با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

AUDJPY

1400/02/09 | AUDJPY

در نمودار 240 دقیقه الگوی مثلث مشخص است و با توجه این الگو و همچنین عبور قیمت از محدوده 84.71 میتوانیم دو تارگت برای آن در نظر بگیریم . 

Powered by Froala Editor