با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

فاز اول توافقنامه تجاری چین و آمریکا

پکن ممکن است هیاتی به سرپرستی معاون نخست وزیر "لیو هو" ، به عنوان مذاکره کننده برتر چین ، برای نهایی کردن توافق نامه کتبی اعزام کند که توسط روسای جمهور دو کشور در اجلاس همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در ماه آینده در شیلی مورد امضا قرار گیرد. چین همچنین می خواهد ترامپ علاوه بر افزایش تعرفه این هفته و افزایش در ماه دسامبر را نیز لغو کند، مسئله ایی که دولت هنوز تصویب نکرده است.
 
 
در پی افزایش بدبینی سرمایه گذاران از نتایج مذاکرات S&P 500و  معاملات آتی کاهش یافتند ، Stoxx 600 اروپا سقوط کرد ، همچین ین صعود داشت. یوان بخش عمده ای از سودهای اولیه حاصل از تجارت خارجی  را از دست داد.
 
 
ایالات متحده و چین طی مذاکرات هفته گذشته پیرامون نزدیک شدن به توافقنامه ایی دوجانبه و امضاء اسناد آن اظهاراتی اعلام کردند اند. ترامپ گفت: "ما تقریباً به توافقی رسیده ایم که باید مکتوب شود" و اظهار داشت که ممکن است چندین هفته دیگر مذاکره بطول بیانجامد. وزیر بازرگانی چین گفت كه "دو طرف پیشرفت قابل ملاحظه ای كرده اند" و "توافق كردند كه در جهت یک موافقتنامه نهایی با همكار ی كنند."اما خبرگزاری دولتی شینوا از انتشار توافقنامه ای نام نبرد.
 
 
استیون مانوچین وزیر خزانه داری ، روز دوشنبه در مصاحبه ای با CNBC ، گفت كه او انتظار دارد كه مقامات در هفته های آتی همكاری كنند تا مرحله اول توافقنامه آماده امضاء برای هر دو طرف باشد. اگر این اتفاق نیفتد ، وضع مالیات جدید واردات ایالات متحده بر محصولات چینی از 15 دسامبر اعمال می شود.

Hannah Sadr 

Proficient Forex

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:20

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:25

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:28

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:01

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:03

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:05

mfI9mLmc

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:05

-1 OR 2+990-990-1=0+0+0+1 --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:05

-1 OR 2+568-568-1=0+0+0+1

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:05

-1' OR 2+385-385-1=0+0+0+1 --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:06

-1' OR 2+791-791-1=0+0+0+1 or 'io3Opp1U'='

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:06

-1" OR 2+267-267-1=0+0+0+1 --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:09

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:11

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:14

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:16

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:19

-1; waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:23

1 waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:26

sQvbgxQH'; waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:28

-5 OR 287=(SELECT 287 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:31

-5) OR 784=(SELECT 784 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:33

-1)) OR 566=(SELECT 566 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:36

qi7mTP3n' OR 607=(SELECT 607 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:38

LuCxXIsC') OR 14=(SELECT 14 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:41

AudD8ruk')) OR 215=(SELECT 215 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:44

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:46

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:46

1'"

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:46

@@pAyPm

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:49

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:51

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:53

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:53

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:54

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:54

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:54

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:55

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:57

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:59

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:02

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:04

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:08

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:10

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:13

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:15

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:18

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:20

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:20

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:21

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:23

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:26

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:28

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:29

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:29

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:29

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:29

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:30

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:32

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:35

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:37

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:40

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:42

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:45

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:48

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:50

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:53

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:56

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:59

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:01

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:04

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:07

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:08

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:10

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:11

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:11

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:37:23

555