انتخاب کارگزار


 


یک راه حتماً موفق برای میانبر زدن از میان گزینه‌ها و انتخاب‌های  کارگزار  مناسب، تحمل فرآیند حذف است. 


حین حضور در یکی از راهروهای فروشگاه خواروبارفروشی محلی، صبحانه غله‌ای مناسب، می‌تواند کاملاً تشویش‌آور باشد. اما انتخاب را بر اساس سه معیار پیرو ("چیزی که بیش از اندازه قند نداشته"، "مثل غذای خرگوش نباشد"، "و برخوردار از میزان فیبر کافی باشد") به انجام رسانید؛ به سرعت درمی‌یابید که در عوض پنجاه گزینه، تنها سه مورد برای انتخاب پیش رویتان قرار خواهد داشت. این امر درخصوص کارگزارن نیز صادق است. به مجرد تعیین معیارهای صحیح، حذف انبوهی از کارگزاران میسر گردیده؛ و حجم گسترده‌ای کنار گذاشته شده؛ و به انتخابی لذتبخش‌تر باز می‌گردید که گزینش میان شمار معدودی ست. 

معیارها برای انتخاب کارگزاران، قابل گنجاندن در چند پرسش ساده هستند:

1. آیا اسپرد و هزینه انجام معاملات کارگزار، به اندازه کافی نازل است؛ و آیا اسپرد، از طریق دریافت تخفیف از CashBankForex.com دارای قابلیت کاهش بیشتر است؟

2. انواع فناوری‌های اجراء که مورد استفاده کارگزار است، کدامند (MM، STP، ECN، یا ترکیبی)؟ این فناوری‌ها، تا چه اندازه صادقانه و قابل اعتماد هستند؟

3. آیا کارگزار، از جانب مقامات مربوطه (UK، EU، US، ژاپن، استرالیا، یا نیوزیلند) مجاز شناخته شده است؟

4. نوع ابزارهایی که کارگزار فراهم می‌کند، چیست؟

5. نوع اهرم و خط مشی مارجین (وجه‌الضمان) کارگزار چیست؟

6. نوع حمایت مشتری که کارگزار فراهم می‌دارد، چیست؟

7. چنانچه معامله‌گر فاقد سرمایه کافی باشد، این مسئله بررسی شود که آیا کارگزار FX حساب های مینی لات یا حساب‌های میکرو را که وجوه آغازین کمتری را لازم دارند، ارائه می دهد؟ مقاله پیرامون مزایای کارگزاران میکرو و نانو لات را در اینجا مطالعه فرمایید. 


هزینه‌های انجام معاملات

هزینه اسپرد، ممکن است در مقایسه با سودهایی که انتظار می‌رود، بسیار اندک به نظر رسد؛ اما اسپردها می‌توانند به سرعت افزایش یابند. انجام معاملات بیشتر، به معنای افزایش هزینه‌های انجام معاملات است؛ و در پایان، تفاوت در اسپرد میان کارگزاران، می‌توانند باعث موفقیت یا عدم موفقیت سیستم گردد. سیستم اسکالپینگ می‌تواند به طور اخص، نسبت به اسپرد، حساس باشد؛ و صرفاً آنگاه سودآور گردد که اسپرد، شدیداً نازل است. مع‌الوصف، هر سیستم می‌تواند نسبت به اسپرد در یک بازه زمانی، آسیب‌پذیر باشد؛ 200+ معامله بیشتر در طول حیات سیستم، تفاوت در اسپرد سبب تفاوت میان سودآوری گردیده؛ و ممکن است یکی در این میان، برای بقاء تقلا نماید. 

اسپرد می‌بایست مورد ملاحظه و توجه بسیار هر معامله‌گر باشد؛ زیرا این مقوله و هر نوع کارمزد دگر که بدان افزوده شود (همچون مورد کارگزار ECN)، نشانگر هزینه انجام معامله صورت گرفته یا هزینه انجام کار به عنوان معامله‌گر است. 


