با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

بانک کانادا نرخ بهره شبانه را ثابت نگه داشت

با افزایش درگیری تجاری ایالات متحده و چین ، معاملات جهانی منعقد شده و سرمایه گذاری تضعیف شد. تبعات این مسئله در گزارش سیاست پولی (MPR) بانک  در ژوئیه پیش بینی می شد ، در عین حال ، رشد اقتصادی ایالات متحده با آمار شاخص قیمت مصرف کنندگان و هزینه های دولت ، تعدیل و همچنان پایدار ماند. با افزایش نگرانی ها در مورد چشم انداز رشد اقتصاد جهانی ، قیمت کالاها کاهش یافت. این نگرانی ها ، همراه با سیاست های برخی از بانک های مرکزی ، بازده اوراق قرضه را به پایین ترین نرخ تاریخی رساند و بسوی منحنی بازده معکوس سوق داد، از این جمله می توان بانک کانادا را برشمرد.


در کانادا ، آمار رشد اقتصادی در سه ماهه دوم قوی بود و آمار ماه ژوئیه فراتر از حد انتظارات بود ، گرچه انتظار می رود این آمار خوب موقتی باشد. رشد مجدد در پی آمار قوی تولیدات انرژی و رشد نسبتا خوب صادرات صورت گرفت ، آمار فوق در سه ماهه اول عملکرد بسیار ضعیفی داشتند . عملکرد آمار مسکن سریعتر از آنچه پیش بینی می شد ، دوباره تقویت شد و تقاضای مسکن رو به افزایش گذاشت این آمار توسط نرخ پایین وام ها پشتیبانی می شود. این مسئله سطح بدهی خانوار را اضافه می کند ، با اینحال قوانین ضمانت نامه های وام مانع از آسیب پذیری  خانوارها می شود. دستمزدها بیشتر شده است و درآمد مشاغل افزایش یافت ، اما هزینه های مصرف کنندگان در این فصل  بطور غیر منتظره ای معتدل بود. با افزایش عدم قطعیت تجاری ،سرمایه گذاری تجاری پس از آمار خوب فصل اول ، به شدت کاهش یافت. با توجه به این ترکیب رشد بانک ، انتظار می رود فعالیت اقتصادی در نیمه دوم سال کاهش یابد.


تورم هدف 2 درصد است. شاخص تورم قیمت مصرف کنندگان در ماه ژوئیه به دلیل تاثیر عوامل موقتی از حد مورد انتظار بیشتر بود. این شامل قیمت های بالای مسافرت های هوایی ، تلفن های همراه و برخی از مواد غذایی است که تأثیر قیمت پایین بنزین را جبران می کند. آمار شاخص تورم تقریباً حدود 2 درصد باقی می ماند.


در مجموع ، اقتصاد کانادا عملکردی نزدیک به پتانسیل دارد و آمار تورم در رقم هدف قرار دارد. با این حال ، تشدید درگیری های تجاری و عدم اطمینان ناشی از آن ، به اقتصاد جهانی و کانادا آسیب می رساند. در این زمینه ، میزان فعلی محرک سیاست پولی مناسب است. بانکها با توجه به داده های دریافتی ، برای به روزرسانی پیش بینی خود تلاش می کنند ، شورای دولت توجه ویژه ای به تحولات جهانی و تأثیر آنها در چشم انداز رشد و تورم کانادا خواهد داشت.

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:21

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:08

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:10

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:41

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:42

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:44

27zlvPs5

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:45

-1 OR 2+144-144-1=0+0+0+1 --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:45

-1 OR 2+427-427-1=0+0+0+1

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:45

-1' OR 2+57-57-1=0+0+0+1 --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:45

-1' OR 2+34-34-1=0+0+0+1 or 'sphAgfyj'='

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:46

-1" OR 2+909-909-1=0+0+0+1 --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:48

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:50

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:52

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:55

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:08:58

-1; waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:00

-1); waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:03

1 waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:05

Mg0CzXql'; waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:08

-5 OR 892=(SELECT 892 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:10

-5) OR 579=(SELECT 579 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:13

-1)) OR 790=(SELECT 790 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:15

KgmvbQDZ' OR 987=(SELECT 987 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:18

1nmsWRbK') OR 272=(SELECT 272 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:20

Zov9iag3')) OR 21=(SELECT 21 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:23

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:25

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:25

1'"

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:26

@@dwUAm

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:28

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:30

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:32

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:33

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:33

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:33

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:34

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:34

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:36

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:38

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:41

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:43

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:45

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:48

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:50

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:53

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:55

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:58

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:58

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:09:59

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:01

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:02

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:05

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:05

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:06

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:06

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:06

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:06

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:08

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:11

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:12

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:15

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:17

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:20

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:22

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:25

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:27

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:30

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:32

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:34

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:37

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:39

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:42

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:44

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:44

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:10:45

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:37:24

555