با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

Oil

1399/02/09 | Oil

در نمودار روزانه این سناریو وجود دارد که موج 3 از الگوی Diagonal در محدوده 19.39 به اتمام رسیده باشد  و قیمت وارد موج صعودی شده باشد و برای اینکه تائیدی برای این مورد داشته باشیم نیاز داریم که قیمت از محدوده 37.11 عبور کند. 


در نمودار 240 دقیقه دو سناریو وجود دارد که ما بر روی سناریو صعودی در حال حاضر تمرکز داریم . 

در این سناریو اویلن موج صعودی که توانسته است از محدوده 23.87 عبور کند در محدوده 26.62 به اتمام رسیده است و اصلاح ان نیز در محدوده 22.03 به اتمام رسیده است . و با عبور قیمت از خط روند رسم شده میتوانیم امیدوار به ادامه روند صعودی و رسیدن قیمت به اهداف اولیه 30 الی 35 دلار باشیم . 

Powered by Froala Editor