هزینه انجام معاملات برای کارگزاران غیر ECN

(قیمت درخواستی- قیمت پیشنهادی) اسپرد= هزینه انجام معاملات


شایان ذکر است که کارگزاران ECN، اغلب اسپردهایی بهتر از سایر انواع کارگزاران پیشنهاد می‌دهند، اما مواظب باشید؛ گرچه اسپرد این کارگزاران نازلتر است؛ در عین حال، ایشان کارمزد دریافت نموده؛ و این هزینه کارمزد می‌باید به دامنک اضافه شود تا هزینه واقعی انجام معامله به دست آید. 


هزینه انجام معامله برای کارگزاران ECN

کارمزد + اسپرد= هزینه انجام معاملات 

نکته: هزینه انجام معاملات برای کارگزاران CashBackForex

اگر در Introducing Brokers (IB-ها) ثبت نام نموده‌اید که ارائه دهنده تخفیف مانند CashBackForex.com است؛ معمولاً نیمی از پیپ برای هر معامله، به حساب شما بازگشت داده می‌شود؛ و این امر می‌تواند به نحو چشمگیر سبب کاهش هزینه انجام معاملات- دامنک گردد. 

برای تمام کارگزاران فهرست شده در CashBackForex :

تخفیف CashBackForex – (کارمزد + اسپرد)= هزینه انجام معاملات

نمونه معامله EURUSD با FXCM از طریق CashBackForex :

میانگین اسپرد نسبت به EURUSD (FXCM): 7/2

تخفیف Cashback : 7/0 پیپ

پیپ 0/2= (تخفیف) پیپ 7/0- (اسپرد) پیپ 7/2= هزینه انجام معامله

 می‌بایست به اندازه کافی در مورد اسپرد و میزان کاهش آن به منظور بهره وری بهتر، تحقیق کنیم ، ، تا بتوان به نحوی ایمن، بدون نگرانی پیرامون اسپردی که سبب سردرگمی سیستم می‌گردد، معامله نمود؟

آستانه بالاتر اسپرد، منوط به جفت ارز است؛ و البته برای راحتی کار، جدولی از معیارهایی برای قیمتگذاری رقابتی اسپردها ساختاربندی گردیده است. 

در این جدول، فهرستی از جفت‌ ارزها، اسپرد + کارمزد تهیه شده که میزان حداکثر و ایده آل اسپرد در خلال ساعات مناسب معامله  (3:00 بامداد الی 4:00 بعد از ظهر به وقت EST) ارائه داده شده است . جفت ارز

میانگین اسپرد + کارمزد، بالاتر نباشد

میانگین ایده‌آل اسپرد + کارمزد

EUR/USD

2 پیپ

5/1

GBP/USD

3 پیپ

2

USD/CHF

3 پیپ

2/2

USD/JPY

2 پیپ

6/1

USD/CAD

3 پیپ

8/1

AUD/USD

3 پیپ

8/1

EUR/CHF

3 پیپ

2

EUR/GBP

3 پیپ

2

EUR/JPY

3 پیپ

2

GBP/JPY

5/3 پیپ 

5/2


برآورد نظری در فرآیند حذف، آن است که اگر کارگزار دارای میانگین اسپردهای بالاتر از آستانه باشد، می‌بایست از آن اجتناب نمود. به خاطر داشته باشید که این متوسط اسپردها، چیزی است که امروز از کارگزار خوب انتظار می رود- با توجه به فناوری‌های پیشرفته قیمتگذاری اسپرد موجود- . پنج سال پیش، انتظارات، 2-1 پیپ بالاتر برای هر جفت بود. هر کارگزاری که در حال حاضر، اسپردهای خود را کمتر- از آستانه فوق- ننموده، یا از فناوری‌های جدیدتر کسب مزیت نموده یا آزمند باقی مانده است. در هر صورت، بدین ترتیب، ایشان سبب خروج خود از گردونه رقابت می‌گردند. 

