با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

Dollar Index

1398/12/07 | Dollar Index

در نمودار هفتگی با اتمام 5 موج نزولی در محدوده 70.70 قیمت وارد فاز اصلاحی شده است ، که به صورت 3 موج صعودی است ، اولین موج صعودی ( موج A ) در محدوده 89.46 به اتمام رسیده است و موج B نیز در محدوده 72.70 به اتمام رسیده است. و قیمت در حال تکمیل موج C که به صورت 5 موج صعودی است در حال تشکیل است. 

 

Dollar Index – Weekly

 

با بررسی نمودار روزانه و زیر موج های موج 5 که در حال تشکیل است ، این سناریو وجود دارد که موج 1 از درجه 5 در محدوده 99.67 به اتمام رسیده باشد و قیمت در موج 2 در حال تشکیل الگوی Expanded Flat  باشد که با این توضیحات این احتمال وجود دارد که موج Y از درجه 2 تا محدوده 92.67 ادامه داشته باشد. 


Dollar Index – Daily 

 

 

با افتتاح حساب در بروهای منتخب از تمامی خدمات ما به رایگان استفاده نمائید. 

 

 


Powered by Froala Editor