با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

Lite Coin

1400/01/16 | Lite Coin

در ابتدا عذرخواهی میکنم که بدلیل مسائل شخصی قادر به اپدیت تحلیل ها نبودم . 

در نمودار روزانه اولین هدف روند صعودی میتواند محدوده 526 دلار باشد. در بررسی در نمودار 240 دقیقه الگوی مثلث در حال تشکیل است که این الگو میتواند در همنیجا به اتمام رسیده باشد و یا اینکه تا محدوده 177 دلار نزولی در موج e اتفاق بیافتد و بعد حرکت صعودی آغاز شود . 

تائید اصلی برای روند صعودی عبور قیمت از محدوده 217 دلار است. 


Powered by Froala Editor