با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

تضعیف اقتصاد و کاهش نرخ بهره بانکها

به دلیل تضعیف اقتصاد استرالیا ، امروز نرخ بهره دوباره کاهش یافت
 
 
بانک مرکزی استرالیا در جلسه اکتبر ، مطابق با اجماع ، بار دیگر نرخ بهره را کاهش داد.
 
پس از گذشت یک ماه داده های حاکی از ضعف اقتصاد استرالیا ، چهار بانک بزرگ استرالیا در کاهش نرخ بانکها از  1٪ به0.75% پیش دستی کردند.
 
بدون رشد آمار دستمزدها، درآمد و اقتصاد بعید به نظر می رسد بانک مرکزی استرالیا از تاثیرات این روند مستثنی باشد.
 
 
بانک مرکزی استرالیا در جلسه اکتبر سه شنبه بار دیگر نرخ رسمی بهره را کاهش داد.
 
 
در جهت تلاش برای حمایت بیشتر از اقتصاد بیمار استرالیا ، بانک مرکزی این کشور تصمیم به کاهش نرخ از 1٪ تا 0.75٪ داشت.
 
 "
فیلیپ لوئی" رئیس بانک ذخایر استرالیا در بیانیه خود در نشست اکتبر گفت: "هنگامیکه چشم انداز اقتصاد جهانی منطقی باقی بماند ریسک حرکت به سمت روند نزولی بوجود خواهد آمد."
 
 "
اختلافات تجاری و فناوری ایالات متحده و چین بر جریان سرمایه گذاری های بین المللی تأثیر می گذارد. در عین حال ، در اکثر اقتصادهای پیشرفته ، نرخ تورم پایین باقی مانده ، گرچه تورم همچنان پائین است. "
 
 
پس از شروع کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن ، این سومین کاهش در سال جاری است.
 
 
کاهش 0.25 درصدی روز سه شنبه ، نرخ رسمی بهره را به 0.75٪ می رساند ،که  از 1.5٪ در ماه مه به نصف رسیده است- سطحی که بیش از دو سال در آن ثابت نگه داشته شده بود.
 
 
بیش از سه چهارم اقتصادهای بزرگ، از جمله هر چهار بانک بزرگ جهانی، قبل از این تصمیمات به بلومبرگ گفتند که اقدام به کاهش نرخ بهره را تسریع کرده اند.اکثریت بازار بر این عقیده بودند که بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره اش را حداقل تا نوامبر ثابت  نگه خواهد داشت.
 
الکس جوینر ، اقتصاددان ارشد IFM ، یکی از افرادی بود که این موضوع را برای بانک مرکزی استرالیا پیش بینی کرده بود ، اما دیگر اقتصاددانان نظری خلاف این مطلب اظهار داشتند .
 
 
انتظار می رود بانک مرکزی استرالیا دوباره در ماه فوریه نرخ بهره را کاهش دهد

Hannah Sadr

Proficient Forex

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:20

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:46

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:48

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:21

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:24

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:26

YSczh0gC

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:26

-1 OR 2+529-529-1=0+0+0+1 --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:27

-1 OR 2+383-383-1=0+0+0+1

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:27

-1' OR 2+993-993-1=0+0+0+1 --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:27

-1' OR 2+52-52-1=0+0+0+1 or '5OQEcwL7'='

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:28

-1" OR 2+270-270-1=0+0+0+1 --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:30

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:33

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:35

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:38

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:40

-1; waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:43

-1); waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:46

1 waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:48

Um2zyZqV'; waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:51

-5 OR 976=(SELECT 976 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:53

-5) OR 112=(SELECT 112 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:56

-1)) OR 762=(SELECT 762 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:07:59

DZdOu06J' OR 319=(SELECT 319 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:01

LrYG13x2') OR 340=(SELECT 340 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:04

9SEE2Tt8')) OR 304=(SELECT 304 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:07

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:09

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:09

1'"

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:10

@@psT3k

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:12

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:14

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:16

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:16

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:16

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:17

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:17

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:17

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:19

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:22

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:25

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:27

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:29

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:32

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:35

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:37

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:40

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:42

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:42

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:43

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:45

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:47

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:49

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:50

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:50

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:50

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:51

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:51

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:53

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:56

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:58

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:01

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:04

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:06

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:08

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:11

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:13

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:16

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:18

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:21

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:23

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:26

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:28

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:30

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:30

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:31

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:37:24

555