با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

سیگنالهای تکنیکی


ما معمولا حرکات اخیر قیمت و شرایط  تکنیکی برخی از ارزهای اصلی و سایر ابزارهایی را که اغلب توسط همان نیروهای کلان هدایت می شوند را مرور می کنیم ، به امید اینکه بتوانیم سیگنال های اساسی را شناسایی کنیم ، که بر بازار ارز تأثیر می گذارند. نکته این است که اقداماتی که برای خنثی کردن عملکرد قیمت ثبت شده در پایان سال گذشته انجام شده است. و آن مرحله به پایان رسیده است. 


شاخص دلار: 

شاخص دلار در سال نو از رقم ۹۶.۳۵ صعود کرد و اندکی قبل از اطلاعات ناامید کننده اشتغال ایالات متحده ، در نزدیکی ۹۷.۶۰ قرار گرفتاین روند کمی بعد معکوس شد و الگوی نمودار شمعی شوتینگ استار را  در حالت تعلیق در جای خود قرار گرفتاگرچه  MACD Stochastic کند هنوز هم بالاتر حرکت می کنند ، اما با توجه به عملکرد قیمت ممکن است این به معنای حرکت  باشددر صورتیکه مرحله اخیر حرکتی بازگشتی باشد، ۹۷.۰۰ الی ۹۶.۸۰ هدف های تقریبی را ارائه می کننداز اواسط اکتبر تا اواسط ماه دسامبر ، شاخص دلار بیشتر به سطح معاملاتی۹۷.۰۰ - ۹۸.۵۰ محدود شدبه نظر می رسد از ماه گذشته محدوده قیمت جدید ۹۶.۵۰ - ۹۷.۰۰ پیدا کرده است.


یورو: 

پس از سقوط به پایین ترین نرخ ۲.۵ هفته ای در آخر هفته (۱.۱۰۸۰ دلار) ، یورو با کمک داده های ناامیدکننده اشتغال ایالات متحده وآمار ارقام خوب تولیدات صنعتی اروپا ، بیشتر معکوس شدمیانگین حرکت ۵، ۲۰و ۲۰۰ روزه نزدیک به ۱.۱۱۴۰ دلار همگرا است ، که تقریباً با هدف بازگشتی (۳۸.۲) روند نزولی از سال نو مطابقت داردشاخص های تکنیکی پشتیبانی نداشته ، اما خریدهای که بعد از حرکت بازگشتی کلیدی در آخر هفته انجام شده ، می توانند یورو را به سمت ۱.۱۱۸۰ دلار سوق دهد.


ین: 

دلار در اواسط هفته گذشته هنگامی که خرد جمعی بازار این بود که درگیری ایالات متحده و ایران به موقعیت حاد و مزمن باقی می ماند ، معکوس شد روندی صعودی دلار از پایین ترین سطح سه ماهه (تقریبا ۱۰۷.۶۵ ین) تا انتهای بالای محدوده معاملات هفت ماهه  (تقریبا ۱۰۹.۷۰ ین) تداوم یافت، جایی که میانگین حرکت ۲۰۰ روزه در آن یافت می شودبه نظر می رسد حرکت در جهت شکست روند صعودی است ، اما گزارش مشاغل ایالات متحده ، کاهش نرخ اهمیت مقاومت را تقویت می کندیعنی ، اندیکاتور های تکنیکی از روند صعودی حمایت می کنندشکست بالای آن احتمالاً باعث متوقف شدن و شروع خرید های جدیدی می شود که می تواند دلار  را به سمت ۱۱۰.۷۰  بالا ببرد.


پوند استرلینگ : 

که اخیراً انعطاف پذیری نشان داده ، در هفته جدید ریزش چهار روزه ایی نشان داده استدر هفت جلسه از هشت جلسه گذشته پس از شش دوره روند صعودی افت نشان داده است و یک ریزش  ۵ روزه را به پایان می رساندبه نظر می رسد بازار در حال ارزیابی مجدد چشم انداز سیاست پولی انگلستان استعملکرد ضمنی قرارداد آتی ماه  ژوئن در هشت هفته گذشته به میزان هشت واحد پایه کاهش یافته استبه نظر می رسد پوند استرلینگ  بین ارقام مدیران دارایی ها و عدم اطمینان براگزیت از یک طرف و ریسکهای کم ارزش برای کاهش نرخ و عدم قطعیت براگزیت از طرف دیگر گرفتار شده استدر ابتدای ماه نزدیک به ۱.۳۳ دلار متوقف شد و هفته گذشته در برابر خط حمایت ۱.۳۰ دلار قرار گرفت. اندیکاتور های تکنیکی در تلاش اند تا از وسط محدوده روند را تغییر جهت بدهند.   چنانچه دلار آمریکا تقویت شود ، پوند استرلینگ ممکن است توان پیشروی نداشته باشد محدوده کوتاه مدت احتمالاً ۱.۲۹ - ۱.۳۰ دلار است.


