با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

Important Support Resistance Price Zones Indicator

آسان برای استفاده و نشانگر بسیار موثر به صورت رایگان

با استفاده از این شاخص، می توانید مهم ترین مناطق حمایت / مقاومت را که توسط بسیاری از معامله گران و موسسات دیده می شود، مشاهده کنید

احتمال احتمال واکنش بازار در مناطق

برای تمام ارزها و زمانبندی مفید است

سازگاری: MetaTrader 4

برای دانلود اینجا کلیک کنید :Important Support Resistance Price Zones Indicator 

Powered by Froala Editor