با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

DXY

1398/12/19 | DXY

در نمودار روزانه با اتمام موج 1  در محدوده 99.67 روند اصلاحی برای این روند صعودی آغاز شد که در موج اصلاحی آن ، الگوی Expanded Flat تشکیل شد . که موج اول ان در محدوده 96.36 به اتمام رسیده است و موج دوم ان در محدوده 99.91 و در ادامه موج Y با 5 موج نزولی به محدوده 95.71 رسیده است . که این محدوده براساس Fibo Expansion در محدوده 127 درصد موج W قرار میگیرد . برای اینکه بتوانیم اتمام روند نزولی را تائید کنیم ، نیاز داریم که قیمت از محدوده 97.59 عبور کند و همچنین باید به RSI نیز توجه داشته باشیم که در حال عبور از موینگ رسم شده بر روی آن است که احتمال روند صعودی را تقویت میکند. در نمودار 240 دقیقه میتوانید جزئیات رو مشاهده کنید .

 

DXY – Daily Chart

 

DXY – 240 Minute

Powered by Froala Editor