دلار کانادا: 

به نظر می رسد که نرخ فروش دلار آمریکا حوالی ۱.۲۹۵۰ پایان ریزش دلار آمریکا  که در اوایل ماه دسامبر از بالای ۱.۳۳۰۰ شروع شده بود را مشخص می نمایدبا واکنشهای ژئوپلیتیکی و داده های نچندان بالای کانادا ، به طور خلاصه دلار آمریکا بالای  ۱.۳۱۰۰ قرار گرفت تا حرکت اصلاحی  نزولی (۳۸.۲٪) اخیر را تکمیل نماید اختلاف داده های اشتغال ، صعود  دلار آمریکا را متوقف می کنند ، اما شکست آن در نزدیکی منطقه تکنیکی مهم که از ۱.۳۰۰۰ تا ۱.۳۰۳۰ امتداد دارد  را حمایت می کند. اندیکاتورهای  تکنیکی نشانگر صعود بیشتر دلار آمریکا هستندهدف اصلاحی بعدی نزدیک ۱.۳۱۴۰ و سپس ۱.۳۱۸۰ است.


دلار استرالیا: 

پس از حرکت صعودی تا حدود ۰.۷۰۳۰ دلار در سال نو ، دلار استرالیا به رقمی در حدود ۰.۶۸۵۰ دلار تنزل یافتپیش از تعطیلات آخر هفته ، دلار استرالیا به لطف دلار آمریکای نچندان بالا  در محدوده ۰.۶۹۱۰ معامله شد و فقط از درصد اصلاحی فیبوناچی (۳۸.۲٪) امسال گذشت. خریدهای بعد هفته آینده می توانند قبل از مواجهه با سطح مقاومت معنادار ، محدوده۰.۶۹۳۵ الی ۰.۶۹۵۵ را ببینندبا این حال ، به نظر می رسد  اندیکاتورهای تکنیکی روند نزولی  را تائید نمایند.


پزو مکزیک: 

پزو از آنچه انتظار می رود قوی تر به حرکت ادامه می دهدبازده واقعی و اسمی باعث تقویت ارزش پزو می شوددلار در پایین ترین نرخ سال گذشته نزدیک به ۱۸.۷۵ قرار گرفت و ممکن است به سمت پایین ترین ۱۸.۴۰ - ۱۸.۵۰ حرکت کندتنزل پنج هفته ای در شش سال گذشته باعث شده است تا اندیکاتورهای تکنیکی امتداد نیافته و نتوانند به سمت بالاتر بروندو معاملات در یک ماه بالاتر از ۱۹.۰۰بسته نشده استاین موضوع احتمالاً نشانگر این مطلب است که نرخ پایین کوتاه مدت  در راه است.


یوان چین: 

دلار در هفته گذشته برای نخستین بار در ۸ ماه به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود در برابر یوان به ۶.۹۵۲۵ سقوط کرددلار از شب کریسمس بالای ۷.۰ معامله نشده استاعتقاد بر این است که این ارز به عمد مدیریت و تعدیل می شود. (بدون مداخله مستقیم) ، این مسئله محرز است که سیاست گذاران بانک مرکزی چین برای تسکین و تقویت بیشتر یوان تلاش نمی کنند . رقم   ۶.۹۰تراکم گذشته و حمایت روانی را ارائه می دهدتقویت بیشتر یوان ممکن است قبل از سال نو قمری (۲۵ ژانویه ، سال موش) تحمل شود.


طلا: 

ترس از درگیری گسترده تر بین ایالات متحده و ایران ، قیمت این فلز براق را به بالای ۱۶۰۰ دلار رساند ، اما به سرعت اسپاسم بازار پایان یافت و بدون افزایش بیشتر ، تثبیت  و به ۱۵۴۰.۳۰ دلار سقوط کرد. حتی ممکن است در اوایل هفته آینده برخی از خریدها تداوم داشته باشد، مقاومت در منطقه ۱۵۷۵ الی ۱۵۸۵ دلار ممکن است ادامه داشته باشد Stochastic  کند اختلاف واضح روند نزولی را  نشان می دهد . و به نظر می رسد قله MACD در جلسات آینده در وضعیت پایین تری قرار خواهد گرفت. و ثبات در راه است.
 
