با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

آمار داده های استرالیا

این هفته در آخرین نشست سال 2019 هیئت سیاستهای پولی بانک ذخایر استرالیا  از سلامت اقتصاد این کشور  ،وضعیت حساب های ملی سه ماه سپتامبر مطلع می شویم، و اما روز بعد از آن پیش بینی رشد نچندان مثبت دیگر  انتظار می رود.
 
 
در این هفته نشست پارلمان فدرال برای آخرین بار در سال جاری برگزار می شود، کاهش تولید ناخالص داخلی در حساب های ملی روز چهارشنبه یادآور ناخواسته ای از کندی سرعت رشد در این عرصه است که بزرگترین چالش سال 2020 در شروع دهه سوم قرن بیست و یکم می باشد.
 
 
همچنین گروهی از داده های مختلف درباره قیمت مسکن ، دستمزدها و حقوق ها ، موجودی ها در سه ماه سپتامبر ، ارقام حساب جاری در همان سه ماه و همچنین آمار و ارقام مالی دولت وجود دارد. همچنین فعالیت تولیدی ماه نوامبر ،آمار فروش خودرو ، مجوزهای ساختمان  سازی، آمار خرده فروشی و به روزرسانی حساب تجاری برای ماه اکتبر نیز منتشر خواهد شد.
 
 
با وجود اینکه رئیس بانک مرکزی، "فیل لویی" ، هفته گذشته در سخنان خود روشن كرد كه به هیچ وجه امکان كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزی وجود ندارد ، علیرغم نظری که بین اقتصاددانان بازار و مفسران رسانه های تجاری وجود دارد ، تضعیف پول و رویکرد کاهشی در سال  2020 در راه است

دکتر لوئی در سخنان خود اظهار داشت ،انتظار رشد نرخ منفی یا خرید اوراق قرضه را در سال آینده وجود ندارد ، همچنین باید دید بانک ذخایر استرالیا به فعالیت اقتصادی و  سه بار کاهش نرخ بهره امسال چگونه واکنش نشان می دهد.
 
 
دکتر "شین اولیور" ، اقتصاددان ارشد آمریكا می گوید: " انتظار داریم كه كاهش 0.25٪ بعدی نرخ در ماه فوریه رخ دهد و با رشد احتمالاً ضعیف اقتصاد انتظار می رود بانک ذخایر استرالیا در ماه مارس شاهد كاهش نهایی 0.25٪ باشد.
 
 
دکتر اولیور نوشت: " احتمال وقوع سیاست پولی فروش اوراق قرضه دولت وجود دارد ، اما بانک ذخایر استرالیا احتمالاً آن را به تاخیر می اندازد تا اینكه ببیند كه آیا در بودجه ماه مه بهبود مالی قابل توجهی روی خواهد داد."
 
 
دکتر اولیور رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه سپتامبر را 0.6٪ و رشد سالانه را  1.7٪ نسبت به سال قبل می داند ، "با توجه به آمار خالص صادرات ، هزینه های عمومی و موجودی های اصلی محرک های اصلی جبران کاهش در آمار مصرف کنندگان ، سرمایه گذاری در مسکن و سرمایه گذاری تجاری است ".
 
 
آمار بانک ملی استرالیا چندان خوش بینانه نیست  -، تیم اقتصادی درباره حساب های ملی روز جمعه نوشت: "پیش بینی می شود که آمارتولید ناخالص داخلی روز چهارشنبه روند رشد کاهشی نسبت به سه ماه گذشته داشته باشد ، زیرا گزارش آمار رشد در سه ماهه 0.3٪ و رشد سالانه تا 1.5٪  را نشان می دهد
 
 
بانک ملی استرالیا نوشت: "به طور کلی، شاهد الگوی مشابه رشد نسبت به سه ماهه گذشته هستیم ، که ضعف در تقاضای بخش خصوصی با افزایش صادرات بعدی و افزایش هزینه های عمومی جبران می شود."
 
 
سایر داده های این هفته شامل داده های مربوط به قیمت مسکن در ماه نوامبر است که طبق پیش بینی دکتر اولیور ، انتظار می رود که امروز حدود 1.5٪ افزایش داشته باشد.

سقوط در آمار مجوزهای ساختمان سازی در اکتبر اواخر امروز و آمار خرده فروشی در روز پنجشنبه منتشر می شود که پیش بینی می شود پس از آمار ضعیف و شوک آمیز سپتامبر ، رشد 0.2٪ را نشان دهد. آمار فروش صنعت خودرو در اواخر هفته ، سقوط دیگری در ماه اکتبر را نشان می دهد. داده های تجاری ماه اکتبر نیز روز پنجشنبه منتشر می شود.
 
 
با توجه به آمار بانک ذخایر استرالیا ، کندی رشد اقتصادی در روز جمعه با یک ماه دیگر تضعیف در ماه اکتبر مورد تایید قرار گرفت.
 
 
داده های بانک ذخایر استرالیا نشان داد که رشد اعتبارات خصوصی در ماه اکتبر با کمترین نرخ سالانه 2.5 درصد به کندترین نرخ از سال 2010 کاهش یافته است.
 
 
رشد سالانه اعتبارات مسکن به رکورد پایین 3٪ کاهش یافت. وام تجاری در ماه اکتبر به نرخ سالانه 2.7٪ رسید که کمترین نرخ سالانه از آوریل 2014 است.
 
 
دکتر الیور می گوید: "به نظر می رسد که داده های ماهانه در حال تثبیت هستند و نشان می دهد که برداشت وام های جدید ممکن است موجب جبران پرداخت سریع بدهی های مسکن موجود شود.
 
 
وی افزود: " با توجه به رشد كل اعتبارات مسكن در سطح 3٪ سالانه ، این نگرانی برای بانک ذخایر استرالیا از منظر ثبات مالی وجود دارد ، بنابراین رشد بازار مسكن مانعی در حرکت بسوی رویکرد کاهشی در سیاست پولی بانک ذخایر استرالیا ایجاد نکرده است."