با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

Dot

1399/12/26 | Dot

در نمودار 240 دقیقه موج 2 از زیر موج که در تصویر مشخص است در محدوده 32.07 به اتمام رسیده است و با با عبور قیمت از محدوده 38 دلار میتونیم تائید روند صعودی و برای اهداف 63 دلار رو داشته باشیم . 


240Minute Chart

Powered by Froala Editor