شاخص های روند فارکس


شاخص‌های پیرو روند ( Trend Indiactor )، شناخته شده ‌ترین نوع شاخص‌ها می‌باشند. 

این شاخص‌ها، در شناسایی روندها، شایسته بوده؛ و ارائه دهنده نشانه‌های ساده خرید و فروش هستند. 

یکی از اتهامات معمول علیه شاخص‌های پیرو روند، آن است که شاخص‌های مذبور، دارای تأخیر چشمگیر پس از اعلان قیمت می‌باشند؛ و مولد نشانه‌های بسیار دیرهنگام هستند. این مسئله نیز حائز اهمیت است که معامله‌گر همچنین خواهان شاخصی که بسیار زودهنگام نشان دهنده تغییرات در روند باشد، نیست. چراکه بالتبع آن، شاخص مذبور راهنمای وی در راستای نشانگرهای دروغین بسیار در بازاری نوفه‌دار و پرتلاطم خواهد بود. بنابراین، توصیه آن است که معامله‌گر، با بررسی شاخص های متفاوت نسبت به شناسائی روند اقدام نماید. 


نمونه‌های شاخص‌هائی  که پیرو روند هستند، میانگین متحرک ( Moving Aveverage  ) ، MACD ، و ایچیموکو (Ichimoku) می‌باشند. 


شاخص روند

تناسب

میانگین متحرک

رایج‌ترین شاخص تاکنون، پادشاه تمام شاخص‌ها

MACD

دومین شاخص رایج، بسیار عالی در جهت شناسائی زودهنگام روند

ایچیموکو ( Ichimoku)

شاخص بسیار معروف ژاپنی، قرن‌ها مورد استفاده در سیستم‌های دستی  است و حتی میتوان به عنوان یک EA سوداور نیز طراحی شود  

مطلبی یافت نشد