با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

ONT

1400/02/16 | ONT

موج ii از درجه 3 در محدوده 1.24 به اتمام رسیده است و قیمت در حال افزایش در موج iii است که میتواند تا اهداف اولیه 5.74 دلار نیز ادامه داشته باشد. 

Powered by Froala Editor