نفت: 

قیمت نفت خام از اوایل ماه اکتبر هنگامی که نزدیک به ۵۰ دلار در هر بشکه رسید ، روند افزایشی داشته است. این حرکت با اقدام به اعتصابات در ایالات متحده به پایان رسید که  نفت خام وست تگزاس در ماه فوریه حداکثر ۶۵.۶۵ دلار افزایش یافت و با قدرت از این روند بازگشت. بازگشت کلیدی در میانه فروش که باعث کاهش ضرر در حدود ۵۸.۶۵ دلار شد و در نزدیکی بولینگر باند پایین (۵۸.۵۵ پوند) قرار گرفت. این پیشروی پنج هفته ای تنزلی کمی بیشتر از ۶٪ بود . ام ای سی دی و استوکستیک کند در حال سقوط هستند و دلیلی  بر تداوم  نرخ پایین  ارائه نمی نماید. نمودارحمایتی  در حدود ۵۸ دلار وجود دارد ، و میانگین حرکت ۲۰۰ روزه نزدیک به ۵۷.۳۵ دلار است.


نرخ های ایالات متحده: 

بی ثباتی ممکن است  ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی و گزارش اشتغال ناامیدکننده نباشد.امری که موجب شد  عملکرد اوراق بهادار  ۱۰ ساله ایالات متحده از محدوده ۱.۷۰٪ - ۱.۹۰٪  خارج شود و در نرخ ۲۱ ماه گذشته محدود شود. هنگامی که گفته شد همه چیز انجام شده ، در دو هفته گذشته حدود سه عملکرد اوراق هفته گذشته پس از افت ۱۳ پوینتی  سه واحد افزایش یافت. معاملات آتی در ماه مارس در اواسط هفته گذشته مقدار زیادی طی یک روز فرونشست ، اما پیگیری از طریق فروش محدود بود و به نظر می رسد گزارش اشتغال به پایین آمدن قیمت ها کمک می کند. این قرارداد هفته بی ثبات را در محدوده ۱۳۰ - ۱۲۸  نگهداشت که از اوایل نوامبر بر بازار حاکم بود. اندیکاتورهای  تکنیکی سیگنال هایی قوی ایجاد نمی کنند. همانطور که مشکوک بودیم ، سرمایه گذاران از گزارش اشتغال به این نتیجه رسیدند که مقامات فدرال رزرو متقاعد نمی شوند که این یک روند چشمگیر تازه است. در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ قراردادهای آتی صندوق های فدرال پس از داده های مشاغل در ۱.۳۶٪ تقریباً بدون تغییر بود. منحنی عملکرد ۲-۱۰ سال در هفته گذشته حدود ۲۵ واحد  تغییر داشت  . به نظر می رسد که  با انتشار اخبار شاخص قیمت مصرف کنندگان تغییرات بیشتری هم  خواهد داشت ، هفته آینده ممکن است آن را به چالش بکشد.


SP500: 

پس از داده های اشتغال ، S&P 500 رکورد  جدید (۲۹۸۲) را ثبت کرد ، که قبل از معکوس شدن و پایین آمدن سطح روز قبل  خود نمایی کرد. با این حال ، نرخ بسته شدن سفارشات دوباره به محدوده روز پنجشنبه بازگشت، و نشانگر حرکت بازگشتی کلیدی منفی است صنایع داو در زیر سطح قیمت پنجشنبه آخر هفته قرار گرفت و شکل گیری حرکت معکوس بالقوه ایی را رقم زد. با این وجود ، نگرش شدید قیمت به دلیل تنش افزایش یافته ژئوپلیتیک به  این معنی است که سرمایه گذاران هنوز هم به شدت تمایل به خرید در حرکت بازگشتی دارند. همچنین بدان معنی است که بسیاری از آنها VIX را نیز با قیمت های اضافی به فروش می رسانندVIX نزدیک به سه ماه بالای رقم 16 بسته نشده است. اندیکاتورهای تکنیکی  رسم شده صعود جدید را تأیید نکرده اند. اخبار بنیادی در مورد نقدینگی و نرخ بهره نیز به طور فزاینده ای نگران کننده است. گزارش وال استریت ژورنال را اخیراً توسط جیمز مک کینتوش در نظر بگیرید که نشان داده است که تقریباً ۴۰٪ از شرکتهایی که در صرافی های ایالات متحده تجارت می کنند ، در سال گذشته ضرر  داده اند که بالاترین میزان حباب مربوط به "داتکام" است. هر چند شکست زمانی قانع کننده است که بالای محدوده ۳۲۰۰را نشان دهد و تائیدکننده روند صعودی محسوب شود .

Powered by Froala Editor