به خاطر داشته باشید که میانگین اسپرد مذکور، "به اندازه " کمترین میزان اسپرد" ، نازل نیست. اما تفاوت در چیست؟ "کمترین میزان اسپرد"،  که در برخی وبسایت‌های کارگزاران،تبلیغ می شود، فی‌الواقع نامرتبط و گمراه کننده است؛ زیرا معامله‌گر معمولاً نمی‌تواند در این سطوح، وارد یا خارج شود. دامنک GBP/USD ممکن است "به اندازۀ" 1 پیپ، "نازل" باشد؛ اما تنها برای چند ثانیه در روز اینگونه است. انتشار "اسپردهای نمونه"، چندان گمراه کننده نیست؛ اما کاملاً دقیق نیز نمی‌باشد. کارگزاران مختلف، "اسپرد نمونه" را به نحوی متفاوت تعریف کرده؛ و بالتبع، هر یک می‌باید مورد بررسی قرار گیرند. 


شاخص‌های 4MT :


ابزارهای شاخص 4MT چندی وجود دارند که قابل تعبیه در نمودار ، برای نمایش آسان اسپردهای زمان واقعی و بعضاً تاریخی جفت ارز به کار می روند. 

در اینجا، شماری از آنها که مطلوبند، مطرح می‌گردند:


شاخص

توصیفگر

StatMonitor_1.1-Phat

نشان دهنده اسپرد، سواپ خرید/ فروش، حجم نماد نمودار. 

Display Info All Pairs

مؤلف: هانور. نشان دهنده اطلاعات ارزشمند پیرامون چندین جفت: نام اختصاری جفت ارز [ستون 1]، قیمت پیشنهادی [ستون 2]، نسبت نوسان روزانه به میانگین نوسان روزانه (همچنین بر حسب درصد) [ستون 5-3]، اسپرد (همچنین درصدی از ADR) [ستون 7-6]، ارزش پیپ [ستون 8]، نرخ سواپ خرید [ستون 9]، نرخ سواپ فروش [ستون 10]. 

FXRM Spread History

پیگیری اسپرد جاری، حداکثر اسپرد و ترسیم سوابق اسپرد. 

Multi Pair Spread Monitor

پیگیری اسپردهای جاری چندین جفت ارز. 


ملاحظه دوم: جستجوی کارگزاران دارای نرخ‌های بهره یکشبه رقابتی و منصفانه (یا فاقد هیچ یک!)

اسپرد کارگزار (و/ یا کارمزد)، بزرگترین بخش هزینه انجام معاملات در فارکس است؛ و بالتبع، برتر از اکثر ملاحظات دگر است. 

معذلک، هزینه دیگری برای انجام معاملات در فارکس نیز، وجود دارد؛ و آن عبارت است از بهره یکشبه (همچنین موسوم به سواپ یا rollover است. رجوع به بهره یکشبه (نرخ سواپ)

دو شاخص نخست متذکر در جدول فوق را برای یافتن و مقایسه نرخ‌های کارگزاران متفاوت، مورد استفاده قرار دهید تا دریابید که آیا رقابتی و منصفانه هستند. افزون بر این، صفحه مقایسه سواپ‌های کارگزاران فارکس را بررسی کنید. 


چگونگی اجتناب از پرداخت نرخ‌های سواپ

حداقل سه روش برای اجتناب از پرداخت نرخ‌های سواپ وجود دارد. به منظور مطالعه بیشتر، لطفاً مقاله بهره یکشبه (نرخ‌های سواپ) را بررسی نمایید. 


فناوری‌های اجراء و اعتمادپذیری

چه چیز، کارگزار را قابل اعتماد می‌نماید؟

  • زمان اجرای سریع در معاملات آغازین و پایانی با سایش قیمت اندک. 

یک کارگزار غیر قابل اعتماد، تأخیرات نابخشودنی در آغاز و پایان مواضع دارد که اغلب منجر به سایش منفی قیمت خواهد شد. یک کارگزار غیرقابل اعتماد، همچنین، اتصال مشتری به بازار را به صورت پیوسته، انجام نمیدهد، که این امر باعث جلوگیری از  انجام به هنگام معاملات یا تاخیر در بستن معاملات می گردد. 


