با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

خود پرداز بیت کوین در فرودگاه آمریکا

فرودگاه بین المللی میامی اولین دستگاه خودپرداز بیت کوین خود را راه اندازی می نماید

شرکت خودپرداز  بیت کوین بیتستاپ یکی از ماشین های خودپرداز خود  را در فرودگاه بین المللی میامی نصب کرد و این خبر را در بیانیه مطبوعاتی در 15 اکتبر منتشر کرد.
 
 گزارش شده است که دستگاه خودپرداز بیت کوین در محوطه G در کنار گیت 16 نصب شده است و به مشتریان این امکان را می دهد که با بیت کوین خریداری کنند.


 یک موقعیت استراتژیک
 
 با توجه به اینکه فرودگاه میامی سومین فرودگاه شلوغ ایالات متحده برای جابجای مسافران بین المللی است، این شرکت ادعا می کند که این موقعیت مکانی برای این ماشین استراتژیک است. در این اطلاعیه آمده است: فرودگاه بین المللی میامی "بزرگترین دروازه بین ایالات متحده و آمریکای لاتین و یکی از بزرگترین قطب های هواپیمایی در ایالات متحده است".


 بیت کوین برای مسافران مفید است
 
 "داوگ کاریلو "، بنیانگذار و مدیر ارشد استراتژی بیتستاپ توضیح می دهد که بیت کوین برای مسافران مفید است".
 
 وی گفت: " بیشتر افراد برای راحتی و امنیت ترجیح می دهند به جای پول نقد با بیت کوین سفر کنند. هنگام مسافرت داخلی و خارجی ،فرودگاه بین المللی میامی مکان مناسبی برای مشتریان است تا بتوانند دلار خود را به بیت کوین و برعکس در تبدیل کنند.
 
 در آخر ، "بیتستاپ" متذکر می شود که این دستگاه صدو سی ام در ایالات متحده است و هدف این است که به تعداد این  دستگاه  های خودپرداز بیت کوین  نصب شده تا پایان سال 2020 به 500 می رسد.
 
 به گزارش کوین تلگراف در ژوئن ، در آن زمان تعداد کل دستگاههای خودپرداز بیت کوین در سراسر جهان برای اولین بار به 5000 عدد رسید. و در زمان این گزارش ، 5756 دستگاه در سراسر جهان وجود دارد.

Hannah Sadr

Proficient Forex

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:20

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:22

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:24

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:00

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:02

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:04

HbPKM2tV

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:04

-1 OR 2+93-93-1=0+0+0+1 --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:05

-1 OR 2+747-747-1=0+0+0+1

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:05

-1' OR 2+104-104-1=0+0+0+1 --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:05

-1' OR 2+155-155-1=0+0+0+1 or 'R6gjFwMq'='

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:06

-1" OR 2+970-970-1=0+0+0+1 --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:08

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:10

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:13

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:15

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:18

-1; waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:20

-1); waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:23

1 waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:25

QxibNKlN'; waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:28

-5 OR 170=(SELECT 170 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:30

-5) OR 932=(SELECT 932 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:33

-1)) OR 473=(SELECT 473 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:35

zTMwWB9Z' OR 624=(SELECT 624 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:37

pC5ejWDd') OR 810=(SELECT 810 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:40

tcVvfItl')) OR 773=(SELECT 773 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:42

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:45

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:45

1'"

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:46

@@7jY7x

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:48

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:50

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:52

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:52

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:53

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:53

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:53

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:54

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:56

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:58

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:01

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:04

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:07

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:09

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:11

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:14

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:17

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:19

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:19

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:20

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:22

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:25

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:27

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:27

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:27

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:28

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:28

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:28

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:31

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:33

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:36

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:38

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:41

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:44

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:47

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:49

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:52

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:55

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:57

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:00

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:02

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:05

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:07

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:09

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:10

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:10

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:37:23

555