با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

بانک کانادا نرخ بهره شبانه را ثابت نگه داشت

با افزایش درگیری تجاری ایالات متحده و چین ، معاملات جهانی منعقد شده و سرمایه گذاری تضعیف شد. تبعات این مسئله در گزارش سیاست پولی (MPR) بانک  در ژوئیه پیش بینی می شد ، در عین حال ، رشد اقتصادی ایالات متحده با آمار شاخص قیمت مصرف کنندگان و هزینه های دولت ، تعدیل و همچنان پایدار ماند. با افزایش نگرانی ها در مورد چشم انداز رشد اقتصاد جهانی ، قیمت کالاها کاهش یافت. این نگرانی ها ، همراه با سیاست های برخی از بانک های مرکزی ، بازده اوراق قرضه را به پایین ترین نرخ تاریخی رساند و بسوی منحنی بازده معکوس سوق داد، از این جمله می توان بانک کانادا را برشمرد.


در کانادا ، آمار رشد اقتصادی در سه ماهه دوم قوی بود و آمار ماه ژوئیه فراتر از حد انتظارات بود ، گرچه انتظار می رود این آمار خوب موقتی باشد. رشد مجدد در پی آمار قوی تولیدات انرژی و رشد نسبتا خوب صادرات صورت گرفت ، آمار فوق در سه ماهه اول عملکرد بسیار ضعیفی داشتند . عملکرد آمار مسکن سریعتر از آنچه پیش بینی می شد ، دوباره تقویت شد و تقاضای مسکن رو به افزایش گذاشت این آمار توسط نرخ پایین وام ها پشتیبانی می شود. این مسئله سطح بدهی خانوار را اضافه می کند ، با اینحال قوانین ضمانت نامه های وام مانع از آسیب پذیری  خانوارها می شود. دستمزدها بیشتر شده است و درآمد مشاغل افزایش یافت ، اما هزینه های مصرف کنندگان در این فصل  بطور غیر منتظره ای معتدل بود. با افزایش عدم قطعیت تجاری ،سرمایه گذاری تجاری پس از آمار خوب فصل اول ، به شدت کاهش یافت. با توجه به این ترکیب رشد بانک ، انتظار می رود فعالیت اقتصادی در نیمه دوم سال کاهش یابد.


تورم هدف 2 درصد است. شاخص تورم قیمت مصرف کنندگان در ماه ژوئیه به دلیل تاثیر عوامل موقتی از حد مورد انتظار بیشتر بود. این شامل قیمت های بالای مسافرت های هوایی ، تلفن های همراه و برخی از مواد غذایی است که تأثیر قیمت پایین بنزین را جبران می کند. آمار شاخص تورم تقریباً حدود 2 درصد باقی می ماند.


در مجموع ، اقتصاد کانادا عملکردی نزدیک به پتانسیل دارد و آمار تورم در رقم هدف قرار دارد. با این حال ، تشدید درگیری های تجاری و عدم اطمینان ناشی از آن ، به اقتصاد جهانی و کانادا آسیب می رساند. در این زمینه ، میزان فعلی محرک سیاست پولی مناسب است. بانکها با توجه به داده های دریافتی ، برای به روزرسانی پیش بینی خود تلاش می کنند ، شورای دولت توجه ویژه ای به تحولات جهانی و تأثیر آنها در چشم انداز رشد و تورم کانادا خواهد داشت.