با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

KNC

1399/11/23 | KNC

در نمودار روزانه اولین 5 موج صعودی در محدوده 21818 به اتمام رسیده است ( 1/A ) و اصلاح آن نیز در محدوده 2210 و با 3 موج نزولی به اتمام رسیده است . 

با توجه به شکسته شدن خط روند نزولی میتوانیم آغاز روند صعودی در موج 3/C را شروع شده بدانیم اما تائید اصلی زمانی است که قیمت از محدوده 7025 که انتهای موج iv است عبور کند . 

Powered by Froala Editor