با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

ارائه محدود بیت کوین بر اساس ETF

به دنبال تأخیر دوباره قانونگذاران در معرفی وجوه مبادله ای بیت کوین(ETF) ، مدیران دارایی ون اک نیویورک،سالید ایکس قصد دارند نسخه محدود وجوه مبادله ای بیت کوین خود را به سرمایه گذاران موسسات ارائه دهند.

وال استریت ژورنال در 3 سپتامبر گزارش داد : اوراق بهادار ون اک و  مدیریت سالید ایکس می خواهند با استفاده ازورژن محدودی  از وجوه مبادله ایی بیت کوین شروع به فروش سهام نمایند ، و قانونی بکار گیرند که سهام را از ثبت اوراق بهادار معاف می نماید، که براساس این قانون آنها فقط می تواند سهام را به برخی از سرمایه گذاران موسسات خاص بفروش برسانند.

صندوق سرمایه گذاری محدود داد و ستد در بورس بر اساس بیت کوین متعلق به شرکت های ون اک نیویورک،سالید ایکس، در 5 سپتامبر راه اندازی خواهد شد

براساس این گزارش ، شرکتهای مدیریت سرمایه گذاری قصد دارند از تاریخ 5 سپتامبر فروش را آغاز نمایند ، قانون 144A کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ، این امکان را می دهد که فروش اوراق بهادار خصوصی به "خریداران موسسات واجد شرایط" واگذار شوند.


گزارش اعلام می دارد : با استفاده از معافیت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ، ون اک و سالید می توانند سهام خود را  به مؤسساتی مانند بانک ها و صندوق های تامینی ، و نه به سرمایه گذاران خرده فروشی ، ارائه دهد.


از آنجا که شرکای ون اک و سالید ایکس از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده خواسته اند که وجوه قابل مبادله بیت کوین را در سال 2018 لیست کند  ، قانونگذاران  تصمیم خود را در مورد این موضوع چندین بار به تاخیر انداخته اند و تا به امروز هیچ  وجوه قابل مبادله بیت کوین را تصویب نکرده اند.


در 12 آگوست ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده دوباره تصمیم خود را در مورد سه وجه قابل مبادله بیت کوین به تأخیر انداخت.این وجوه شامل  "ون اک و سالید ایکس"، مدیریت دارائی "بیت وایز و فینکس ویلشایر " است.

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:01:50

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:04:50

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:04:52

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:04

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:05

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:05

K3ldx6VV

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:06

-1 OR 2+709-709-1=0+0+0+1 --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:06

-1 OR 2+680-680-1=0+0+0+1

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:06

-1' OR 2+630-630-1=0+0+0+1 --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:07

-1' OR 2+703-703-1=0+0+0+1 or 'Uk3xwNue'='

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:07

-1" OR 2+482-482-1=0+0+0+1 --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:08

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:08

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:09

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:10

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:11

-1; waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:12

-1); waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:13

1 waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:13

WKKkI2Oc'; waitfor delay '0:0:15' --

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:14

-5 OR 46=(SELECT 46 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:15

-5) OR 470=(SELECT 470 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:16

-1)) OR 745=(SELECT 745 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:17

6uKFFg5z' OR 20=(SELECT 20 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:17

pICnXIIX') OR 65=(SELECT 65 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:18

0eUzDKys')) OR 395=(SELECT 395 FROM PG_SLEEP(15))--

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:18

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:19

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:20

1'"

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:20

@@qEGLS

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:22

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:25

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:27

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:27

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:28

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:28

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:28

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:29

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:32

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:34

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:37

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:39

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:42

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:44

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:47

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:50

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:52

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:55

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:55

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:55

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:05:58

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:00

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:03

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:03

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:03

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:03

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:04

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:04

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:06

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:09

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:11

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:14

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:16

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:19

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:21

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:24

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:26

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:29

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:31

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:34

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:36

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:39

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:41

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:44

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:44

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:06:45

555

کاربر ناشناس 2021-09-06 20:37:24

555