با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

Bitcoin

1399/01/24 | Bitcoin

تائید سناریو نزولی 

در اینکه اولین موج صعودی در محدوده 19891 دلار به اتمام رسیده است شکی نیست . همچنین قیمت همچنان در فاز اصلاحی این روند صعودی قرار دارد . که به صورت الگوی Double ZigZag در حال حرکت است. 

در حال حاضر در موج C از آخرین ZigZag قرار داریم و احتمال تشکیل الگوی Ending Diagonal

BTC - Daily Chart


در نمودار 240 دقیقه و با بررسی جزئیات . اولین موج از الگوی Ending Diagonal در محدوده 7296 دلار به اتمام رسیده است و موج 3 از این الگوی در حال تشکیل است که اولین موج آن ( موج A ) در محدوده 3858 دلار و با 5 موج نزولی به اتمام رسیده است و اصلاح ان نیز با 3 موج و در محدوده 7461 دلار به اتمام رسیده است ( الگوی Ending Diagonal نشاندهنده اتمام این موج است.

 

با توجه به مشاهدات در MACD و RSI میتوانیم این سناریو رو گسترش دهیم که با عبور قیمت از محدوده 6700 دلار که انتهای موج 4 از الگوی Ending Diagonal است . روند نزولی در موج C آغاز شود که میتواند تا محدوده 2500 دلار نیز ادامه داشته باشد. 

اهداف این الگو محدوده ای بین 1500 الی 2000 دلار است .  

Powered by Froala Editor