با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

چشم انداز FOMC

چشم انداز FOMC : این احتمال وجود دارد که آقای پاول در ماه ژوئیه کاهشی در ارقام ایجاد نماید .

در اواسط دسامبر، فدرال رزرو نرخ بهره را برای نهمین بار در این دوره افزایش داد و اشاره کرد که سیاست گذاران در پی آن هستند که در طی سال 2019 به میزان دو برابر آمار را افزایش دهند. اکنون پس از افزایش درگیری تجاری شدید میان دو اقتصاد بزرگ جهانی  (چین و آمریکا)و با توجه به کاهش مداوم ارقام تورمی ، نرخ بهره تا پایان سال، چندین بار کاهش می یابد

همان طور که نمودار بالا نشان می دهد، رشد اقتصادی یک ضرورت فوری برای بانک مرکزی نیست، اما حذف شاخص های تورمی قطعا ضرورت است. از ماه مارس گذشته، تا سه سال آینده هیچ عضوی انتظار کاهش نرخ در هیچ سطحی را نداشت و با اطلاعاتی که معمولا در سطح پایدار نگه داشته می شود، فوریتی برای کاهش سریع نرخ  وجود ندارد. در عوض، FOMCو پاول ممکن است از جلسه چهارشنبه برای تعیین کاهش بالقوه نرخ در ماه آینده استفاده کنند.

موارد مورد انتظار

• بانک مرکزی ممکن است در بیانیه خود اصطلاحاتی را جایگزین کند مثلا بگوید کمیته برای حفظ رشد اقتصادی "به طرز مناسبی فعالیت خواهد کرد" (به جای "بیمار بودن اقتصاد" تنظیم سیاست) را بکار بگیرد.

• "مدیریت بیانیه ها" تغییر یا  به روزرسانی بیانیه (مثلا درآمدهای بازار کار "تعدیل شده"، خطرات ناشی از کاهش نرخ تجاری و غیره)

• سیاستگذاران همچنین ممکن است پیش بینی نرخ اصلی تورم PCE (هزینه مصرف شخصی) را برای باقیمانده سال (1.8٪) و در سال 2020 به میزان (2.0٪) تجدید نظر کنند.

• تغییر بیشتر "ارقام" به منظور رسیدن به کاهش نرخ تا پایان سال.

این تغییرات هنوز هم تفاوت چشمگیری بین انتظارات معامله گران و پیش بینی بانک فدرال رزرو، قیمت گذاری بازار ایجاد نموده و تا پایان سال موضوعی مهم برای مطالعه خواهد بود.

واکنش محتمل بازار 

در صورت احتمال (اندک ) تغییر یا کاهش نرخ،  فردا  می توانیم جهش جزئی در دلار و تنزل در سهام آمریکا ببینیم ،اما در صورتیکه  فدرال رزرو ثابت بماند ، واکنش مهم به آنچه بستگی دارد که بیانیه، پیش بینی های اقتصادی و کنفرانس مطبوعاتی پاول در ادامه سال 2019 نشان می دهد.

پیش بینی می شود که معامله گران تا پایان سال سه برابر کاهش نرخ داشته باشند. حتی در بهترین سناریو و نرخ بهره بدون کاهش ، عکس العمل مناسب نسبت به این انتظارات برای بانک فدرال دشوار خواهد بود.به عبارت دیگر، چنانچه بانک فدرال  در بیانیه خود لحن ملایمی در پیش بگیرد، دلار ممکن است تنزل کوتاه مدتی را تجربه نماید ،  اما شگفت زده نخواهیم شد که قیمت دلار در نیمه دوم هفته بهبود پیدا کند، زیرا معامله گران مجددا این جلسه را تا آخر سال دوباره ارزیابی می نمایند .