عواملی که موید درستکاری کارگزار هستند،کدامند؟

  • اسپردهای نازل و نرخ کارمزد پایین
  • نرخ‌های سواپ درست
  • عدم مظنه مجدد یا بسیار معدود
  • عدم سایش قیمت در زمان بستن معاملات
  • جهش‌های اندک در اسپردها در خلال رویدادهای خبری 
  • عدم اجرای بد افزار " پلاگین" 


یک کارگزار متقلب، اسپرد و کارمزد را ورای سطوح قابل قبول، تقویت نموده؛ نرخ‌های سوآپ گزاف ارائه داشته؛ و افزایه معامله‌گر مجازی بدنام را به منظور ایجاد جهش‌ها در اسپرد فعّال ساخته؛ اجراها را با تأخیر انجام داده؛ مظنه مجدد مطرح کرده و سایش منفی قیمت نسبت به حساب‌های مشتریان را سبب می‌شود. هیچ کارگزاری نیازمند انجام این اقدامات نیست؛ زیرا درآمد قابل توجهی، صرفاً در اسپرد معقول وجود دارد؛ اما طمع به علاوه تقلب سبب انگیزش بسیاری کارگزاران به شرکت در تاکتیک‌های متقلبانه فوق می‌گردد. 


چه چیز یک کارگزار را سریعتر از دیگری می‌دارد؟

اطمینان از آنچه در پشت صحنه می‌گذرد، دشوار است؛ اما بررسی‌ها حاکی از آنند از منظر منطقی، سرعت اجراء کارگزار، وابسته به چهار عامل است:

1. عوامل عرضه و تقاضا

2. تأخیر فاصله ISP تا کارگزار

3. فناوری اجراء

4. دستکاری افزایه معامله‌گر مجازی


1. عوامل عرضه و تقاضا

تازهکاران غیرمجرب، به اشتباه، کارگزار خود را به مثابه سوپرمارکتی- در عوض بازار آزادی که کارگزار نیازمند یافتن فردی جهت قبول سفارش معامله‌گر است- تلقی می‌کنند که در آن، معامله‌گر پرداخت کننده قیمت مشاهده شده است. بازارگردانان خود، طرف دیگر برای سفارش هستند؛ اما کارگزاران STP/ECN نیازمند یافتن بهترین قیمت موجود از شرکای دارای نقدینگی (یا در مورد ECN، انباشت‌های نقدینگی بی‌نام و نشان) هستند. فناوری‌های مسیریابی الکترونیک، این فرآیند تطابق قیمت را به نحوی چشمگیر، سریع کرده ‌اند؛ مع‌الوصف، این فرآیند دارای سرعتی مشابه و بی‌نقص با اجرای خودکار قیمت‌ها- که در نمونه نمایشی دیده شد- نیست. نوع S/D (عرضه/ تقاضا)، همراه با تأخیر است؛ و منجر به سایش قیمت می‌گردد که بسهولت بسیار، قابل مشاهده در خلال دوره‌های تقاضای بالا (مانند پس از رویدادهای خبری که هزاران سفارش در یک زمان، برای یک قیمت رقابت می‌کنند، و منجر به ورود یا خروج دیرهنگام اکثر معاملات می‌گردد)، یا در جریان دوره‌های عرضه نازل (مانند ساعات معاملاتی سیدنی که اکثر بانک‌ها تعطیل هستند و اکثر معامله‌گران معامله نمی‌کنند، و منجر به اندکی در انتظار ماندن سفارش تا زمان یافتن همتای مناسب توسط کارگزار می‌شود) است. به منظور اجتناب از تأخیرهای S/D و سایش قیمت منتج، اجتناب از معامله در خلال ساعات معاملاتی با حجم بالا یا پایین، و درست پس از انتشار اخبار توصیه می‌شود. یادداشت: افزون بر مشکل تأخیر و سایش قیمت در خلال اعلان اخبار، مشکل شکاف‌ها و ترتیب ویژگی‌های تعبیه شده در درون افزایه معامله‌گر مجازی نیز وجود دارد که می‌تواند سبب فسخ، عدم اجازه، یا لغزش شدید سفارشات معلق در خلال شکاف‌ها و انتشار اخبار گردد. 


