با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

نرخ هدف FOMC آمریکا

اطلاعات دریافت شده از زمان نشست کمیته بازار آزاد فدرال در ماه سپتامبر نشان می دهد که بازار کار همچنان قوی است و فعالیت اقتصادی با سرعت متوسط رو به افزایش است. به طور متوسط در ماه های اخیر دستاوردهای شغلی کاملاً مناسب بوده است و نرخ بیکاری همچنان پایین است. گرچه هزینه های خانوار با سرعت زیادی رو به افزایش است ، اما سرمایه گذاری ثابت در تجارت و صادرات ضعیف است. بر اساس گزارش 12 ماهه ، تورم کلی اقتصادی و تورم برای کالاهای غیر از مواد غذایی و انرژی زیر 2 درصد است. اقدامات بازار برای جبران تورم درصد پائینی را نشان می دهد. اقدامات مبتنی بر نظرسنجی و انتظارات تورم طولانی مدت تغییر چندانی را نشان نمی دهد.
 
 
طبق توافق قانونی ، کمیته در تلاش است تا رسیدن به حداکثر سطح اشتغال و ثبات قیمت را تقویت کند. با توجه به پیامدهای تحولات جهانی برای چشم انداز اقتصادی و همچنین فشارهای تورمی خاموش ، کمیته تصمیم گرفت محدوده نرخ هدف برای نرخ صندوق های فدرال را از 2/1- 1 به 4/3 تا 1 درصد کاهش دهد. این اقدام از دیدگاه کمیته حمایت می کند و توسعه پایدار فعالیت اقتصادی ، شرایط بازار کار و تورم در نزدیکی هدف متقارن 2 درصد نتیجه محتمل آن است ، اما ابهاماتی در مورد این چشم انداز باقی مانده است. کمیته همچنان با ارزیابی مسیر مناسب برای تعیین دامنه هدف برای نرخ صندوق های فدرال ، پیامدهای اطلاعات دریافتی را برای چشم انداز اقتصادی خواهد سنجید

در تعیین زمان و میزان تعدیل های آینده محدوده هدف برای نرخ صندوق های فدرال ، کمیته شرایط اقتصادی تحقق یافته و مورد انتظار را مورد بررسی قرار می دهد و نسبت به تعیین حداکثر هدف اشتغال و هدف متقارن تورم 2 درصد جوانب را مورد  ارزیابی قرار می دهداین ارزیابی طیف گسترده ای از اطلاعات مانند شرایط بازار کار ، شاخص های فشار تورمی و انتظارات تورمی ، و آمار و گزارش های مربوط به تحولات مالی و بین المللی را در نظر می گیرد .
 
 
شخصیت هائی مانند جروم پائول ، رئیس سیاست پولی،جان سی ویلیامز ، معاون رئیس میشل دبلیو بومن؛ لائل  برینارد؛ جیمز بولارد؛ ریچارد اچ. کلاریا؛ چارلز ال ایوانز؛ و رندال کی.کوئرلز رای موافق خود را اعلام داشتند درصورتیکه ایستر جورج و اریک اسروزنگرن ، در این جلسه ترجیح دادند دامنه نرخ هدف را 4/3-1 درصد تا 2 درصد حفظ کنند و جزو افرادی بودند  که آرائی علیه این اقدام اظهار داشتند .

Hannah Sadr

Proficient Forex


کاربر ناشناس 2021-05-23 09:50:09

<a href=http://vsviagrav.com/>over the counter generic viagra

کاربر ناشناس 2021-06-10 01:25:48

<a href=http://vskamagrav.com>what is kamagra oral gel

کاربر ناشناس 2021-07-04 18:47:17

<a href=http://fcialisj.com/>cialis 40 mg</a>

کاربر ناشناس 2021-07-16 07:49:54

<a href=http://priligyset.com/>dapoxetine pills sold in america</a>

کاربر ناشناس 2021-08-02 14:44:41

<a href=http://cialiswwshop.com/>cialis cheapest online prices</a>

کاربر ناشناس 2021-08-25 06:58:40

<a href=https://cialiswwshop.com/>cialis from india</a>