با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

Silver

1399/11/22 | Silver

ابتدا به بررسی نمودار هفتگی میپردازیم . اولین موج صعودی در محدوده 49.83 به اتمام رسیده است ، و قیمت در حال اصلاح این روند صعودی است که میتواند تا محدوده 8 دلار نیز ادامه داشته باشد . 

Weekly Chart


در فاز اصلاحی ( 2/B ) این احتمال وجود دارد که موج A در محدوده 13.65 به اتمام رسیده باشد و موج B نیز به صورت Expanded Flat باشد که در محدوده 30.09 دلار به اتمام رسیده باشد . 

Daily Chart


در نمودار روزانه با اتمام موج b از درجه (B) در محدوده 11.63 و با توجه به الگوی Expanded Flat   باید حرکت 5 موجی صعودی داشته باشیم که این 5 موج در محدوده 30.09 به اتمام رسیده است و الگوی Diagonal در موج 5 آن تشکیل شده است . 

در صورتیکه این الگو تائید شود ، یعنی قیمت بتواند از محدوده 24.06 عبور کند میتوانیم منتظر روند نزولی و با اهداف بسیار بلند باشیم ، البته تارگت اولیه با توجه به الگوی Diagonal میتواند محدوده 21.66 دلار باشد

Powered by Froala Editor