2. تأخیر فاصله ISP تا کارگزار

فاصله میان ISP معامله‌گر (تأمین کننده خدمات اینترنت) و ISP کارگزار، سبب ایجاد تأخیر در اجراء می‌گردد. دلیل؟ وقتی معامله‌گر، بر روی سفارش خرید کلیک می‌کند، بسته داده‌ها می‌بایست از طریق اینترنت، در طول مسیر از ISP وی تا ISP کارگزار، حرکت کرده و انتقال یابد. گرچه این انتقال، یک میلی ثانیه یا یک هزارم ثانیه به طول می‌انجامد. نزدیکی ISP معامله‌گر به کارگزار، به معنای تحویل سریعتر بسته‌ها؛ و بُعد مسافت بیشتر آن، به معنای کُندی بیشتر در تحویل است. تأخیر در معامله آنلاین می‌تواند حساس باشد؛ زیرا داده‌ها می‌باید سفری دو سره را جهت انجام یک معامله واحد داشته باشند. مظنه قیمت می‌باید پردازش شده؛ و سپس، سفری با فاصله مشابه را به سرور کارگزار تا ورود، خروج، یا تعدیل سفارش طی کند. در چنین شرایطی که مظنه‌های قیمت در حال جابه جایی هستند، بازارها همچنان به تحرک خود ادامه داده؛ و اگر بازار، متلاطم باشد، و تأخیر بالا؛ سایش قیمت به وقوع خواهد پیوست. هر گاه بازارها، به سرعت تحرک داشته باشند؛ تأخیرات در هزارم ثانیه، تفاوت میان اجراء در قیمت درخواست شده در مقابل سایش شدید قیمت را در پی خواهد داشت. 

تأخیر فاصله در هزارم ثانیه را با انجام آزمون پینگ می‌توان برآورد نمود. یک آزمون گام به گام برای یافتن این نوع تأخیر پینگ، در مقاله "چگونه تأخیر کارگزار خود را برآورد کنیم" موجود است. 

به طور کلی، معامله‌گر خواهان انجام آزمون پینگ برای سرور کارگزار خود است که با تأخیر هزارم در ثانیه همراه است. نتیجه 50 یا کمتر برای این آزمون، ایده‌آل؛ و ارقامی بین 150 یا بیشتر، بسیار زیاد تلقی می‌شوند. به خاطر داشته باشید که اگر فاصله میان کارگزار و سرور معامله‌گر، 9536 مایل باشد (که فاصله میان سرور معامله‌گر در توکیو و کارگزار در لندن است)، امکان ندارد که تأخیر کمتر از 32 هزارم ثانیه باشد؛ زیرا هیچ چیز سریعتر از سرعت نور نیست. در اینجا، دو جدول ارائه شده که تأخیر زمانی کارگزاران مشهور، بر اساس موقعیت‌های مکانی متفاوت را بیان می‌دارند (استفاده صرفاً جهت ارجاع است؛ بنابراین، برای خرید اشتراک VPS شرکت، عجله نکنید):

  • جدول 1 (سن دیگو، نیویورک، بریتانیا تا کارگزاران مختلف)
  • جدول 2 (ایالات متحده آمریکا و بریتانیا تا کارگزاران مختلف)


چنانچه EA اسکالپینگ را اجراء می‌کنید، هر هزارم ثانیه تأخیر می‌تواند دربردارنده هزینه باشد، بنابراین، شاید بهتر است برای رفع شکاف فاصله ISP چاره‌اندیشی نمایید. 

