با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

به¬روزرسانی پیش¬بینی طولانی مدت ۱۹۸۲ الی ۱۹۸۳

اصل موج الیوت نتیجه گرفت که بازار کم رونق موج IV در میانگین صنعتی داو جونز در دسامبر 1974 در 572 به پایان رسید. نویسندگان، نقطه پایین مارس 1978 را در 740 به عنوان پایان موج اولیه ② در بازار پررونق جدید برچسب­گذاری کردند. هیچ یک از سطوح، هرگز براساس خاتمه روزانه یا ساعتی برنگشتند. این برچسب­گذاری موج هنوز هم وجود دارد، به جز اینکه نقطه پایین موج ② در مارس 1980 در مکان بهتری قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل که در ادامه از نظریه­پرداز موج الیوت رابرت پرچتر پیروی می­کند، نتیجه­گیری زمان واقعی وی را با جزئیات بیان می­کند، که نقطه پایین سال 1982 می­تواند به عنوان پایان بازار کم رونق موج چهارم نیز برچسب­گذاری شود، به ویژه زمانی که داو "دلار ثابت" در نظر گرفته می­شود. این متن شامل تجزیه و تحلیل بازار چشمگیر نظریه­پرداز موج الیوت در سپتامبر سال 1982 است. این نوشته که یک ماه پس از سطح پایین روند نزولی 16 و نیم ساله در Dow تعدیل شده از نظر تورم منتشر شده است، آن را آغاز "liftoff" بزرگ برای موج V چرخه­ای مشخص کرده است.

این ضمیمه، که برای اولین بار در نسخه آوریل 1983 ارائه شد، به منظور افزودن همه تفاسیر بلند مدت در طول سال اول بازار پررونق گسترش یافته است.

تمام متونی که در ادامه بیان می­شوند، به نقل از نظریه­پرداز موج الیوت رابرت پرچتر در تاریخ­های ذکر شده در زیر منتشر شده ­اند.