شاخص های شتاب ( Momentum Indicator )


شاخص‌های شتاب در فارکس، جهت برآورد حرکت قیمت‌ها نسبت به یک دوره مشخص زمانی، به منظور ورود و خروج از معامله عالی هستند. معامله‌گر، زمانی خواهان ورود به بازار است که شتاب، تسریع می‌گردد. این امر نشانگر آن است که معامله‌گران برخوردار از اعتماد بسیار نسبت به روند جاری می‌باشند. از سوی دگر، معامله‌گر، آنگاه خواهان خروج از بازار است که حرکت کاهش می‌یابد. این امر بیانگر عدم قطعیت برای معامله‌گران، در جریان ارزیابی مجدد احتمالات پیگیری قیمت است. 

شاخص‌های روند، قادر به شناسایی فراز و فرود روند می‌باشند؛ و برگشت قریب‌الوقوع روند را به معامله‌گر اعلام می‌نمایند. اما این شاخص‌ها قادر به بیان لحظه ورود/ خروج و همچنین، شتاب حرکت نیستند. شاخص‌های شتاب می‌توانند به معامله‌گر نشان دهند که زمان مناسب معامله، و خرید و فروش با احتمالات بالاتر که بازار در راستای مطلوبیت معامله‌گر حرکت می‌کند، چه هنگام است. این شاخص‌ها همچنین قادر به نشان دادن آنند که چه زمان، شتاب روند تضعیف می‌شود. با استفاده از این اطلاعات، معامله‌گر می‌تواند منتفع گردیده؛ یا سفارش زیان‌گریز گذشته را مجدداً تعدیل نماید. 


نمونه‌های شایسته شاخص‌های حرکت عبارتند از شتاب، RSI ، و استوکاستیک ( Stochastic )  هستند.


شاخص روند
تناسب
شاخص شتاب( Momentum Indicator )
قدیمی ترین شاخص شتاب
شاخص قدرت نسبی
رایج ترین شاخص شتاب
استوکاستیک ( Stochastic )
دومین شاخص رایج شتاب


 

مطلبی یافت نشد