راه حل: اگر خواهان کاهش حتی‌الامکان تأخیر ISP تا کارگزار هستید، می‌توانید با کارگزار خود تماس حاصل نموده؛ و پرس و جو نمایید که آیا دارای سرور نزدیکتر به ISP شما هستند یا خیر؛ و آیا می‌توانند سرور خصوصی مجازی (VSP) را ایجاد نمایند که به سرور کارگزار ترجیحی شما نزدیکتر باشد. 

3. فناوری اجراء کارگزار

فناوری اجراء کارگزار در فارکس خرده‌فروشی، قابل تقسیم گسترده به دو نوع کارگزاران بازارگردان عمده (کارگزاران MM)- کسانی که تأمین کننده نقدینگی هستند- و کارگزاران STP/ECN اقلیت- کسانی که سفارش معامله‌گر را به مجموعه‌ای از تأمین کنندگان نقدینگی (بانک‌ها) مسیریابی می‌نمایند- است. شایان ذکر است که هر یک از این کارگزاران، به طور مجزا، و صرفاً در ارتباط با سرعت اجراء مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. 


کارگزار MM و امکان سریعترین اجراء

از منظر نظری، کارگزار بازارگردان (کارگزار MM) می‌تواند سریعترین شکل اجراء را به انجام رساند؛ زیرا کارگزار مذبور، سوی دیگر معامله در داخل - در عوض مسیریابی آن به خارج (یا وارد نمودن قیمت‌ها)- را از تأمین کنندگان نقدینگی که می‌توانند کارگزاران STP/ECN باشند، تقبل می‌نماید. از منظر عملی، یک بازارگردان، طرف دیگر برای تمام مواضع مشتری است؛ و از این رو، پیشنهاد دهنده مظنه دو جانبه (دو نرخ: خرید و فروش) است که منعکس کننده نرخ بانک هستند. 

در حالیکه کارگزار MM می‌تواند مواضع مخالف مشتری را در دفتر بانک جبران کند (یا از طریق LP ایشان تأمین طلبی ( هج) نماید)؛ ایشان معمولاً اولین کسانی هستند که طرف دیگر معامله مشتری را تقبل می‌کنند (یادداشت: این امر می‌تواند برای ایشان، بسیار سودمند باشد؛ زیرا که اکثر معامله‌گران، 95% اوقات، ضرر می‌دهند). جالب آنکه کارگزاران MM (همسان با خود بانک‌های MM)، به سمت نرخ‌های جاری قابل اجراء- در عوض درخواست برای الگوهای معاملاتی مظنه- حرکت نموده؛ و این امر، به مشتریان امکان می‌دهد که- در عوض پرس و جو برای معامله با نرخی که برای یک دوره زمانی "خوب" بوده، و حال کهنه گردیده- نرخ‌های فعّال را کلیک کنند که در زمان واقعی به روز می‌شوند. کارگزاران MM با نرخ‌های جاری قابل اجراء می‌توانند معاملات را در هزارم ثانیه پردازش کنند- اگر تنظیمات تأخیر در افزایه معامله‌گر مجازی را خاموش نموده باشند. معاملات بزرگتر از 5 لات استاندارد ممکن است تأخیر بیشتر را تجربه نمایند- زیرا کارگزار MM تصمیم می‌گیرد که چگونه این ریسک بیشتر را جبران نموده؛ و باطناً تصمیم می‌گیرد که آیا این امر قابل جبران در مقابل مواضع مشتری دگر، تأمین طلبی شده از طریق LP شریک، یا تأمین طلبی شده در مقابل سرمایه خود آن است یا خیر. معذلک، معمولاً اکثر معامله‌گران برخوردار از زمان اندک که معاملات مینی لات را به انجام می‌رسانند، ممکن است دریابند که امکان اجراء سریعتر معاملات ایشان با کارگزار صادق- بیش از کارگزار STP-ECN - میسر است (گرچه فناوری ایجاد رابط، به سرعت قادر به بستن این شکاف است). 


هشدار: کارگزار MM- تا زمانیکه بتوان کارگزاری صادق یافت- می‌تواند سریعترین قالب اجراء باشد. 

