با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

Gold

1399/01/24 | Gold

در نمودار هفتگی دو سناریو برای طلا وجود دارد که ما در حال حاضر بر روی سناریو نزولی ان فعالیت و پیگیری داریم و تا زمانیکه قیمت نتواند وارد محدوده 1795 دلار شود ( با 5 موج صعودی ) به این سناریو نزولی پایبند هستیم. 

Gold - Weekly - Buy scenario


Gold - Weekly - Sell Scenario


براساس سناریو نزولی و در نمودار هفتگی قیمت در حال تکمیل موج C از درجه X است که میتواند تا محدوده 1719 الی 1723 دلار نیز ادامه داشته باشد. یکی از دلایل ما برای این روند نزولی واگرائی ایجاد شده در MACD و همچنین قرار گیری RSI در زیر میانگین 20 روزه است ( که برای تحلیل های ما بسیار مهم است ) 

در نمودار روزانه و براساس سناریو نزولی در حال حاضر در موج 5 از درجه C قرار داریم که این روند صعودی میتواند تا محدوده مورد نظر ما ادامه داشته باشد. همچنین این نکته را نیز باید توجه کنیم که موج 4 به صورت الگوی Expanded Flat بوده است و در محدوده 1451 دلار به اتمام رسیده است که موج 4 توانسته است خط روند صعودی را شکت دهد . ( نکته مهمی برای روند نزولی است)


Powered by Froala Editor