با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

eurgbp

1399/07/29 | eurgbp

در این هفته بهترین ارز برای معامله ارز EURGBP است . و همانطوریکه که در تحلیل قبلی به آن اشاره کردیم این احتمال وجود دارد که موج 5 از الگوی Ending Diagonal در محدوده 0.9022 به اتمام رسیده باشد. 

برای اینکه تائید در جهت تکمیل این الگو داشته باشیم نیاز داریم که قیمت از محدوده 0.9112 عبور کند ( انتهای موج 4 ) . 

اهداف اولیه روند صعودی محدوده 0.9450 است


Powered by Froala Editor