وسوسه زیادی برای استفاده از افزایه معامله‌گر مجازی (مبحث ذیل) برای کارگزاران MM وجود دارد که سبب تأخیر اجرای از پیش تعیین شده به میزان 5-1 ثانیه، و منجر به سایش قیمت مطلوب ایشان می‌گردد. 


کارگزاران STP/ECN و احتمال بیشتر اجرای قابل قبول و صادقانه 

کارگزاران STP/ECN، ، بهترین قیمت پیشنهادی و درخواستی از تأمین کنند(گان) نقدینگی را  به مذاکره می گذارند ( به جای اینکه از خودشان قیمت بدهند که این امر می تواند به سود یا زیان آنها تمام شود). 

نکته مثبت اینستکه،، احتمال کمتری وجود دارد که استفاده از افزایه مجازی علیه معامله‌گر صورت پذیرد- گرچه همچنان این احتمال وجود خواهد داشت. الگوی کسب و کار ایشان، عمل به عنوان واسطه‌گر در سفارش معامله‌گر، تلاش برای یافتن و تحویل بهترین قیمت از مجموعه تأمین کنندگان نقدینگی ست؛ و برای آن، اسپرد و/یا کارمزد دریافت می‌د‌‌ارند. از آن رو که ایشان، جانب دیگر معامله را نمی‌گیرند؛ کمتر علاقمند به مشاهده زیان کردن معامله‌گر هستند؛ بنابراین، تلاش می‌دارند تا برنده شوند. 


از جنبه منفی، به واسطه آنکه کارگزار STP/ECN، طرف مقابل مستقیم در قیمت‌ها نیست؛ (همچون الگوی کارگزار MM) ، اما به جای اینکه، به عنوان واسطه‌گر قیمت‌های ارائه شده از سوی تأمین کننده نقدینگی عمل کنند؛ گاهی ممکن است تحت تاثیر  شرایط تأخیر در جهان واقعی قرار گیرند. در برهه‌هایی، یک بازار می‌تواند به سرعت حرکت کند؛ و در این برهه‌های سریع، سفارش به قیمت بازار، از ناحیه تأخیرهای هزارم ثانیه متحمل آسیب شده؛ و سایش قیمتی جزئی، به واسطه تلاش و تقلا برای حفظ هماهنگی با قیمت‌های سریع‌التغییر وارد شده از تأمین کنندگان نقدینگی رخ خواهد داد. بالتبع، امکان اجراء در قیمتی که با کارگزار MM مشاهده می‌شود- که بازار ساختگی ایجاد می‌کند) میسر نیست (مگر بازاری که از نرخ‌های بانک منعکس می‌شود). 


نکته مهم:

کیفیت و سرعت اجراء میان کارگزاران STP/ECN، منوط به دو عامل پیرو، متفاوت است: 1) عمق تجمع نقدینگی، و 2) پیچیدگی فناوری ایجاد رابط. تعداد بیشتر و تنوع بالاتر تأمین کنندگان نقدینگی (خواه در قالب LP-های قراردادی یا LP-های ناشناس شکل دهنده تجمع ECN)، به معنای فناوری ایجاد رابط آسانتر جهت جریان ورودی، در هر لحظه مشخص، بهترین قیمت پیشنهادی از یک تأمین کننده و بهترین قیمت درخواستی از دیگری ست. اما تمام فناوری‌های نرم‌افزاری ایجاد رابط، یکسان طراحی نمی‌گردند. برخی از آنها، در شکار بهترین قیمت پیشنهادی از یک LP (یا وارد شدن) و قیمت درخواستی از LP دگر، بسیار پیچیده‌تر از دیگری عمل می‌نمایند. شواهد حاکی از آن است که نرم‌افزاری وجود دارد که قادر است به سرعت و به نحوی هوشمندانه، بهترین قیمت پیشنهادی را از یک LP و قیمت درخواستی از LP دگر را متمایز نموده و قاپیده؛ و اسپرد منفی را ارئه دهد . درست است، به درستی خواندید، اسپرد منفی! برای مثال، قیمت پیشنهادی ورودی EURUSD در 26436/1؛ و در همان لحظه، قیمت درخواستی کمتر در 26432/1 وارد شده (نتیجه: اسپرد 4/0- پیپ)، در عوض آنچه مشاهده می‌شود، که قیمت پیشنهادی در 26436/1 ارائه می‌شود، در همان زمان، قیمت درخواستی بالاتر 26448/1 عرضه  می‌شود (نتیجه: اسپرد2/1 پیپ). 

