایل دارند در طول قیمت برابر باشند.


سطح تخت گسترش یافته - Expanded Flat : اصلاح تخت که در آن موج B وارد قلمرو قیمت جدیدی نسبت به موج محرک قبلی می­شود.


شکست - Failure : به پنجم ناقص مراجعه کنید.


تخت یا مسطح - Flat : اصلاح جنبی با برچسب A-B-C. زیربخش 3-3-5.


ضربه - Impulse : یک الگوی پنج موجی که زیر بخش 5-3-5-3-5 را دارد، و شامل هیچ همپوشانی نیست.


تخت نامنظم - Irregular Flat : به تخت گسترش یافته مراجعه کنید.


موج محرک - Motive Wave : یک الگوی پنج موجی که در همان جهت روند با یک درجه بزرگتر حرکت می­کند، یعنی ضربه­ای یا قطری.


یک  دو، یک  دو - One-two, one-two : توسعه اولیه در یک الگوی پنج موجی، قبل از شتاب در مرکز موج سه.


همپوشانی - Overlap : ورودی موج چهارم به قلمرو قیمت موج یک. در امواج ضربه­ای مجاز نیست.


موج چهارم قبلی - Previous Fourth Wave : موج چهارم در موج ضربه­ای قبلی با همان درجه. الگوهای اصلاحی معمولاً در این منطقه خاتمه می­یابند.


در حال اجرا - Running : به یک مسطح یا مثلث اشاره دارد، که در آن موج B فراتر از شروع موج A می­رود، است و موج C پایین­تر از پایان موج A نمی­رود.


اصلاح تیز - Sharp Correction : هر الگوی اصلاحی که حاوی حد غایی قیمتی است که سطح پایانی موج ضربه­ای قبلی را رعایت می­کند و یا فراتر از آن است؛ تناوب با اصلاح جنبی.


اصلاح جنبی - Sideways Correction : هر الگوی اصلاحي که حاوی حد غایی قیمتی است که موج ضربه­ای قبلی را رعایت می­کند و یا فراتر از آن است؛ متناوب با اصلاح تیز و شدید.


سومین سوم - Third of a Third : بخش میانی قدرتمند در یک موج ضربه ­ای.


پیشرانه - Thrust : موج ضربه­ای پس از تکمیل یک مثلث.


مثلث (مانع) - Triangle; barrier  : همانند مثلث متعاهد است، اما خط روند B-D افقی است. بسته به جهت، ممکن است به ترتیب "صعودی" یا "نزولی" اشاره شود.


مثلث (متعاهد) - Triangle;contracting : الگوی اصلاحی، زیر بخش 3-3-3-3-3، و با برچسب A-B-C-D-E. به عنوان موج چهارم، B یا Y رخ می­دهد. خطوط روند با پیشرفت الگو همگرا می­شوند.


مثلث (در حال گسترش) - Triangle ;expanding : همانند مثلث متعاهد است، اما خطوط روند با پیشرفت الگو واگرا می­شوند.


سه سه گانه - Triple Three : ترکیبی از سه الگوی اصلاحی جنبی با برچسب­های W، Y و Z، که هر کدام از آنها به واسطه موج اصلاحی با برچسب X جدا می­شوند.


زیگزاگ سه گانه - Triple Zigzag : ترکیبی از سه زیگزاگ، با برچسب W، Y و Z، ه هر کدام از آنها به واسطه موج اصلاحی با برچسب X جدا می­شوند.


پنجمین ناقص - Truncated Fifth : موج پنجم در یک الگوی تکانشی که نمی­تواند از حد غایی قیمت موج سوم فراتر برود.


زیگزاگ - Zigzag : اصلاح تیز یا شدید، با برچسب A-B-C. زیر بخش­های 5-3-5.