با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

Crazy Scalper EA

ربات تجاری Crazy Scalper ، از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی کند. روش معامله گری در این سیستم ، بر مبنای "اسکالپ"، است که همرمان در دو جهت مخالف ترید می کند ( معامله خرید و فروش) .  دو معامله در دو جهت مخالف ، نمی تواند همزمان سود آور باشد ، و یکی از آنها ضررده خواهد بود. در این صورت آن پوزیشن قفل می شود. اگر قیمت در پوزیشن قفل شده ، برگشت کند، آنگاه ربات با استفاده از  سیستم میانگین قیمت و اردرهای سفارشی (pending )، از موقعیت ضرر خارج می شود.تصویر تنظیمات اکسپرت


تصویر تنظیمات اکسپرت


Settings

TakeProfit = 3; – the take profit in points;

Lock_Level = 22; – the distance where locking orders will be placed, in points;

coef_l = 1.8; – lot multiplier for the locking order;

TakeProfit_Av = 10; – the total profit level of all open orders;

AV_Level = 50; – a distance where an averaging order will trigger, in points;

OR_Level = 24; – a distance from the current price to the level where an averaging pending order is placed;

coef_av = 2.0; – lot multiplier for the averaging orders;

Lots = 0; – the volume of orders, if = 0 MM is used;

Risk = 0.3; – the percent used for the Money Management;

Choice_method = false; – the MM method; percent of equity or of balance;

NumberOfTry = 5; – number of trade attempts when a broker returns requotes;

Slippage = 3; – the level of slippage;

MagicNumber = 1975; – order magic number;

MarketWatch = false; – placing profit and loss levels by way of modification.

Show_Information – enable or disable the information panel and comments;

CommentsCount – the number of comments;

StopLoss_Percent – stop loss level in percent;برای دانلود Crazy Scalper و فایل Setting کلیک کنید 

Powered by Froala Editor

مشاهده تمام مقالات
مقالات دیگر