کار با کارگزاران STP/ECN با اسپرد های تقریباً نزدیک به صفر با تجمع نقدینگی عمیق و نرم‌افزار پیشرفته ایجاد رابط، می‌تواند سبب درآمدزایی بسیار از جهت اسپردهای انتخابی که ارائه میدهند، گردد؛ و بالتبع، احتمال تلاش برای کاهش اسپردها جهت شکست رقبا و کسب مشتریان بیشتر را بیشتر نموده؛ و احتمال استخدام افزایه معامله‌گر مجازی جهت قاپیدن پول بیشتر از معامله‌گران را کمتر دارد. 

کسانی با شرکایی دارای نقدینگی کمتر و نرم‌افزار ایجاد ارتباط پیچیده‌تر ممکن است بیشتر وسوسه گردند تا از افزایه معامله‌گر مجازی استفاده کنند. هر کارگزار STP/ECN – با تأثیر کمتر از همتای MM خود- می‌تواند افزایه معامله‌گر مجازی را برای ایجاد تأخیر از پیش تعیین شده، حتی صرفاً برای چند ثانیه، مورد استفاده قرار داده؛ و سبب سایش قیمت به میزان 2/0 پیپ یا بیشتر گردیده؛ و سود بیشتر برای خود (بالخص، آنچه قرار بوده است که سایش سودآور برای معامله‌گر باشد، و صرفاً سایش منفی را برای او در پی داشته) به ارمغان آورد. 

تفکر دگر: اگر نرم‌افزار ایجاد ارتباط STP/ECN نسبتاً کُند باشد؛ به نفع کارگزار عمل نموده، و ممکن است مشوقی اندک برای سریعتر نمودن آن وجود داشته باشد. در طی روز که مشتری اقدام به اجرای سفارش به قیمت بازار می‌نماید، و وقتی قابل جبران توسط تأمین کننده نقدینگی ست، قیمت‌ها دستخوش تغییر (بهتر یا بدتر) شده، و اگر قیمت به نفع مشتری حرکت کند (سایش مثبت)، کارگزار می‌تواند مظنه را در قیمت علامت زده شده توسط مشتری مظنه نموده (و قیمت بهتر را به جیب زده)؛ و اگر قیمت بر خلاف میل مشتری حرکت کند، کارگزار می‌تواند مظنه را در بدترین قیمت اعلان نماید. این مقوله، حقیقت آنچه توسط NFA پیرامون FXCM یافت شده است (رجوع به فصل 2# پیرامون سایش قیمت): FXCM، سایش قیمت مثبت مشتری خود را دزدیده، و در به روز رسانی نرم‌افزار الکترونیکی خود، به منظور سریعتر نمودن آن، قصور داشت. با افزایش تأخیرهای بیشتر نرم‌افزار، پتانسیل برای سایش قیمت (منفی یا مثبت) بیشتر شده، و بالتبع، سود بیشتر برای کارگزاری که خواهان سرقت سایش مثبت بود، به ارمغان آورد. 


4. افزایه معامله‌گر مجازی

آیا هرگز احساس کردید که کارگزارتان، در پی آسیب رساندن به شما ست؟ خوب، احتمالاً حق با شما ست. جستجویی گوگلی پیرامون افزایه معامله‌گر مجازی و 4MT انجام داده، و مطالب نتایج حاصله پیرامون این مقولات را مطالعه کنید. حقیقتاً هراس‌آور هستند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه افزایه معامله‌گر مجازی رجوع کنید.

مطلبی یافت نشد