با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
مقایسه Brokers found: 5
کارگزار آپشن ها
Capital Extend     رگولاتور:     FSA
پشتیبانی به زبان فارسی حساب اسلامی  
نظرات کاربران (91 )
اعتبار رگولاتور
محبوبیت برای مشتریان
سکو معاملاتی Meta Trader4 , Meta Trader5 , Web Trader , Mobile Trading
ارز حساب USD , EUR
Robo Forex     رگولاتور:     IFSC
پشتیبانی به زبان فارسی حساب اسلامی  
نظرات کاربران (115 )
اعتبار رگولاتور
محبوبیت برای مشتریان
سکو معاملاتی Meta Trader4 , Meta Trader5 , CTrader , Web Trader , Mobile Trading
ارز حساب USD , EUR
USFGFX     رگولاتور:     ASIC , FCA
پاداش     پشتیبانی به زبان فارسی حساب اسلامی  
نظرات کاربران (18 )
اعتبار رگولاتور
محبوبیت برای مشتریان
سکو معاملاتی Meta Trader4 , Meta Trader5 , Web Trader , Mobile Trading
ارز حساب AUD , USD , BTC
Forex Chief     رگولاتور:     vanuato
پاداش     پشتیبانی به زبان فارسی حساب اسلامی  
نظرات کاربران (9 )
اعتبار رگولاتور
محبوبیت برای مشتریان
سکو معاملاتی Meta Trader4 , Meta Trader5 , Web Trader , Mobile Trading
ارز حساب USD , GBP , EUR , JPY , CHF
CoinEX     رگولاتور:     ندارد
پشتیبانی به زبان فارسی حساب اسلامی  
نظرات کاربران (0 )
اعتبار رگولاتور
محبوبیت برای مشتریان
سکو معاملاتی Web Trader
ارز حساب