با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

DJIA

1399/01/06 | DJIA

در نمودار هفتگی اولین 5 موج صعودی در محدوده 29568 به اتمام رسیده است و دایورجنس ایجاد شده بر روی MACD نشان دهنده این موضوع است . 


DJIA - Weekly


در نمودار روزانه و با بررسی زیر موج این سناریو وجود داشت که در موج 5 الگوی Ending Diagonal در حال تشکیل باشد و دلیل آن ساختار 3 موجی اضلاع بوده است . و با عبور قیمت از محدوده 28169 که انتهای موج 4 از الگو بوده است تائید شده است و ریزشی 5 موجی اتفاق افتاده است ( موج A )

DJIA - Daily

 

 

در نمودار 240 دقیقه 5 موج نزولی تا محدوده 18213 ادامه داشته و در ادامه با توجه به بسته های تشویقی امریکا و صحبت های ترامپ روند اصلاحی به خود گرفته است ( موج B ) – این موج اصلاحی میتواند تا محدوده 25225 نیز ادامه داشته باشد . اما باید توجه کنیم که این سناریو وجود دارد که آمریکا نیز مانند بسیاری از کشورها تسلیم کرونا شده و شاخص روند نزولی خود را در موج C آغاز کند . 


DJIA - 240 Minute


با توجه به 5 موجی بودن موج A – براساس شمارش بالا – اصلاح باید به صورت 3 موج تا محدوده 25000 تا ادامه داشته باشد و در ادامه سقوط شاخص تا محدوده 14000 قابل پیش بینی است . 

Powered by Froala Editor