با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

استراتژی MTF Trend Catcher Pro

استراتژی بر مبنای بازه های زمانی متنوع:

استراتژی " بازه های زمانی متنوع"، به معامله گر اجازه می دهد که روند یک دوره را در بازه های زمانی روزانه، 4 ساعته یا یک ساعته ، مشاهده کند.

اصطلاحات و شناسایی سازه ها:

این استراتژی به شما اجازه می دهد تا اتفاقاتی را که در بازه روزانه رخ داده است را مشخص کنید: 

بازگشت قیمت، نوسانات بزرگ، نوسانات کوچک ، روندها، روندهای جهانی و روندهای محلی

ورود در نوسانات:


  1. اولین کندل ازبرچسب اندیکاتور جدا و بسته شود .
  2. کندل دوم در همان جهت حرکت کند.

ورود در گرایش ها:

  1. بین برچسب های 3-----2 از اندیکاتور
  2. قیمت، بالا یا پایین مووینگها قرار داشته باشد.
  3. برچسب اندیکاتور دوباره رسم شده باشد.


Indicators :

BreakOut_BOX_3_indicator.ex4
Brilliant Reversals.ex4
Cheat Sheet Rules.ex4
CurrencyStrengthAlerts.ex4
DStochastic.ex4
Fisher_no_repainting.ex4
Forexometry.ex4
Infopanel TSLS_mod.ex4
Paradox_MA_Signal.ex4
Raghee’s Indicator.ex4
SemaforAlert.ex4
SHI_Channel_MTF.ex4
Signal_Bars_Executive_v1.ex4
Support_and_Resistance_(Barry).ex4
XLV4 Moving Average Color.ex4


برای دریافت استراتژی و فایل راهنما کلیک کنید